2024. április 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény

2002. november 28.
A Legfőbb Ügyészhez fordul az oktatási tárca a jászladányi alapítványi iskola ügyében

Az Oktatási Minisztérium elutasította a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészségnek a Megyei Közigazgatási Hivatal határozata ellen benyújtott óvását. A Megyei Közigazgatási Hivatal ebben a határozatában semmisítette meg a jászladányi alapítványi iskola működési engedélyét.  Az oktatási tárca kezdeményezte, hogy a Legfőbb Ügyész soron kívül vizsgáltassa meg a jászladányi Zana Sándor Imre Nevelési, Oktatási Közhasznú Alapítvány működésének törvényességét.

 
Mint ismeretes a Közigazgatási Hivatal 2002. augusztus 8-án kereseti kérelmet nyújtott be a Megyei Bírósághoz kérve, hogy vizsgálják meg a képviselőtestület 2002. március 12-i határozatát, melyben az iskolaépület megosztásáról döntöttek az önkormányzati és az alapítványi iskola között. A Közigazgatási Hivatal jelezte, hogy a jászladányi képviselőtestület döntése az önkormányzati iskola megosztottságáról törvénysértő. Mivel a törvényes állapotot a megadott határidőre nem állították helyre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal 2002. augusztus 30-i határozatában megsemmisítette az Antal Mihály Alapítványi Általános Iskola helyi jegyző által kiadott működési engedélyét. Az Oktatási Minisztérium ugyenezen a napon elutasította az alapítványi iskola OM azonosító iránti kérelmét, mivel a működés megkezdéséhez hiányzott az azt engedélyező érvényes határozat, amely az OM azonosító kiadásának egyik feltétele. Az Alapítványi Iskola így nem végezhetett nevelő és oktató tevékenységet, mivel nem rendelkezett az ehhez szükséges engedéllyel, ezért szeptember 2-án nem kezdődhetett meg a tanítás. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkára 2002. augusztus 29-én kereste meg a megyei főügyészt. A megkeresésben előadta, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint felmerült annak gyanúja, hogy az alapítványt az alapítói meg nem engedett célra hozták létre, azaz a Nagyközség cigány etnikumhoz tartozó tanulói, valamint a nem cigány tanulók elkülönített oktatásához kívánják felhasználni. A Megyei Főügyész 2002. november 12-én óvást nyújtott be a Közigazgatási Hivatal határozata ellen. Az óvásban foglaltakkal a Közigazgatási Hivatal nem értett egyet, ezért azt megküldte az oktatási miniszternek, mint felettes szervnek.

Az Oktatási Minisztérium a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség által benyújtott óvást nem tarja megalapozottnak többek között azért mert nem ad választ a leglényegesebb kérdésre: hogy sérti-e az alapítvány működése az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló egyezmény rendelkezéseit. Az egyezményben a Magyar Köztársaság arra vállalt kötelezettséget, hogy minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a tanulóknak a tanintézetekbe való felvételnél semmiféle megkülönböztetés ne történjen. Az egyezmény szempontjából megkülönböztetés alatt kell érteni minden olyan különbségtételt, kizárást, korlátozást, vagy kedvezést, amelynek célja vagy következménye az oktatás terén való egyenlő elbánás megszüntetése vagy akadályoztatása, így például bizonyos személyeknek vagy csoportoknak külön oktatási intézmény létesítése vagy fenntartása. Ezért is aggályos az önkormányzati tulajdon minden olyan megosztása, amely egy csoportot hátrányosabb helyzetbe hoz, elzár a minőségi oktatás alapfeltételeitől.

A Megyei Ügyészségnek az eljárása során arra kellett volna válasz keresnie, hogy az Alapítvány, illetve az Alapítvány által fenntartott iskola akár közvetve, akár közvetlenül folytatott-e olyan tevékenységet, amely miatt az jászladányi roma tanulók jelentős része a többi tanulókhoz képest hátrányos megkülönböztetésben részesült.

Az alapvető kérdés mellett indokolt megvizsgálni az alapítványi iskola létrejöttének körülményeit, illetve azok jogszerűségét. Szükségesnek látszik annak ismételt átgondolása is, mennyire felel meg a jogszabályoknak, hogy az iskola a nyilvántartásba vételéről rendelkező határozat jogerőre emelkedése előtt, a működés megkezdéséhez szükséges engedély hiányában létesített tanulói jogviszonyt.

 
       
Budapest, 2002. november 28.                                                                                                                                         OM Sajtóiroda
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok