2023. szeptember 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Új Tudás - Műveltség Mindenkinek Program továbbra is egyike a kormány legnagyobb prioritást élvező programjainak

2008. október 27.
A program kiemelt eleme továbbra is a tanári pálya presztízsének emelése, a tanári hivatás fokozottabb megbecsülése.
Az Új Tudás -Műveltség Mindenkinek program a rendszerváltás óta az első olyan átfogó program a közoktatás megújítására, amely élvezi a szakma túlnyomó többségének támogatását. A programot a kormány az Oktatás és Gyermeksegély Kerekasztal tagjainak javaslatait alapul véve dolgozta ki, s 2008 márciusa óta 70 helyen egyeztettek róla a társadalmi vita keretében.

Köztudott, hogy módosították a jövő évi költségvetési tervezetet, mivel a nemzetközi pénzügyi rendszer válsága következtében jelentős részben beszűkültek a finanszírozási források. Emiatt a kormány szükségesnek tartja, hogy jelentősen csökkentse a hiányt, és kiadás-mérséklő intézkedéseket is tegyen.

Az Új Tudás - Műveltség Mindenkinek Program számos eleme azonban már megvalósult. Annak érdekében, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél hamarabb bekerüljenek az óvodai ellátásba, 2008. szeptember 1-jétől a fenntartó köteles gondoskodni arról, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek három éves koruktól igénybe tudják venni az óvodai nevelést. A másik nagy lépés az óvodai támogatás szabályainak kialakítása volt. A legrosszabb körülmények között élő, legszegényebb családok gyermekei óriási százalékban kimaradtak az óvodai nevelésből. Az óvodai támogatás ösztönzi a szülőket, hogy 3-4 éves gyermeküket beírassák az óvodába és gondoskodjanak gyermekük rendszeres óvodába járásáról.

A közoktatás tartalmi megújítása, a használható tudás, az alapkészségek megerősítése az oktatási tárca kiemelt célja. A minisztérium már meghozta a szükséges intézkedéseket, hogy 2010-től minden diák tanulhasson angolul a magyarországi középiskolákban. A Nemzeti Alaptanterv módosítása is megtörtént. Korszerűbb, a diákok számára használhatóbb tananyagot új módszerekkel taníthatnak a pedagógusok. Új, kompetencia alapú és nem szakrendszerű oktatási kerettantervek készültek. Az egységes természettudomány kerettantervén pedig jelenleg is dolgoznak a szakértők.

Az Új Tudás Program kiemelt eleme a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács segítségével kidolgozott Nemzeti Tehetség Program, amely megújíthatja a magyar tehetséggondozást. A szakmai és politikai támogatottsággal rendelkező javaslat összefogja az eddigi állami, önkormányzati, intézményi és civil programokat, összehangolja az állami és az uniós források felhasználását. Biztosítja a fiataloknak a folyamatos tehetséggondozást, a programokhoz való egyenlő hozzáférést, hatékonyabbá és átláthatóvá teszi a programok rendszerét.

Az esélyegyenlőség megteremtése és a szegregáció visszaszorítása is kiemelt célja az Új Tudás Programnak. A közoktatási esélyegyenlőségi tervek kötelező elkészítése és a szakértők által ellenőrzött végrehajtása hatalmas előrelépést jelent. Ugyanis minden egyes pályázatnál - legyen az uniós vagy hazai -, illetve minden támogatásnál a pályázó intézménynek akkor van csak esélye, ha betartja az esélyegyenlőségi tervben foglaltakat.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium mindent megtesz annak érdekében, hogy a pénzügyi válság ellenére a program minden egyes eleme megvalósuljon.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok