2024. február 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye a dokumentumvásárlási hozzájárulásról

2008. február 15.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 157/2000. (IX.13.) Korm. Rend. 1.§-ának (4) bekezdése alapján a dokumentumvásárlási hozzájárulással kapcsolatban 2008. évre vonatkozóan az alábbi közleményt teszi közzé.
  1. A 2008. évben a hozzájárulás összege, azaz az utalványkeret 10.000, azaz tízezer Ft. (ld. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. 57.§ (3) bekezdése.) A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény szerint a dokumentumvásárlási hozzájárulás 2008-ban is adómentes és járulékmentes.
  2. A 2008. évben a rendeletben említett lebonyolító a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (1391 Budapest, Pf. 204. Tel.: 237-6900).
  3. Az intézményvezetők a rendelet 1.§ (2) bekezdésben említett kedvezményezettek körének meghatározására a 2007. évi névjegyzékhez viszonyított változásokat a melléklet szerinti formában lebonyolítónak megküldik jelen közlemény Kulturális Közlönyben való megjelenésétől számított 30 napon belül.
  4. Lebonyolító az utalványkeret megnyitásának visszaigazolásaként 2008. március 15-ig az intézményvezetőknek megküldi a kedvezményezettek listáját.
  5. Az intézményvezető megküldi lebonyolítónak a kedvezményezett által kitöltött megrendelő lapot, vagy lapokat legkésőbb 2008. december 31-ig. Az említett határidőig az igényjogosultak a regisztrációt követően megrendeléseket is feladhatnak a Könyvtárellátó internetes könyváruházán keresztül (www.kello.hu). Ezt a határidőt követően a 6. pont kivételével igényt az utalványkeret terhére nem lehet benyújtani 2008. évre. A megrendelést több részletben is fel lehet adni, vagy a kedvezményezett személyesen is vásárolhat utalványkerete terhére a lebonyolító által megjelölt helyen és időpontban.
  6. Amennyiben lebonyolító nem tudja a megrendelt dokumentumot leszállítani, erről haladéktalanul értesíti a kedvezményezettet, és a kedvezményezett újabb megrendelést adhat mindaddig, amíg lebonyolító nem teljesíti megrendelését.
  7. A kedvezményezettek kötelesek megtéríteni lebonyolítónak az utalványkeret mértékét meghaladó dokumentum-rendelés esetén az utalványkeret és a tényleges megrendelés összege közti különbözetet.
  8. A dokumentumok szállításával kapcsolatos költségek lebonyolítót terhelik.
  9. A dokumentumok leszállításával egyidejűleg lebonyolító olyan szállítólistát is küld, amely a leszállított dokumentumokat kedvezményezettenként felsorolja. A szállítólistán a kedvezményezett aláírásával rögzíti a dokumentum átvételének tényét.
  10. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL. törvény 94.§ (5) bekezdésében megjelölt - de a 157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó - munkavállalók dokumentumvásárlásának biztosítása érdekében a munkáltató saját költségére csatlakozhat a kormányrendeletben és a jelen közleményben kialakított rendszerhez.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok