2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Bemutatkozás

2010. június 18.
A múzeum a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményéből álló muzeális intézmény; feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, restaurálása, tudományos feldolgozása és kiállításokon történő bemutatása.
 
Magyarországon több mint 800 muzeális intézmény működik, amelyeket fenntartójuk, illetve szakmai besorolásuk szerint csoportosíthatunk: így léteznek állami, önkormányzati, magán, alapítványi és egyházi fenntartású intézmények, feladatellátásukat tekintve pedig országos múzeumok, országos szakmúzeumok, megyei múzeumok, területi múzeumok, tematikus múzeumok, illetve közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek. A múzeum elnevezést hivatalosan csak a működési engedéllyel rendelkező, múzeumi besorolású intézmények használhatják.
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe rendeli a múzeumi terület ágazati irányítását és szakmai felügyeletét, melynek értelmében a miniszter szabályozza:
  • a muzeális intézmények szakmai működését: a műtárgyak nyilvántartását, védetté nyilvánítását, külföldre vitelének engedélyezését (A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásairól szóló 10/2006 (V.9.) NKÖM rendelet, a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló 17/2001 (X. 18.) NKÖM rendelet)
  • muzeális intézmények működési engedélyének kiadását, illetve visszavonását (A működési engedélyekkel kapcsolatos ügyintézésről bővebb információ, illetve az ügyintézést kezdeményező adatlap honlapunkról elérhető:
    Muzeális intézmény alapításához, megszüntetéséhez szükséges engedély kiadása)
  • muzeális intézmények ügyrendi szabályzatát
  • a szakfelügyeletet (A muzeális intézmények szakfelügyeletéről szóló 3/2009. OKM rendelet)
  • a múzeumi alkalmazottak képesítési feltételeit (A muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről szóló 11/2002 (X. 4.) NKÖM rendelet; Az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993 (I. 30.) MKM rendelet)
  • az országos múzeumi szakértői névjegyzéket és a szakértői működéssel kapcsolatos kérdéseket (A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 1/2010. (IV. 23.) OKM rendelet; A szakértői tevékenységet illetően további információk letölthetők honlapunkról: Kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételei, Kulturális szakértői nyilvántartás
  • a muzeális intézményekben folytatható kutatást (A muzeális intézményekben folytatható kutatásról szóló 47/2001 (III. 27.) Korm. rendelet)
A miniszter irányítja és felügyeli a fenntartásában működő országos múzeumokat (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, 2. számú melléklete).
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok