2023. december 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Nemzeti tanévnyitóra készül az új oktatásirányítás - háttéranyag

2010. augusztus 26.
2010. szeptember 1-jén nappali rendszerű iskolai oktatásban, továbbá óvodában várhatóan 1 661 870 fő kezdi meg a 2010/2011-es tanévet, illetve nevelési évet. Ebből 1 331 150 fő iskolai oktatásban részesül. A felnőttoktatásban további 71-75 ezer felnőtt vesz részt.
 
A gyermek és tanulólétszám várható alakulása - az óvodai és a nappali rendszerű iskolai feladatokban való részvétel alapján - az óvodában 330 720 fő, az általános iskolában 760 110 fő, a szakiskolában 126 260 fő, a speciális szakiskolában 9 780 fő, a gimnáziumban 197 540 fő, a szakközépiskolában pedig 237 460 fő.
 
Az óvodai és a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek és tanulólétszámok alakulása az adott tanév október 1-jei állapot szerint:
 
Tanév
Óvoda
Általános iskola
Szakiskola
Speciális szakiskola
Gimnázium
Szakközép-iskola
2006/2007
327 644
828 943
119 637
9 563
200 292
243 096
2007/2008
323 958
809 160
123 192
9 773
200 026
242 016
2008/2009
325 677
788 639
123 865
9 785
203 602
236 518
2009/2010
328 545
773 706
128 674
9 968
201 208
242 004
 
A közoktatás "drága mulatság", nem mindegy, hogy az oktatás az erre a célra fordított összeggel miként sáfárkodik.
 
Az alap-hozzájárulás fajlagos összege a 2010. évben 2 350 000 Ft/teljesítménymutató.
 
A költségvetési törvényben meghatározott paraméterek alapján az egy tanuló után járó támogatás az általános iskolában, illetve a gimnáziumban az alábbiak szerint alakul:
 
 
Évfolyamok
Egy tanulóra jutó támogatás
Átlag támogatás
Általános iskola
1-2. évfolyam
134 286 Ft/fő/év
142 119 Ft/fő/év
3. évfolyam
136 524 Ft/fő/év
4. évfolyam
155 548 Ft/fő/év
5-6. évfolyam
158 370 Ft/fő/év
172 674 Ft/fő/év
7. évfolyam
179 826 Ft/fő/év
8. évfolyam
179 826 Ft/fő/év
Középiskola
9-10. évfolyam
195 554 Ft/fő/év
227 075 Ft/fő/év
11. évfolyam
231 643 Ft/fő/év
12. évfolyam
231 643 Ft/fő/év
13. évfolyam
249 462 Ft/fő/év
 
A közoktatási feladatot ellátó intézmények becsült száma a 2010/2011-es tanévben
 
A közoktatás információs rendszer közoktatási intézménytörzsében 2009/2010-es tanév végén 5605 OM azonosító volt aktív (internetes felületen látható, a fenntartó nem jelentett róluk megszűnést).
 
2010. június 16-tól 37 OM azonosító került bevonásra, ebből 7 olyan intézmény van, amely jogutód nélkül szűnt meg.
 
A 7 jogutód nélkül megszűnt intézmény jellemzője:
  • fenntartók szerint: 1 fővárosi önkormányzat, 3 alapítvány, 2 Kft és 1 megyei jogú városi önkormányzat,
  • ellátott feladat szerint: 5 középfokú, 1 óvodai, 1 általános iskolai,
  • 3 intézmény már 2009/2010-es tanévben sem működött.
Az új OM azonosító kiadására is sor került, eddig 30 új intézmény jött létre, amelyből 14 db előzmény nélküli alapítás. A 30 intézményből 12 intézményt nem állami fenntartó (Kft., egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy) tart fenn. A 14 új intézményből 4 óvoda. A 30 intézményből 27 intézményben látnak el valamilyen nevelési-oktatási feladatot. A 30 intézményből 9-ben ellátnak középfokú feladatot, 13-ban működik óvodai feladat, létrejött egy új kollégium is, valamint 7 intézmény lát el általános iskolai feladatot.
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/A-B. §-ai alapján folyamatos az adatközlés, szeptember végére várható a végleges intézményi szám.
 
A 2010/2011-es tanévben (nevelési évben) a pedagógusok létszámának várható alakulásáról
 
Tanév
Óvoda
Általános iskola
Szakiskola
Speciális szakiskola
Gimnázium
Szakközép-iskola
Pedagógus "főmunkaviszonyban"
2008/2009
29 860
75 606
8 706
1 414
18 436
19 452
2009/2010
30 007
74 241
8 824
1 499
18 363
19 772
2010/2011*
30 200
73 000
8 800
1 500
18 300
19 700
 
2010/2011* becsült adatok.
(A táblázatok adatainak készítője: Statisztikai Osztály)
 
Az óvodai nevelésben és iskolai oktatásban összességében várható pedagógusok létszámával csökkenés, azonban még nem állnak rendelkezésünkre olyan adatok, amelyek alapján prognosztizálhatnák a nagyságrendet. Minden pedagógus-, pedagógiai előadói-, valamint pedagógiai szakértői munkakörben foglalkoztatott rendelkezik azonosító számmal.
 
Augusztus végére várjuk a fenntartói adatközlés eredményét az álláshelyek alakulásáról, valamint a megszűnő jogviszonyokról.
 
A rendelkezésünkre álló adatok alapján 1000-1200 főre becsüljük azon aktív korú személyek számát, akik előreláthatóan megjelenhetnek a munkaerő piacon. Jelenleg két olyan rendszer is működik, amelybe folyamatosan érkeznek az adatok, az egyik a személyi nyilvántartó, a másik a pedagógus elbocsátással kapcsolatban működtetett modul. Az adatainkat a Statisztikai Osztály becslése is megerősíti (lásd a fenti táblázat adatait).
 
A 2009/2010-es tanévben 10 000 körüli azoknak a száma, akik tartósan távol vannak és helyettük határozott időre nevezte ki pedagógusokat. Az elmúlt év adatai alapján 1000-1100 fő közé tehető azok száma, akiknek határozott idő lejárta miatt szűnt meg a jogviszonya. Rendelkezésünkre álló adatok szerint 2000-2300 közé tehető azoknak a száma, akik 65 évesek vagy afeletti korúak. Jelenleg az intézményi átalakulások száma (7 intézmény szűnt meg jogutód nélkül) is arra utal, hogy ott várható létszámleépítés, ahol a fenntartó álláshely elvonásról dönt vagy döntött. A felmentési idő miatt az előző években meghozott döntés számos esetben 2010-ben realizálódik és a 2010-ben meghozott fenntartói döntésnek is valószínűsíthető, hogy a következő évben mutatkozik meg a hatása.
 
Az előző évek statisztikai adatai alapján az egyes intézmények vonatkozásában 5500-6000 közé tehető az új belépőknek (a pályakezdőknek és intézményt váltóknak) a száma. Az elmúlt évek adataihoz viszonyítva növekvő tendenciát mutat a betöltetlen álláshelyek száma. 2009/2010-es tanévben 2281 db üres álláshelyről beszélhetünk.
 
2010/2011-es tanévben (nevelési évben) a gyermekek és tanulók létszámának alakulása
 
A 2010/2011-es tanévet (nevelési évet), nappali rendszerű iskolai oktatásban és óvodai képzésben várhatóan 1 661 870 tanuló és gyermek kezdi meg. Ebből kb. 1 331 150 fő iskolai oktatásban részesül. A felnőttoktatásban további 71-75 ezer felnőtt vesz részt.
 
Az 1 661 870 tanuló és gyermek megoszlása ellátott feladatok alapján:
 
Tanév
Óvoda
Általános iskola
Szakiskola
Speciális szakiskola
Gimnázium
Szakközép-iskola
Óvodás gyermekek, tanulók a nappali oktatásban
2010/2011
330 720
760 110
126 260
9 780
197 540
237 460
 
A 2010/2011-es tanévet az 1. és 9. évfolyamokon 219 600, évfolyamismétlők nélkül: 205 210 tanuló kezdi meg:
 
Tanév
Általános iskola
Szakiskola
Speciális szakiskola
Gimnázium
Szakközép-iskola
Kezdő évfolyamos tanulók a nappali rendszerű oktatásban (általános iskolában 1. évfolyam, középfokon 9. évfolyam), évfolyamismétlőkkel
2010/2011
97 000
33 600
2 900
40 600
45 500
évfolyamismétlők nélkül
2010/2011
94 000
27 000
2 610
39 800
41 800
 
2010/2011-es tanévben (nevelési évben) a pedagógusok létszámának alakulása
 
Tanév
Óvoda
Általános iskola
Szakiskola
Speciális szakiskola
Gimnázium
Szakközép-iskola
Pedagógus "főmunkaviszonyban"
2008/2009
29 860
75 606
8 706
1 414
18 436
19 452
2009/2010
30 007
74 241
8 824
1 499
18 363
19 772
2010/2011*
30 200
73 000
8 800
1 500
18 300
19 700
 
2010/2011* becsült adatok.
(A táblázatok adatainak készítője: Statisztikai Osztály)
 
Az óvodai nevelésben és iskolai oktatásban összességében várható pedagógusok létszámával csökkenés, azonban még nem állnak rendelkezésünkre olyan adatok, amelyek alapján prognosztizálhatnák a nagyságrendet. Minden pedagógus-, pedagógiai előadói-, valamint pedagógiai szakértői munkakörben foglalkoztatott rendelkezik azonosító számmal, jelenleg a kiadott azonosító számok:
 
Augusztus végére várjuk a fenntartói adatközlés eredményét az álláshelyek alakulásáról, valamint a megszűnő jogviszonyokról.
 
2009/2010-es tanévben (nevelési évben) a tornatermek, szaktermek száma
 
2009/2010-es tanévben az országban összesen 4458 tornaterem és 4087 tornaszoba volt.
 
A 4458 tornateremből 54 új építésű, 10 esetben volt valamilyen felújítás.
 

2007/2008
2008/2009
2009/2010
Tornaterem
4 459
4 400
4 458
Tornaszoba
3 927
3 971
4 087
 
Az egyes szakterem-típusokról (pl. informatikai termek) nem rendelkezünk adatokkal, kizárólag gyűjtőfogalomként kérdezzük meg minden évben, hogy mennyi az összes szaktanterem száma. 2009/2010-es tanévben 25332 darab szakterem volt.
 
2010-ben iskola vagy óvoda-felújításokra elnyert támogatásokról, intézményekről
 
A Belügyminisztérium az önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez 2010-ben is pályázat formájában hozzájárult. Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatására 3600 millió Ft volt a keret, intézményenként legfeljebb 20 millió Ft volt adható.
 
Óvodai infrastruktúra-fejlesztésre 265 pályázat érkezett 4 milliárd forint összegben. Támogatásra került 193 pályázat, 1,8 milliárd forint összegben.
 
Általános iskolai fejlesztésre 357 pályázat érkezett, az igény 5,9 milliárd forint volt. Támogatásra került 177 pályázat, összesen 1,8 milliárd forint összegben.
 
A 370 fenntartó összesen 373 intézménye nyert valamilyen támogatást. Az intézmény neve és a támogatott épület (óvoda vagy általános iskola) az 1. számú mellékletben található.
 
A Váti Nonprofit Kft. 2010. augusztus 2-án megküldött jelentéséből, ROP pályázatokról:
 
2009-ben és 2010-ben összesen 464 intézmény fenntartója nyert támogatást felújításra, beruházásra. A nyertes fenntartók és intézményeik (továbbá a projekt tárgyát, a megyét, és település nevét) a 2. számú melléklet tartalmazza.
 
Megyei (fővárosi) bontásban a 464 intézmény megoszlása
 
Megye/főváros neve
Támogatott intézmény száma (db)
Fenntartó típusa
Bács-Kiskun
21
8 községi/ 1 egyházi/ 5 városi/ 1 MJV-i/ 6 társulás
Baranya
14
7 városi/ 1 MJV-i/ 4 társulási/ 1 egyházi/ 1 országos kisebbségi önk.
Békés
21
15 városi/ 1 MJV-i/ 5 községi
Borsod-Abaúj-Zemplén
67
45 községi/ 18 városi/ 3 MJV-i/ 1 megyei
Budapest
7
1 alapítványi/ 1 egyházi/ 4 kerületi/ 1 egyetemi
Csongrád
30
4 MJV-i/ 3 városi/ 10 községi/ 1 egyetemi/ 1 alapítványi/ 11 társulási
Fejér
11
6 városi/ 1 megyei/ 1 MJV-i/ 3 községi
Győr-Moson-Sopron
24
15 községi/ 2 városi/ 4 MJV-i/ 1 egyházi/ 1 megyei/ 1 egyetemi
Hajdú-Bihar
23
1 egyházi/ 15 városi/ 7 községi
Heves
21
1 társulási/ 1 megyei/ 6 városi/ 13 községi
Jász-Nagykun-Szolnok
18
1 egyházi/ 1 MJV-i/ 2 társulási/ 12 városi/ 2 községi
Komárom-Esztergom
11
1 MJV-i/ 1 községi/ 1 megyei/ 2 társulási/ 6 városi
Nógrád
11
5 községi/ 2 városi/ 3 társulási/ 1 MJV-i
Pest
76
4 egyházi/ 1 alapítványi/ 1 MJV-i/ 27 városi/ 43 községi
Somogy
14
1 társulási/ 4 községi/ 9 városi
Szabolcs-Szatmár-Bereg
39
1 társulási/ 1 megyei/ 1 MJV-i/ 10 városi/ 26 községi
Tolna
6
5 városi/ 1 társulási
Vas
20
5 községi/ 6 városi/ 2 társulási/ 1 egyetemi/ 6 MJV-i
Veszprém
15
1 MJV-i/ 4 községi/ 9 városi/ 1 megyei
Zala
15
6 községi/ 3 MJV-i/ 3 társulási/ 3 városi
 
egyházi fenntartásban levő 10 intézmény nyert támogatást.
 
2010. január 1. és 2010. május 31. között 37 db projekt átadása történt meg összesen 9.122.236.011 Ft uniós támogatással.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok