2023. december 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Hiller István köszöntötte a 40 éves Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karát

2009. november 4.
Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának 40 éves jubileumi ünnepségén azt hangsúlyozta, hogy a karon végzett hallgatók, az intézmény oktatói a magyar gazdaság és társadalom meghatározó alakítói.
Fotó: Gordon Eszter
Fotó: Gordon Eszter
 
A tárcavezető az ünnepség résztvevőihez szólva kiemelte: "Önök nem egyszerűen csak vendégek, hanem otthon vannak, az Alma Materhez kötődnek". Az évek során széles kapcsolatrendszert alakítottak ki, hatalmas "tudásegyüttest" birtokolnak - fűzte hozzá.
 
Történet
Elődeink idejében felismerték, hogy a fejlett kereskedelemhez jól felkészült szakemberekre van szükség. Így 1857-ben, megnyitva az első Pesti Kereskedelmi Akadémiát, rakták le a mai szakfőiskola alapjait, majd 28 évvel később a főiskola patinás alapkövének letétele következett.
 
Az épület falain belül a kereskedelmi képzés keretei fokozatosan bővültek. A Keleti Kereskedelmi Akadémián már ország- és Európa-szerte ismert neves tudósok és szakemberek oktattak. A II. világháború után, az 50-es évek végén és a 60-as évek elején a nemzetközi és a belföldi idegenforgalom ugrásszerű növekedése elméletileg és gyakorlatilag jól képzett, közgazdász szakembereket igényelt. Így a főiskola oktatási palettája is kiegészült a vendéglátás és szállodai képzéssel, majd az idegenforgalmi felkészítés is végleges polgárjogot nyert.
 
Az 1970-es évek közepétől beindult a kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi gazdasági szaktanár képzés is, ami mára szakoktató képzéssel is kiegészült. Az intézmény ma már mindhárom szakterületen képez menedzsereket, közgazdászokat több helyen, sokrétű tanulási lehetőség (nappali, távoktatás, stb.) mellett. Mindezek mellé elindultak az idegennyelvű képzések is: angol és német nyelvű idegenforgalom és szálloda szak (THM), valamint német nyelvű kereskedelmi képzés.
 
A főiskolai kar kiszélesedett nemzetközi kapcsolatrendszere révén számos diák teljesítheti külföldön gyakorlatát vagy folytathat tanulmányokat külföldi partnerintézményekben. Mindezek mellett vendégként számos nyelvi és szaktanár érkezik a karra.
 
A főiskolai kar széles képzési palettája, integrált és ugyanakkor specifikus tantervei, sokoldalú oktatási módozatai, tanszállodája, tanétterme és sörözője, oktató kabinetjei, taninform irodája, könyvtárai, laboratóriumi és szakkollégiuma sikeresen megteremti az elméleti és gyakorlati oktatás optimális arányának feltételrendszerét, és hozzásegíti a végzett hallgatókat ahhoz, hogy az itt szerzett tudásuk, szellemi tőkéjük hatalommá válhasson.
 
Fotó: Gordon Eszter 
 
A változó elnevezések mögött a főiskola oktatási filozófiája két ízben változott meg jelentősen. Egyszer akkor, mikor a II. világháború utáni évtizedekben a korábbi évtizedek sokoldalú, intenzív kereskedelmi tevékenységét a monopolizált állami kereskedelem és vendéglátás váltotta fel. Ekkor az - először középiskolaként, majd főiskolaként működő - intézmény az adott szakra specializált állami alkalmazottakat képezte.
 
A hazai piaci viszonyok fokozatos kialakulásával már a rendszerváltás előtti években újra az üzleti életre, vállalkozások szervezésére és menedzselésére való felkészítés került a főiskolai tevékenység középpontjába.
 
Mára a főiskola oktatási filozófiájában két funkciónak van meghatározó jelentősége:
Az egyik - a hagyományos - funkció: a magyar felsőoktatás részeként főiskolai végzettséggel rendelkező, kereskedelmi, vendéglátó és szállodai tevékenységre, illetve turizmusra specializálódott közgazdászokat képezzen, akik a diploma megszerzése és néhány év gyakorlat után általában vezető szerepet töltenek be az üzleti életben.
 
A másik funkció - amire a felkészülést Magyarországon először itt kezdtük meg - a kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi kis- és középvállalkozások jövendő menedzsereinek felkészítése.
 
A gyakorlatorientált képzés mindkét funkció tekintetében a főiskola tevékenységének homlokterében áll.
 
Ennek fontos bázisai:
  • a főiskola - kereskedelmi vendéglátóhelyként is működő - tanüzeme, az Alma Mater Étterem és Söröző
  • Király utcai Tour-inform Iroda
A kar nemzetközi kapcsolatai
A kar oktatási profiljából adódóan rendkívül széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Partnereinek köre Európán kívül más földrészek hasonló profilú intézményeire is kiterjed. Hagyományosan magas szintű együttműködések jellemzőek az európai régióban a német nyelvterülteken, de dinamikusan fejlődik kapcsolata az Európai Unió más tagországaival is. Egyre bővülnek azon lehetőségek, amelyek a hallgatók és az oktatók számára biztosítják a részképzést, a szakmai gyakorlatot, a kutatást külföldi egyetemeken és főiskolákon, illetve lehetővé teszik a részvételt különféle workshopokon és tréningeken. A nemzetközi kapcsolatok segítik a könyvtárak nemzetközi szakirodalmának bővítését is.
 
A főiskolai kar nemzetközi hírnevének növeléséhez sikeres közös projektek is hozzájárulnak. Kiváló lehetőséget jelentenek a hallgatói és tanári csereprogramok, melyek közül az intézmény az Európai Unió ERASMUS programjában és az Oktatási és Kulturális Minisztérium CEEPUS programjában vesz aktívan részt. Az Európai Unió által irányított SOCRATES program alprogramjai az alábbi területeken segítik a munkát:
  • ERASMUS: hallgató és tanárcsere, általános tananyagfejlesztés
  • LINGUA: idegennyelvek oktatása
  • MINERVA: modern információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az oktatásban
  • LEONARDO: szakmai projektek
A szakmai képzést nagyban segítik az Európai Unió LEONARDO DA VINCI szakmai projektjei, valamint a vállalatok és az intézmények közötti együttműködési megállapodások is.
 
Kapcsolatok
A kar több alapítvánnyal és különféle szervezetekkel van kapcsolatban, amelyeknek célja a felsőfokú szakemberképzés tárgyi- és személyi feltételeinek fejlesztése, az elméleti- és a gyakorlati területek együttműködése.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok