2021. május 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Döntés az ingyenes tankönyvhöz jutás rendszeréről és a tanári titoktartás szabályozásáról

2004. február 12.

 A Kormány mai ülésén elfogadta a tankönyvpiaci törvény módosításáról szóló előterjesztést.

A törvényjavaslat – összhangban a Kormányprogrammal - számos olyan kérdés rendezésére vállalkozik, melyek világosabbá teszik, hogy a tanulók közül kik juthatnak hozzá ingyenesen a tankönyvhöz, és ezt a jogosultságot milyen módon kell igazolni.

Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskolától történő kölcsönzés, a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, illetve a tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő

-          tartósan beteg,

-          sajátos nevelési igényű,

-          három vagy több gyermekes családban élő,

-          egyedül álló szülő által nevelt,

-          nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,

-          rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló ingyenesen juthasson tankönyvhöz.

A jogosultságot a szülő, illetve a nagykorú tanuló írásban benyújtott nyilatkozata alapján kell elbírálni. A nyilatkozathoz nem kell becsatolni semmilyen hatósági igazolást vagy bizonyítványt. Az iskolának a benyújtott nyilatkozatra kell ráírnia a folyósított családi pótlék összegét, amely igazolja a jogosultságot.

Az elfogadott javaslat alapján az iskolának kell gondoskodnia arról, hogy a tankönyv egész évben beszerezhető legyen. Ezért az iskolának kell megállapodást kötnie egy vagy több tankönyvforgalmazóval és e megállapodásnak kell biztosítania, hogy a megfelelő tankönyvek rendelkezésre álljanak.

 A javaslat módosítja a közoktatásról szóló törvénynek a titoktartásra vonatkozó előírásait is. A közoktatási törvény szellemiségét megőrizve, a gyermekek érdekének elsődlegességéből kiindulva a tervezett változás lényege, hogy a pedagógus mérlegelhet: ha a gyereknek nem származik ebből kára, a rábízott titkot megoszthatja a szülővel. Ha a pedagógus úgy ítéli meg, hogy a gyermek érdekét sértheti a tudomására jutott bizalmas információ kiadása, továbbra is köteles megőrizni azt. A titoktartási kötelezettség azokra az adatokra vonatkozik, amelyekről a felügyelet ellátásában való közreműködés során szerez tudomást a pedagógus. Az, aki hivatásánál fogva titoktartásra kötelezett, megtagadhatja a vallomástételt, amennyiben a vallomás megtételével megsértené a titoktartási kötelezettségét. Ez a jogosultság fennáll a büntetőeljárásban a polgári peres eljárásban, valamint az államigazgatási eljárásban is.

                                                                                                              OM Sajtóiroda

 Budapest, 2004. február 11.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok