2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Törvényesen nem lehet cigány gyermekekről adatokat gyűjteni

2010. szeptember 30.
Egyre több a roma magántanuló címmel több hírportálon megjelent egy írás, mikor ezt semmiféle adat nem támasztja, nem is támaszthatja alá, hiszen senki birtokában nem lehetnek olyan információk, hogy hány roma gyermek jár egy adott iskolába.
Egyre több a roma magántanuló címmel több híroldalon tűnt fel az az Oktatási Hivatal jelentésére hivatkozó írás, amely szerint a címben megfogalmazott állításon túl egy lokális, szűk körben végzett ellenőrzés adatait általánosságban igaznak tünteti fel. Így egyebek közt kijelenti: a szülői kérésre magántanulóvá nyilvánított gyerekek mindössze 29 százaléka végezte el azt az általános iskolai évfolyamot, amelyre járt, a diákok 18 százaléka nem ment át az év végi osztályozó vizsgán, a tanulók 53 százaléka pedig meg sem jelent a vizsgán.
 
Az cikkben írottakra reagálva az Oktatásért Felelős Államtitkárság felhívja a figyelmet arra, hogy az Oktatási Hivatal idézett jelentéséből (Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése – A magántanulóvá nyilvánítás jogszerűségének vizsgálata) nem lehet átfogó, a közoktatás egészére vonatkozó következtetéseket levonni. A 2010. április-májusban készített vizsgálat ugyanis mindössze 12 általános iskolában zajlott, 113 szülői kérelemre magántanulóvá nyilvánítási eljárására terjedt ki, így adatai nem tekinthetők országos reprezentatív adatoknak, azokból nem lehet általánosítani.
 
A cikkekben hivatkozási alapként szereplő Havas Gábor – Zolnay János Az integrációs oktatáspolitika hatásvizsgálata című tanulmányban ugyan tényszerű megállapításként jelenik meg, hogy a roma tanulókat négyszer akkora arányban mentik fel az iskolalátogatás alól, mint a nem roma tanulókat, a kijelentés azonban hiteltelen. Ugyanis ezt semmiféle adat nem támasztja, nem is támaszthatja alá, mivel nincs és nem is lehet senki birtokában olyan szám, hogy hány roma vagy nem roma gyermek jár egy adott iskolába. Gyermekekről ilyen adatokat gyűjteni csak törvénytelenül lehet Magyarországon.
 
Nyomatékosan leszögezzük, a kiskorú gyermekeket fokozottan megilleti a személyes adatokhoz fűződő védelem.
 
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint különleges személyes adatnak minősül a „faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra (…) vonatkozó (…) személyes adat.” A szenzitív adatok kezelése szigorú garanciális szabályok alapján lehetséges, így csak akkor, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárul, ha az adatkezelés nemzetközi egyezményen alapul, vagy az Alkotmányban biztosított alapvető jogok érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében a törvény elrendeli. A hozzájárulás „az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.” A törvény indokolása értelmében az írásbeli hozzájárulásnak kifejezettnek lennie.
 
Sem a magántanulók, sem a közoktatási, sem a felsőoktatási intézményekben tanuló diákok nemzeti-etnikai, kisebbségi hovatartozására vonatkozóan nincs, és a hatályos törvények szerint nem is lehet senki birtokában semmiféle adat.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok