2020. szeptember 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A hallgatói juttatások növekedése és a diákhitel továbbfejlesztése a felsőoktatásban

2006. március 7.
A 2002 óta eltelt kormányzati időszak alatt jelentősen nőtt a felsőoktatásban tanuló diákok támogatása, 2006. szeptembertől azonban a Magyar Universitas Program keretében még több, a hallgatói jogokat bővítő és az esélyegyenlőséget javító intézkedést vezetünk be a támogatások, illetve a diákhitel terén.


A hallgatói juttatások növekedése

A 2006. március 1-jén életbe lépett új felsőoktatási törvény az új képzési szerkezet teljes kiépülésének idején is garantálja az intézményi és hallgatói támogatás reálértékének megőrzését, ezen támogatások évente a KSH által meghatározott mindenkori nemzetgazdasági átlagkeresethez viszonyítva alakulnak.

2006. szeptembertől:

A hallgatói normatíva 116.550 Ft/év
Míg 2002 első félévében 70.00 Ft volt, addig 2010-ben várhatóan 145-150 ezer forint lesz a normatíva.

Kollégiumi támogatás 116.500 Ft/év
Míg 2002-ben 33.000 Ft volt, addig 2010-ben várhatóan 145-150 ezer forint lesz a támogatás.

Lakhatási támogatás 60.000 Ft/év
Míg 2002-ben 33.000 Ft volt, addig 2010-ben várhatóan 75.000 Ft lesz a támogatás.

Doktori képzés hallgatói normatívája 1.092.600 Ft/év
Míg 2002-ben 660.000 Ft volt, addig 2010-ben várhatóan 1.236.000 Ft lesz a normatíva.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hallgatók rendszeres szociális támogatásként kötelezően, a hallgatói támogatás kétszeresét, azaz minimum 23.300 Ft juttatást kapnak, valamint kérésükre kötelezően kollégiumi elhelyezést kell biztosítani.

(Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, akinek vagy mindkét szülője, illetve a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált, vagy házastársától különálló szülője elhunyt, vagy kikerült a nevelésbe vétel alól, vagy gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg.)


A Diákhitel továbbfejlesztése

Az új felsőoktatási törvény nyomán lehetőség nyílik a diákhitel jogosultsági idejének meghosszabbítására, a költségtérítéses képzésben tanulók hitelösszegének növelésére, valamint a jogosultság kiterjesztésére az EU tagállamokban tanuló magyar állampolgárságú hallgatókra is.

2006. szeptembertől:

A költségtérítésben részt vevő hallgatók a jelenleg 30.000 Ft/hó alapösszegű hitelhez képest 33%-kal nagyobb, azaz 40.000 Ft összegű hitelre válnak jogosulttá, magasabb törlesztési hányaddal.

A doktorandusz hallgatók is jogosulttá válnak a hitelre, esetükben a folyósítás időtartama 6 félév lehet. A költségtérítéses képzésben részt vevő doktoranduszok is választhatják a magasabb hitelt, magasabb törlesztési hányaddal.

Tárgyalásokat folytatunk annak érdekében, hogy az EU tagállamokban ne csak a részképzésben, hanem akár teljes képzési időben tanuló magyar állampolgárok is jogosulttá válhassak a hitel felvételére.


2006. március 6.
OM Sajtóiroda
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok