2024. február 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Károly Róbert Főiskolában végrehajtott fejlesztések összhangban vannak a magyar felsőoktatási politikával

2009. szeptember 8.
Hiller István oktatási és kulturális miniszter szerint a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolában végrehajtott fejlesztések egybecsengenek a magyar felsőoktatási politikával, amely a színvonalra, a kvalitásra helyezi a hangsúlyt. Ezt a tárcavezető a főiskola keddi tanévnyitó ünnepségén jelentette ki.

Fotó: Gordon Eszter
 
Mint a szakminiszter fogalmazott „a Károly Róbert Főiskolánnyertek és nyernek a hallgatók, Gyöngyös város lakói, hiszen az intézmény nem csak egy épület, hanem hangulata, illata van, olyan főiskola, ahol tudásátadás a norma”.
 
Hiller István emlékeztetett arra, hogy 2006 óta a felsőoktatási politikájába a minőséget állította középpontba a kormány: átalakították a felsőoktatás szerkezetét, a hallgatói juttatás és a minőségbiztosítás rendszerét, színvonalemelő finanszírozási rendszert vezettek be, infrastrukturális fejlesztést hajtottak végre.
 
Az oktatási és kulturális miniszter a felsőoktatás minden szereplőjének – egyetemeknek, főiskoláknak, a Magyar Rektori Konferenciának, a Felsőoktatási Kerekasztalnak, szakmai és civil szervezeteknek, valamint érdekvédő képviseleteknek egyaránt – együttműködést ajánlott egy minőségalapú pályázati rendszer kidolgozására, amely a tudományos műhelyeknek kiemelt finanszírozási lehetőséget biztosít.
 
A szakminiszter a bolognai rendszerről szólva kijelentette, hogy az egységes felsőoktatási térséghez tartozni Magyarország számára előny, hiszen ez egy olyan rendszer, amely biztosítja egyebek mellett az átjárhatóságot, a mobilitást, valamint a diplomák egyenértékét.
 
 
Infrastruktúrafejlesztés a Károly Róbert Főiskolán
 
A projekt tartalma
 
Károly Róbert Főiskola
Komplex oktatási, kutatási, innovációs, szolgáltatási és info-kommunikációs infrastruktúrafejlesztés
Megítélt támogatás
1.549.681.000 Ft
 
A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2010. év március hó 31. nap
 
A projekt célja
 
 • A Károly Róbert Főiskola alapvető célja, hogy az Észak-magyarországi régió meghatározó jelentőségű tudáscentrumaként hozzájáruljon a régió versenyképességéhez az oktatás közgazdaság, agrárgazdaság, környezet- és vidékfejlesztés területén. Mindezeken a területeken mind a kutatás, mind a szaktanácsadás és az innovációval kapcsolatos igényeit európai szinten elégítse ki.
 • A munkaerőpiacra versenyképes tudással rendelkező szakembereket képezzen.
 • A főiskola hallgatói és oktatói tevékenységét és megelégedettségét hatékonyan szolgáló infrastrukturális és informatikai kapacitás növelése.
 • Olyan regionális tudásközpont létrehozása, mely a térségben zajló társadalmi-gazdasági környezeti változások motorja lehet. Cél a regionális gazdaságfejlesztéshez szükséges tudás szintetizálása, továbbítása, a tudás-, és kutatóbázis biztosítása a regionális kitörési pontok erősítéséhez a regionális versenyképesség növelésével.
 • További cél a felsőoktatási intézmény és a gazdasági szféra közötti kapcsolat erősítése.
 • A projekt megvalósítása által növekszik a régió gazdasági versenyképessége, erősödik az innovációs és üzleti szemlélet; javulnak a nemzetközi színvonalú, alkalmazásorientált K+F+I tevékenység feltételei és hatásfoka, megerősödnek és hatékonyabbá válnak a gazdaság, az oktatás és a K+F+I tevékenység más szereplői közötti hálózati együttműködések.
A projekt szakmai tartalma
 
A fejlesztések a hallgatói-oktatói-kutatói infrastruktúra modernizációját célozzák; kiemelten szolgálják a műszaki és informatikai tantárgyak oktatási színvonalának növelését, és a kutatási együttműködések fejlesztését:
 
1. Hallgatói Információs Szolgáltató Központ kialakítása (HISZK)
 • Hallgatói Szolgáltató Központ
 • HÖK Iroda, Klub terem
 • Nemzetközi Kapcsolatok Irodája
 • Informatikai Központ
Cél a Károly Róbert Főiskolán működő Hallgatói Tanácsadó Központ jelenlegi tevékenységeinek bővítése, mely 200 hallgató számára biztosít az oktatáson kívüli gyakorlási lehetőséget. Itt kap helyet az Informatikai Központ és a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája is.
 
2. Idegennyelvi infrastruktúra-fejlesztés
 • Idegennyelvi labor
 • Idegen nyelvű oktató-gyakorló kabinet kialakítása
 • Multimédiás labor fejlesztése
 • Tolmács berendezés
Az idegen nyelvi infrastruktúra fejlesztésével cél a hallgatók számára nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, nyelvi önképzési, gyakorlási lehetőség biztosítása
 
3. Laboratóriumi terek kialakítása, felújítása
 • Élelmiszeranalitikai labor kialakítása
 • Mikrobiológiai labor kialakítása
 • Környezetanalitikai labor kialakítása
 • Biológia, növényélettani labor fejlesztése
A Károly Róbert Főiskola a Mezőgazdasági Mérnöki Alapszakon Élelmiszerbiztonsági Szakirány indítására nyújtott be kérelmet, mely képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik az élelmiszer-előállítás, a forgalmazás és az ellenőrzés területén magas szintű tudással rendelkeznek.
 
4. Kutatási-Fejlesztési Innovációs Kooperációs Központ kialakítása
 • Zöldenergia Oktató-Gyakorló-Bemutató Központ
 • Spin-off és start-up vállalkozások létrehozását elősegítő infrastrukturális háttér megteremtése
Cél egy olyan innovációs környezet megteremtése, amely javítja az intézmény és a régió gazdálkodó szervezetei közötti innovációs és technológia-transzfer hatékonyságát.
 
5. Info-kommunikációs technológiai fejlesztések
A Károly Róbert Főiskolán megvalósítandó info-kommunikációs fejlesztés komplex fejlesztés, azaz mind az oktatás, mind a kutatás, mind az intézményirányítást támogató rendszerek infrastrukturális hátterének kiépítését jelenti.
 • Általános (alap-, kutatást, oktatást, intézményirányítást és a szolgáltatást támogató) informatikai infrastruktúra fejlesztése
 • A Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ létrehozásának informatikai részei
 • Nyelvi képzéssel kapcsolatos informatikai fejlesztések
 • Kutatási Fejlesztési Innovációs Kooperációs Központ informatikai fejlesztése
 
 
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok