2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Nem tilos a különóra

2010. szeptember 13.
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának (továbbiakban Alapprogram) azon rendelkezése, mely szerint „A teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus tartja” több félreértést szült, melyeket az Oktatási Államtitkárság a következőkben kíván tisztázni.
A Közoktatásról szóló törvény idevágó paragrafusa szerint az óvodában megszervezésre kerülő hitoktatás esetén az egyházi jogi személy által foglalkoztatott hitoktató vezetheti a hitoktatással kapcsolatos foglalkozásokat. A hit- és vallásoktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata. A kormányrendeletként megjelent Alapprogram természetesen nem lépi át a közoktatási törvény által megszabott kereteket, tehát a hitoktatás az óvodában a Magyar Köztársaság Alkotmányának, a közoktatási törvénynek és a vallásgyakorlás szabadságát biztosító egyéb jogszabályoknak megfelelően eddig is és ezután is folyhat. Kérjük az intézményvezetőket és fenntartókat e rendelkezések figyelembe vételére!
 
Ugyanígy lehetőség nyílik más, külső szakember vagy segítő bevonására is az óvodában. Előadóművészek, néptánccsoportok és más, az óvodai nevelést helyi igény alapján segítő szakemberek, vendégek jelenlétekor az óvodában megszervezésre kerülő foglalkozások pedagógiai vezetői és felelősei ugyanis továbbra is a közoktatási törvényben és az Alapprogramban megjelölt óvodapedagógusok. Ha az óvodai nevelés helyi programja sportolási lehetőséget, például úszásoktatást jelöl meg a nevelés elemeként, a megfelelő végzettséggel rendelkező oktató szintén megfelel a közoktatási törvény és az Alapprogram elvárásainak.
 
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy az „óvodai nevelési idő”* nem azonos az óvoda nyitvatartási idejével. A nevelési időn túli, de a nyitvatartási időn belüli délutáni órákban a megfelelő, korábban is érvényes szabályozásnak megfelelően a fenntartó, továbbá az óvoda fenntartójának az engedélyével az intézmény vezetője bérbe adhatja szabad helyiségeit sport- és egyéb tanfolyamok szervezésére. Ez nyilvánvalóan nem része a minden gyermek számára kötelező helyi óvodai nevelési programnak. Ezen rendezvényeken, programokon a gyermekek a szüleik önkéntes kezdeményezésére vehetnek részt. Ezen rendezvények – mivel azok világosan elválnak a helyi óvodai nevelési programtól – szakmai színvonaláért, költségvonzataiért, illetve az azokon való részvétel körülményeinek biztosításáért sem az óvoda intézménye, sem az óvodapedagógus nem felelős.
 
NEFMI
Oktatásért Felelős Államtitkárság
 
 
* Az óvodai nevelési idő mibenléte az egyes óvodák helyi szokásaitól függ, s nem kötődik szorosan a napszakokhoz. A különórákra általában a délutáni alvásidő után biztosítanak lehetőséget az intézmények. A nevelési idő óvodától függő megválasztása akár a reggeli, délelőtti különóra lehetőségét is biztosíthatja.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok