2024. február 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Bemutatkozás

2010. június 7.
A levéltárakról
A levéltárak a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, a nemzet kulturális örökségének részét képező maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, feldolgozásának és rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából működő intézmények. A demokratikus elvekre épülő állam társadalmi kontrollja szempontjából nélkülözhetetlenek, egyúttal a nemzeti identitás leghitelesebb dokumentumainak őrzőhelyei.
 
A levéltárak feladatait, működési feltételeit a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) szabályozza, a forrásanyagban folytatható kutatás lehetőségeit e törvény, továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szabja meg. A Ltv. 8. §-a a levéltári anyag védelmének ágazati irányítását a kulturális területért felelős miniszter hatáskörébe utalja, aki
  • rendeletben szabályozza a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményeket, és szakfelügyelők közreműködésével ellenőrzi ezek érvényesítését,
  • irányítja és felügyeli a Magyar Országos Levéltárat,
  • dönt a hatáskörébe utalt egyedi ügyekben.
Az Ltv. hatálya kiterjed a közfeladatot ellátó szervek, a tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő gazdasági társaságok irattári anyagára, a közlevéltárakban és a nyilvános magánlevéltárakban őrzött levéltári anyagra, továbbá szervek és természetes személyek tulajdonában lévő maradandó értékű magániratra.
 
Az Ltv. értelmében Magyarországon összesen 86 levéltár működik: 1 központi általános levéltár (Magyar Országos Levéltár), 21 területi általános levéltárként besorolt megyei(fővárosi) önkormányzat által fenntartott levéltár, 4 települési önkormányzati levéltár, 2 köztestületi levéltár (MTA Levéltára, MOKKL Közjegyzői Levéltár I), 4 állami szaklevéltár, 15 felsőoktatási intézményi levéltár, valamint 39 nyilvános magánlevéltár. Ezek a levéltárak összesen 383.500 iratfolyóméter (ifm) levéltári anyagot őriznek.
 
A magyarországi levéltárak név- és címjegyzéke a Magyar Országos Levéltár honlapjáról tölthető le. Az egyes levéltárak tevékenységéről, szolgáltatásairól, a kutatási lehetőségekről bővebb információt a levéltárak honlapjai nyújtanak. A címek levéltár-típusonként a www.leveltar.lap.hu oldalon találhatók.
 
Levéltári testületek
Az Ltv. alapján a levéltári területen három szakmai testület működik. Az 1990. május 2-a előtt keletkezett, a keletkezés naptári évétől számított 15 éven belüli levéltári anyagban - ideértve a belső használatra készült, valamint döntés előkészítést tartalmazó levéltári iratokat is - a kutatást az átadó szerv hozzájárulásával a 6/2002. (II. 27.) NKÖM rendelettel létrehozott kutatási kuratórium engedélyezi. Jogutód nélkül megszűnt szerv anyagában, valamint az MDP-MSZMP irataiban, továbbá az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában történő tudományos kutatást is ez a kuratórium engedélyezi.
 
 
A miniszter szakértői testületeként működik a Levéltári Kollégium. Feladatkörében véleményt mond és javaslatot tesz a levéltári anyag védelmével és használatával, valamint a levéltárak tevékenységével összefüggő fejlesztési és szabályozási kérdésekben.
 
 
A Ltv. 8. §-a b) pontja értelmében a miniszter szakfelügyelők közreműködésével ellenőrzi a közlevéltári és a nyilvános magánlevéltári tevékenység szakmai követelményeinek érvényesülését, továbbá az Ltv. alapján nyújtott költségvetési céltámogatások felhasználását és a levéltári anyagban végzett selejtezéseket. A szakfelügyelet működéséről a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet rendelkezik.
 
 
Külföldi magyar levéltári intézetek
Ausztria - Az 1926. évi badeni egyezmény alapján az Osztrák Állami Levéltárban létrehozott és az OKM által fenntartott Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltségre háruló feladatokat levéltári delegátus látja el. A kirendeltség működtetésével kapcsolatos szabályokat az 1/1999. (KK. 7.) NKÖM utasítás határozza meg. A levéltári delegátus feladata az Osztrák Állami Levéltárban őrzött - közös szellemi tulajdonnak minősülő - magyar vonatkozású levéltári anyag kezelésével, feldolgozásával, mikrofilmeztetésével és használatra bocsátásával összefüggő tevékenység ellátása, az Osztrák Állami Levéltárban kutató magyar ösztöndíjasok munkájának segítése.
A kirendeltség címe: Ungarische Archivdelegation beim Österreichischen Staatsarchiv, A-1010 Wien, Minoritenplatz 1.
Tel.: 00-43-1-531-15/2513DW; Fax: 00-43-1-531-15-2501
 
Oroszország - A moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ keretében 2001. július 1-jétől Levéltári Intézet működik egy fő levéltárossal. A levéltári delegátus feladata, hogy feltárja, jegyzékelje és másolásra kijelölje az Oroszországi Föderáció levéltáraiban őrzött magyar vonatkozású levéltári iratokat, gondoskodjon a feltárt és jegyzékelt iratok mikrofilmeztetéséről, az elkészült másolatok ellenőrzéséről és a MOL-nak történő továbbításáról, információkkal segítse az orosz állami levéltárak anyaga iránt érdeklődő magyar kutatók munkáját.
Az intézet címe: MKTTK Levéltári Intézet, 121069 Moszkva, ul. Povarszkaja 21.
Tel: 00-7-095-202-7638; E-mail: archinst@huncultc.ru; magyarintezet.hu)
 
Levéltári támogatások, pályázatok
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a levéltárak működési feltételeinek javítása céljából meghívásos pályázat útján történő támogatást nyújt
  • az Ltv. 34/A §-a szerint a veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentését szolgáló feladatok elvégzésére;
  • az Ltv. 34/C §-ában foglaltaknak megfelelően a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi, alapítványi levéltárak számára;
A Nemzeti Kulturális Alap (www.nka.hu) Levéltári Szakmai Kollégiuma prioritásai között szerepel a levéltári anyag használhatóságának és közzétételének elősegítésével kapcsolatos szakmai feladatok, különösképpen a szolgáltató levéltár kialakításával összefüggő feladatok pályázati úton történő támogatása.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok