2020. szeptember 23.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM által támogatott/szervezett 1956-os forradalommal kapcsolatos oktatási programok

2006. november 2.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium feladatának tekinti, hogy segítse a nemzeti ünnepeken, iskolai emléknapokon történő színvonalas és pedagógiailag is tartalmas iskolai megemlékezések megtartását.
Az Oktatási Minisztérium 2000 óta - a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapjához is kapcsolódva - több magas színvonalú elektronikus és nyomtatott szakmai munkát küldött el a középiskoláknak az 1956-os Intézettel együttműködve az 1956-os forradalommal kapcsolatban.
 1. "1956. A magyar forradalom és szabadságharc enciklopédiája. 1956. október 6.- december 12." CD-ROM
 2. Magyarország 1944-1956 CD-ROM - az 56-os intézet kiadásában
 3. Szakolczay Attila: Az 1956-os forradalom és szabadságharc c. könyve
 4. M. Kiss Sándor - Kahler Frigyes: Az 1956-os forradalom.., és Ripp Zoltán: Forradalom és szabadságharc című könyve első helyezett lett az "1956-os forradalom és szabadságharc" témájú tankönyvpályázaton. (Az 1956-os pályázaton a két könyv megosztott 1-2. díjat nyertek, és az oktatási miniszter tankönyvvé nyilvánította őket.) Az OKM ezekből a könyvekből is vásárolt minden iskolai könyvtárnak egy-egy darabot. (Az egyikből csak az általános iskoláknak, míg a másikból csak a középiskoláknak.)
 5. XX. századi akták: Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc, CD-ROM (Kojanitz László munkája)
 6. XX. századi akták: A Kádár-korszak (1956-1988), CD-ROM (Kojanitz László munkája)
A forradalom 50. évfordulóján a minisztérium eljuttatja valamennyi középiskolába a következőket:
 • Az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményéből összeállított kép-hang és sajtódokumentumokat, amelyeket az 56-os Emlékbizottság támogatásával jelentettek meg "Az 1956-os forradalom adattára" címen.
 • Eljuttatjuk a középiskolákba a "Forró ősz a hidegháborúban - Magyarország 1956-ban" című dokumentumfilmet. Ez a film Magyarországon még soha nem látott felvételekkel mutatja be az 56-os forradalom nemzetközi vonatkozásait.
 • A forgatókönyvet Rainer M. János írta, a rendezők pedig: Kóthy Judit és Topits Judit. A DVD-t az 1956-os Intézet Közalapítvány adja ki.
 • A két lemez mellett az OKM elküldi a középiskolákba 1200 példányban az idén év elején megjelent "Egy 14 éves fiú naplója a forradalomról" című hasonmás kiadást, amelyet Kieselbach Tamás, a Kieselbach Galéria tulajdonosa jelentetett meg saját költségén. Az utánnyomás 1200 példányát ingyen ajánlotta fel a magyar középiskoláknak kérve a minisztérium közreműködését a terjesztésben.
Középiskolai vetélkedő: Szabadságharcos-Freedom Fighter
 • Az Oktatási Minisztérium a Nemzeti Emlékezet Program keretében korábban már sikerrel lebonyolított vetélkedők és tanulmányi kirándulások példája nyomán hirdette meg 2006 januárjában a Freedom Fighter '56 - országos középiskolai vetélkedőt.
 • A vetélkedőben résztvevő csapatok 6 fordulóban mérik össze tudásukat - minden hónap 23-án kapták meg az új feladatokat.
 • Az első öt forduló eredményei alapján az első tíz csapat vesz részt az október 23-án rendezendő döntőben.
 • A vetélkedő interneten zajlik, az utolsó fordulóban az 56-os eseményekhez kapcsolódó tesztet kell majd kitölteni a csapatoknak
 • Az első helyezett csapat Párizsba utazik, előreláthatólag a tavaszi szünetben. Párizsban, a nyertes csapat tagjai a Történelemtanárok Egyletéhez tartozó pedagógusok vezetésével ellátogathatnak a Pére Lachaise temetőbe Nagy Imre emlékművéhez és a Párizsi Magyar Intézetben találkozhatnak a magyar emigráció jeles tagjaival.
 • Az OKM 6 millió forintot kap a MeH-től a vetélkedő lebonyolítására.
Klebelsberg Kuno Ösztöndíj
 • A tudományos továbbképzés lehetőségeit bővíti a Klebelsberg Kuno ösztöndíj, amely PhD tanulmányaikat folytató hallgatók és tudományos fokozattal rendelkező fiatal oktatók és kutatók számára ad néhány hónapos (1-5 hónap) kutatási lehetőséget külföldi tanulmányutak keretében 2000 óta.
 • Levéltárakban, kézirattárakban, könyvtárakban és múzeumokban végezhetnek kutatómunkát, részt vehetnek az emlékek megóvásában és esetleg kiadásában - ez egy fiatal kutató számára pótolhatatlan lehetőség.
 • Ezen a héten jelenik meg a Klebelsberg Ösztöndíj idei pályázatai kiírása, amelyben kiemelt helyen szerepel az 1956-os forradalom történelmi eseményeit feltáró, a levéltárakban és más közgyűjteményekben fellelhető dokumentumok kutatása, elbeszélt történeti források gyűjtése és annak feldolgozása.
 • A pályázatok beadási határideje október 31.
 • Eddigi eredmények: 2000 óta összesen 331 fiatal kutató kapott ösztöndíjat
Közművelődési programok támogatása
 • A pályázat lebonyolítója és kezelője: Balassi Bálint Kulturális Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága
 • Pályázati felhívás: 2005. december 2.;
 • Beérkezési határidő: 2006. január 31.,
 • A pályázatokat a szakmai bíráló bizottság február 28-án elbírálta
 • Pályázati keretösszeg: 60. 000. 000 Ft
 • Pályázati szempont: olyan kulturális, közművelődési rendezvények, kiállítások támogatása, amelyek az 56-os forradalom eseményeinek feldolgozását, azok helytörténeti összefüggéseinek a bemutatását vállalják; helyi lapok, kiadványok megjelentetése, amelyek elősegítik, hogy a helyi közösség, különösen a fiatalabb nemzedék minél több információt, benyomást szerezzen 1956 szellemiségéről.
 • A közművelődési pályázaton több mint 350 rendezvény, kulturális program kapott támogatást országosan, illetve a határon túl is.
 • a rendezvények több mint a fele történelmi vetélkedő - településen, kistérségben, diákok között; de van köztük családi vetélkedő is '56-ról
 • a programokból kitűnik: a szervezők (tanárok, kulturális egyesületek, művelődési házak, települési önkormányzatok) elsősorban a helyi diákokat (általános és középiskolásokat) vonták be a megemlékezésekbe
 • számos helyen egyben tárgygyűjtési akció is kezdődött '56 kapcsán: helyi dokumentumok, emlékek, újságok válogatása és sok helyen kiállításon mutatják be ezeket (pl: Békés városában: "Amit a családunk 56-ról őriz")
 • van, ahol a diákok írják meg a helyi 56-os eseményekkel kapcsolatos történeteket (például Baján így hirdették meg az irodalmi pályázatot: "Tegyétek most kicsit félre a tankönyveket és keressétek meg rokonaitokat, hozzátartozóitokat, ismerőseiteket - kérjétek meg őket, meséljenek 1956-ról! Ti pedig hallgassátok figyelmesen, és írjatok le mindent. Az ő ifjúságuk mára történelem. Magyarország történelmében pedig ez az évforduló kimagasló helyet foglal el. Kérdezzétek meg tőlük: mi történt akkor Baján? Mi volt az iskolában, az utcán? Mit láttak, hallottak? Miről beszélgettek? Mit gondoltak? Hogy élték meg az eseményeket? Ne feledjétek: az apró, látszólag semmitmondó részletek is fontosak!")
 • vagy például a szentesiek "Velünk élő emlékezet - 1956" címmel magyarországi és határon túli középiskolásoknak hirdettek "interjúpályázatot": beszélgessenek olyanokkal, akik megélték az 56-os forradalom és szabadságharc történéseit
 • de iskolás, illetve amatőr művészeti csoportok számos irodalmi, pódiumestet, vers- és prózamondó versenyt is tartanak; készül például rock-oratórium Faludy György "1956, te csillag" című verse alapján
 • helyi lapok ünnepi emlékszámának megjelentetésére is sokan pályáztak
 • a Magyar Olvasástársaság diákoknak (általános és középiskolások) írt ki írásbeli pályázatot "Egy nép azt mondta: Elég volt!" címmel; eredményhirdetés: 2006. november 3. OSZK (arra kérik a pályázókat, hogy beszélgessenek az idősebb generáció még elő tagjaival, keressenek korabeli, eredeti dokumentumokat, látogassanak el a nevezetes helyszínekre, és ezek alapján készítsenek fogalmazásokat)
 • A pályázati célok arról árulkodnak, hogy a családokban, közösségi színtereken valóban törekednek arra, hogy a forradalom jelentősége a fiatalok számára is átélhetővé/átérezhetővé váljon, hogy '56 megünneplése egyre kevésbé csupán formális esemény legyen.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok