2024. február 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Ötven éves a Római Szerződés

2007. március 22.
Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Giorgio Napolitano olasz államelnök meghívására az olasz fővárosba utazik a Római Szerződés 50. évfordulója alkalmával rendezett megemlékezésekre.
A tárcavezető március 23-án Rómában részt vesz az "Európai művészet mesterművei" című kiállítás megnyitóján, amelynek helyszíne a Palazzo del Quirinale.

A tárlaton az Európai Unió minden tagállama egy-egy általa kiválasztott művészeti alkotással mutatkozik be. Magyarországot Csontváry Kosztka Tivadar (1853 Kisszeben - 1919 Budapest) "Magányos cédrus" című festménye fogja képviselni, amely éppen 100 évvel ezelőtt, 1907-ben készült.

Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus

A festmény 1919-ben - Csontváry hagyatékával együtt - Gerlóczy Gedeon tulajdonába került, aki nemcsak megőrizte az alkotó életművét, hanem igyekezett a hazai és külföldi közönség előtt is ismertté tenni. A Magányos cédrust '94 elején vásárolta meg a Magyar Nemzeti Bank a Gerlóczy-örökösöktől. A kép 2005 októberében közgyűjteményi tulajdonba került, illetve tartós letétként a pécsi Janus Pannonius Múzeumba.

Dr. Hiller István miniszter római látogatása során megnézi a Római Magyar Akadémia rekonstrukciós munkálatait is. A felújított épületet előreláthatólag június elején avatják föl ünnepélyes keretek között.Római Magyar Akadémia

1927 óta működik az olasz fővárosban. Székhelye, a Falconieri-palota a magyar állam legértékesebb külföldi ingatlana. Számos pompás részletét az egyetemes barokk művészet egyik legnagyobb mestere, Francesco Borromini alakította ki a 17. században.

Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter annak idején azért vásároltatta meg a különleges szépségű épületet, mert azt akarta - miként a bejárat falára illesztett emléktábla is említi -, hogy a magyar tudománynak, kultúrának és művészképzésnek méltó otthona legyen az "Örök Városban".

A II. világháború kitöréséig terjedő időszak az intézet első aranykorának tekinthető. Jeles tudósok tucatjai (Kerényi Károly, Szerb Antal, Genthon István, stb.) laktak falai között, akiknek értékes kutatási eredményeit rendszeresen közölte az Annuario című folyóirat. A művészösztöndíjasok munkássága nyomán önálló irányzat bontakozott ki a hazai festészetben és szobrászatban: az ún. Római Iskola, olyan tehetségekkel soraiban, mint Szőnyi István, Aba Novák Vilmos vagy Kontuly Béla.

E virágzásnak 1950-ben vége szakadt. A Római Magyar Akadémia a nagykövetség része lett, s megfosztották önálló tudományos és művészeti intézeti jellegétől. (Egyedül az egyházi kollégiumot nem sikerült megsemmisíteni, mert még 1940-ben önálló pápai intézeti rangot és jogállást kapott - e minőségében működik mindmáig a Palazzo Falconieri második emeletén.)

A helyzet "formailag és tartalmilag" újra megváltozott '56 után. A külföldi kulturális és tudományos programok szervezésének újraindítása persze eredendően azzal a távlatosabb célzattal történt, hogy közvetett módon bizonyítsa a nemzetközi közvéleménynek: Magyarországon semmi sem korlátozza a művészi-szellemi alkotómunkát. Ám ha a produkció kellően magas színvonalú volt, akkor önmagában is önkéntelenül hatni kezdett, mintegy elhagyva maga mögül és körül a politikai sablont. A Római Magyar Akadémia ösztöndíjasai a pártállami időszakban is gyarapíthatták a magyar tudomány és kultúra itáliai ismertségét és elismertségét.

A rendszerváltás után a korábbi évtizedek minden tanulságát összegezve formálódott tovább az intézmény tevékenysége. Hármas funkcióját - kulturális közvetítés, tudományos tevékenység, ösztöndíjasok segítése - egymással szoros kölcsönhatásban látja el. Pár év előkészület után, 1995-ben újraalakult a Fraknói Vilmos Történeti Intézet, amely szakmailag önállóan szervezi a Római Magyar Akadémia tudományos tevékenységét. Tagja (sőt jelenleg elnökségi tagja!) a Rómában székelő történeti, régészeti és művészettörténeti akadémiák nemzetközi szövetségének.

Az Akadémia "kulturális munkatársai" pedig a korábbinál jóval nyitottabban és szélesebb alapon dolgoznak azon, hogy a magyar képzőművészek, zenészek, előadó- és alkotóművészek világszínvonalú teljesítménye a lehetséges mértékig része legyen az itáliai kulturális ünnepeknek és mindennapoknak.

Az intézet feladata a híres római Szent István Kerektemplom magyar kápolnájának restaurálásához adott hazai állami segítség ügyének intézése is.

A Falconieri család

A Falconieri család Firenzéből települt át Rómába a 17. század első felében. Nem véletlen, hogy a Via Giuliát választották, hiszen a 16. század elejétől folyamatosan érkeztek a toszkán városból nemesi, polgári családok, valamint bankárok és kereskedők. A betelepült firenzeiek összetartozásának az egyik fontos jele: egy környékre költöztek. Ilyennek számított a Via Giulia is, ahol a Falconieri Palota áll.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok