2023. június 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

2007. május 15., délelőtt

2007. május 15.
A mai napon 8 órától a kémia, míg 14 órától a földrajz és az ének-zene írásbeli érettségikre kerül sor.

Kémiából összesen 5069 fő érettségizik.

Középszinten 3230-an magyarul, 14-en pedig angolul vizsgáznak. Emelt szinten 1825-en érettségiznek ebből a tárgyból.

A kémia írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatokat is tetszőleges sorrendben oldhatják meg. A feladatsor általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket tartalmaz. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, elméleti kérdések, számítási feladatok és egy esettanulmány típusú probléma megoldása. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Az emelt szintű kémia írásbeli vizsga 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatokat is tetszőleges sorrendben oldhatják meg. A feladatsor azonos számban tartalmaz általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, elméleti feladatok, számítási feladatok. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Földrajzból 22 180 fő vizsgázik.

Középszinten 20 970-en magyarul, míg 616-an különböző idegen nyelveken (németül, angolul, spanyolul, franciául, olaszul, horvátul, szlovákul) vizsgáznak. Emelt szinten 590-en magyarul, 4 fő pedig idegen nyelven (angolul ill. németül) érettségizik.

A földrajz írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, két feladatsort (I. rész: topográfiai ismereteket, képességeket ellenőrző feladatsor, II. rész: földrajzi ismeretek és képességek meglétét vizsgáló feladatsor) kell megoldani. A vizsgázók először az I. (20 perces) feladatsort, majd a II. (100 perces) feladatsort oldják meg. A feladatsorokon belül a megoldások sorrendje és a rendelkezésre álló idő tetszés szerint beosztható. A feladatsorok arányai: földrajzi-környezeti ismeretanyag: 45 %, topográfiai ismeretek: 15 %, gyakorlati jellegű feladatok: 40 %. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Az emelt szintű földrajz írásbeli 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg a feladatok között, és a megoldások sorrendjét is maguk határozhatják meg. A feladatsorokban közel azonos arányban jelennek meg a természetföldrajzi és a társadalomföldrajzi tartalmak. A feladatsor arányai: földrajzi-környezeti ismeretanyag: 50 %, topográfiai ismeretek: 20 %, gyakorlati jellegű feladatok: 30 %. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Ének-zene érettségit 945-en tesznek.

Középszinten 923-an vizsgáznak (közülük ketten szlovákul), míg emelt szinten 22 fő érettségizik.

Az ének-zene középszintű írásbeli 180 perces, zenefelismerési (30 perc), zenetörténeti (90 perc), zeneelméleti (45 perc) és dallamátírási (15 perc) feladatokból áll. A zenefelismerési feladatban hangzó zenei szemelvényeket kell felismerni. A zenetörténeti feladatsor egy megadott téma esszé jellegű kidolgozásából, valamint 7 feladatból álló zenetörténeti feladatsorból áll. A zeneelméleti feladatsor 8 feladatból áll. A dallamátírás során egy egyszólamú dallamot kell átírni. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Az emelt szintű ének-zene írásbeli vizsga 240 perces, dallamdiktálási (40 perc), zenefelismerési (60 perc), zeneelméleti (30 perc) és zenetörténeti (110 perc) feladatokból áll. A dallamdiktálási feladat egy egyszólamú és egy kétszólamú dallam lejegyzése. A zenefelismerési feladatban hangzó zenei szemelvényeket kell felismerni. A zeneelméleti feladatsor 7 feladatból áll. A zenetörténeti feladatsor egy megadott téma esszé jellegű kidolgozása. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

A délelőtti vizsgák rendben megkezdődtek, bejelentés a vizsgahelyszínekről nem érkezett.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok