2023. január 31.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc stratégiai játék bárki számára elérhető - OM sajtóanyag

2005. március 10.
Tavaly kezdte meg az 1848/49-es szabadságharc stratégiai játék fejlesztését a Hydrogame programozócsoport. A játék több tesztelés után idén márciustól érhető el az érdeklődők számára a www.48.sulinet.hu honlapokról. Az Oktatási Minisztérium lehetővé tette, hogy az említett honlapról Magyarországon bárki számára ingyenesen letölthetővé, on-line játszhatóvá váljék a játék, ráadásul a Sulinet honlapról elérhető oldal az 1848/49-es forradalomhoz és szabadságharchoz kapcsolódó digitális tananyagokkal egészült ki. Ezek közé tartozik a Somogyi Győző festőművész készítette Huszártörténelem című tananyag is.

Magyar Bálint oktatási miniszter ajánlója

"A személyes élménynél nincs maradandóbb tanulási forma. Egészen más valamit átélni, cselekvő résztvevőként bekapcsolódni, mint csak a tanár előadását hallgatni vagy érdemjegyért adni feleletet arról. Az 1848-49-es szabadságharc hazánk egyik legdicsőbb küzdelme, a magyar nemzet öntudatra ébredésének időszaka, annak megtestesülése. A játék nem csupán segít megérteni a történelmi helyzetet, hanem a hadműveletek sikeres vezetéséhez, a nyerő játszmához el kell sajátítani a csaták hátterében húzódó történelmi tényeket, a korabeli politikai viszonyokat is. S persze figyelembe kell venni az adott pillanatban a természeti adottságokat (pl. időjárás, a folyók vízjárása), a katonák harci kedvét és számos más szempontot is. Meg kell érteni, kik, miért és hogyan kötöttek szövetséget.

A diákság számára - tizenéves korban - különösen vonzó az a lehetőség, hogy mindezt egy számítógépes stratégiai játék teszi lehetővé. A történelemtanítás szempontjából kedvező, ha ez nem csupán egy fikción alapuló, öncélúan erőszakos játék, hanem a magyar nemzet történetének fontos része. A korrajz szempontjából fontos, hogy hitelesen ábrázolt helyszínek, felszerelések, egyenruhák jelenjenek meg. A játék éppen ezért lehet érdekes az idősebb korosztályok, a tanárok, a szülők számára is.

Ki ne gondolkodott volna el azon, ki ne szeretné kipróbálni, mire jutott volna például Klapka, Görgei vagy Bem - ha nem avatkozik közbe az Orosz Birodalom? Vajon könnyű volt-e megállítani Jellasics seregeit Pákozdnál? Volt-e vajon esélye Mógának győzelmet aratni Schwechatnál és eljutni Bécsig? Igaza volt-e Görgeinek, hogy először meghátrált Windischgrätz túlerőben lévő serege elől, vagy győzött volna, ha felveszi a harcot? Elkerülhető lett volna Világos, vagy Arad?
Ezekre az izgalmas kérdésekre bárki megpróbálhat válaszolni a játék segítségével. A korszak alapos megismerése a játék leírásának elolvasásával is lehetséges. A résztvevőnek kitörölhetetlen, személyes élményei is lesznek a magyar nemzet függetlenségéért vívott szabadságharcáról. Ezért az Oktatási Minisztérium mindenki számára ingyenesen teszi elérhetővé a játékot."

A játék menete

1848 jellemzői, leírása
  • Körökre osztott stratégia, 1 kör = 1 hét
  • A hadszíntér az 1848-as Magyarország nagyméretű, nagyfelbontású térképe (4000x2600 pixel), amely korabeli térképek alapján készült
  • 14 féle hadegység, 3 nemzet színeiben
  • több mint 70 tábornok, képpel és egyedi tulajdonságokkal
  • Több mint 15 perc háttérzene
  • 30 féle hangeffektus
  • Erődök 3 féle méretben (Buda, Eszék, Komárom, stb.)
  • Dinamikus időjárás
  • Könnyen megtanulható, egyszerű felhasználói felület
  • Valódi stratégia
A játék a korabeli Magyarország térképén játszódik, a játékos ezen irányíthatja a hadseregeket. A hatalmas térkép több mint 2000 különböző domborzattal rendelke7ző hatszögre van felosztva. Ezek a területek lehetnek sík, dombos, mocsaras vidékek illetve hegységek. A legmagasabb hegyeket és a tavakat tartalmazó területek a hadseregek számára járhatatlanok. Fontos szerepet kap még az utak és a vasutak elhelyezkedése, mert ezeken gyorsabban haladhatnak a hadseregek. Az egységek mozgását folyók akadályozhatják, e vízi akadályokon legkönnyebben a hidakon juthatunk át.

A játék során a magyar félnek lehetősége van új egységek toborzására a nagyvárosokban.
Az osztrák fél új egységeket nem állíthat fel, de időről időre kap erősítést a történelmi helyzetnek megfelelően. Az orosz beavatkozás választható, ennek esetén a magyar félnek sokkal nehezebb a dolga, hiszen két nagy hadsereget kell egyszerre legyőznie.

A seregek alapegysége az ezred és az üteg, minden hadsereg ezekből épül fel. Egy ezred maximum 2000 lovast vagy 4000 gyalogost foglal magában. Az ütegek létszáma 8 ágyú lehet. Az ezredek és ütegek különböző tulajdonságokkal rendelkeznek: létszám, tapasztalat, fáradtság, morál, ellátmány. Ezek a tulajdonságok dinamikusan változnak a helyzetnek megfelelően. Ellátmányt a nagyvárosok biztosítanak, ezektől a központoktól elvágott hadseregek nehéz helyzetbe kerülnek.

Az egyes hadseregek élére a játékos nevezheti ki a tábornokokat. Ezek a vezetők hatással vannak a vezetett hadtestre a csatákban. E mellett a játékos a csatában alkalmazott taktikát is beállíthatja, amely lehet vakmerő, kiegyensúlyozott vagy óvatos, illetve irányulhat az ütközet elkerülésére. A taktika mellett az egységek más parancsokat is kaphatnak, pl.: erőd lövetése, erőd rohamozása, feloszlatás, védősáncok kiépítése.

A csaták során a szembenálló hadak realisztikus mértékű veszteségeket szenvednek és nem megsemmisülnek, csak visszavonulnak vereség esetén. A csata végeredményétől függően változik az ezredek morál, tapasztalat és ellátmány szintje is. A nyílt csata mellett lehetőség van az erődök ostromára és bevételére is.

A játék a számítógép ellen játszható (a magyar vagy az osztrák-orosz féllel), vagy két játékos játszhatja egymás ellen az interneten illetve helyi hálózaton.

Szakvélemények

"A játék kiváló ötleteket tartalmaz, külön kiemelendő ,hogy nem csak a történelem "mi lett volna ha" típusú újra alkotására van lehetőség hanem a játék előrehaladása folyamán a valóságban megtörtént eseményekről is tájékoztatást kapunk. A játék sok tekintetben hiánypótló alkotásnak tekinthető, a stratégiai játék, mint forma a szórakozás és nem utolsó sorban az oktatás nagyszerű eszközét jelenti." (Kopcsik András, történelemtanár, Kolumbusz Gimnázium)

"A játékot jó ötletnek, az ötletet támogatandónak tartom. Örülnék, ha a magyar történelem valamennyi fontos eseményéről vagy eseménysoráról lenne ilyen játék; részint mentális, részint közművelődési, részint nemzeti kulturális szempontból." (Hermann Róbert, történész)

"Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei köré felépített stratégiai játék kipróbálása és elemzése során örömmel tapasztaltam, hogy a fejlesztők egy olyan gondolkodtató, értelmes elfoglaltságot adó tartalmas játékot kínálnak, amely új színt és nagyon bízom benne, hogy egy új kategóriát - a játszva tanulás kategóriáját - hoz a számítógépes játékok körébe. () Feltétlen kiemelendő a fejlesztőnek az a törekvése, hogy nemcsak a számítógépes játék menetébe bevezető segédfüzettel segíti a felhasználót (ami párját ritkítja a számítógépes játékok körében), de arra is gondot fordít, hogy a valós történelmi hátteret is bemutassa háttér-információ gyanánt." (dr. Kedves Gyula alezredes, hadtörténész, muzeológus, a Hadtörténeti Múzeum igazgatóhelyettese)

Licencvásárlás

Az Oktatási Minisztérium határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos felhasználási jogot szerzett a szoftver magyar nyelvű változatának Magyarországon történő terjesztésére. Az OM minden további (alkalom-, példányszámbeli, stb.) korlátozás nélkül, valamennyi ismert felhasználási módra kiterjedően jogosult a szoftvert bármilyen ismert módon felhasználni, illetve másnak a szoftver használatára felhasználási engedélyt adni. A játék fejlesztői vállalták, hogy saját honlapjukon kapnak helyet a stratégiai játékhoz kapcsolódó fórumok, chatszobák, és más szoftvertámogatási szolgáltatások. A fejlesztők vállalták, hogy a szoftver használata során esetlegesen felmerülő hibák, inkompatibilitások, pontatlanságok kijavítására egy éven keresztül havonta egy alkalommal ún. hibajavító csomagokat (patch) bocsátanak a Sulinet Programiroda rendelkezésére.

Mindezen jogokat és szolgáltatásokat a tárca 9.8 millió forint + ÁFA összegért vásárolta meg.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok