2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Hiller István: a szlovák nyelvtörvény Európa sokszínűségét károsítja

2009. szeptember 25.
Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Nyelv Napján azt hangsúlyozta, hogy a nyelvek ápolása Európa sokszínűségét, gondolkodását, mentalitását fejezi ki; a szlovák nyelvtörvény Európa sokszínűségét károsítja, a közös európai tudatot gyengíti.
Fotó: Gordon Eszter
Fotó: Gordon Eszter
 
Mint azt a tárcavezető kiemelte, a Magyar Köztársaság minden szinten biztosítja az összes Magyarországon élő kisebbség számára saját anyanyelvük használatát, ápolását, de ugyanezt elvárja másoktól is. Érteni kell, és érvényre kell juttatni, hogy a magyarok számára az anyanyelv ápolása a nemzeti identitás egyik formája, ezzel senkit nem károsítunk, sőt gazdagítunk - folytatta.
 
Az oktatási és kulturális miniszter kitért arra is, hogy a Nyelvek Európai Napja több mint egy könyvtári esemény, sokkal több, mint önmagában a nyelvtudás, nyelvtanulás kérdése. Az anyanyelv identitás, önazonosságtudat, a közösséghez tartozás kifejezője.
 
Rámutatott arra is, hogy egy idegen nyelv elsajátítása és a saját anyanyelv ismerete között szoros kapcsolat van. "Magyarként az tud jól megtanulni olaszul, aki képes megérteni a magyar anyanyelv szépségét".
 
Hiller István felhívta a figyelmet arra, hogy idegen nyelvek elsajátítása kötelező, s forrása más kultúrák megismerésének.
 
Fotó: Gordon Eszter
 
2001 óta szeptember 26-án az Európa Tanács 48 tagállamában ünneplik a Nyelvek Európai Napját. Az esemény az Európa Tanács kezdeményezésére indult el a Nyelvek Európai Évének 2001-es sikerét követően azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet az egész életen át tartó nyelvtanulás fontosságára, valamint az iskolai nyelvtanulás jelentőségére.
 
Az Európai Unió és az Európa Tanács - azzal a szándékkal, hogy felhívja a figyelmet a nyelvi bőségre - 2001-et a Nyelvek Európai Évének nyilvánította.
 
A Nyelvek Európai Évének eseményein 45 ország több millió lakosa vett részt. Európa-szerte rendezvények százai adtak lehetőséget kontinensünk nyelvi sokszínűségének megünneplésére, és buzdították nyelvtanulásra a közönséget. A lelkesedés azóta sem hagyott alább, és mivel a nyelvek az európai egység elengedhetetlen kellékei, a kezdeményezés újabb ötletet szült: megszületett a Nyelvek Európai Napja.
Szeptember 26-a az európai nyelvek ünnepe. Európában rengeteg nyelvet beszélnek: az európai országok hivatalos nyelvei és a több mint 60 őshonos közösség regionális vagy kisebbségi nyelve együttesen a közvélemény által nem ismert nyelvi gazdagságot jelent, és ezt még tovább színezik a más országokból és kontinensekről származó lakosok nyelvei.
 
A nyelveknek szentelt nap három célt hivatott szolgálni: felkelteni a közönség érdeklődését Európa többnyelvűsége iránt, ápolni a kulturális és nyelvi sokszínűséget, valamint ösztönözni az iskolai és az iskolán kívüli nyelvtanulást.
E célokon túl szeptember 26. az ünneplés napja is. Minden évben előadások, gyermekprogramok, zenés játékok, nyelvtanfolyamok, rádió- és televízióműsorok, konferenciák és egyéb programok százai teszik emlékezetessé a nyelvek ünnepét.
 
Idén csaknem egy teljes héten át ünnepli az Európai Bizottság szeptember 26-át.
Első programként elindítják az Üzleti platform a többnyelvűségért című kezdeményezést, amelynek keretében nyilvános vitára ösztönzik az üzleti élet szereplőit az iskolák és az oktatásügyi hatóságok bevonásával, hogy megosszák egymással bevált nyelvoktatási módszereiket.
 
A bizottság tolmácsolási főigazgatósága, amely észleli, hogy aránylag kevesen jelentkeznek és vesznek részt sikerrel a tolmácsoknak kiírt versenyvizsgákon, Párizsban bemutatja az Európa számára tolmácsolni című videófilmet, azzal a céllal, hogy a francia anyanyelvű fiatalokat a tolmácsolás szakismereteinek elsajátítására ösztönözze.
 
Brüsszelben konferenciát rendeznek a korai nyelvtanulásról. A bizottság Piccolingo elnevezéssel a 2-6 éves gyermekek szüleit célzó kampányt indít, amelynek középpontjában az áll, hogy a gyermekek milyen előnyöket élvezhetnek a korai életkorban megkezdett nyelvtanulás révén, illetve hogy a szülők miként juthatnak ezzel kapcsolatos információkhoz.
 
A konferencia célközönségét az e területen működő szakértők, valamint oktatók és szülők alkotják. A legfontosabb témák: a korai gyermekkorban történő nyelvtanulásról folyó kutatás jelenlegi állása, a korai nyelvtanulás terén bevált gyakorlatok, valamint a sajátos nevelési igényű nyelvtanulók.
 
Az EP hivatalos álláspontja szerint azon országokban vagy régiókban, ahol két vagy több hivatalos nyelv él együtt, létfontosságú a többnyelvűség megőrzése.
 
A szöveg szerint az EP "ragaszkodik az EU hivatalos nyelvei közötti egyenrangúság elismeréséhez a nyilvános tevékenység minden területén".
 
Az EP a nyelvtanulás megkönnyítése érdekében támogatná a tévéműsorok feliratozását. "...tudomásul veszi, hogy a televíziós programok feliratozása elősegíti az uniós nyelvek elsajátítását és gyakorlását, valamint javítja az audiovizuális műsorok kulturális hátterének jobb megértését".
 
Az EP javasolja továbbá a fordítók és tolmácsok európai napjának létrehozását, vagy e foglalkozások ismertetését és szerepük hangsúlyozását a minden év szeptember 26-án megünnepelt Nyelvek Európai Napján.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok