2023. június 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

2007. május 17., délelőtt

2007. május 17.
A mai napon 8 órától a biológia írásbeli érettségire kerül sor.

Biológiából középszinten 16 160-an magyar nyelven, míg 38-an különböző idegen nyelveken (németül, angolul, szerbül, franciául, szlovákul) vizsgáznak. Emelt szinten 5268-an érettségiznek, közülük 8-an angolul.
A középszintű biológia írásbeli vizsga 120 percig tart, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatok megoldásának a sorrendjét is megváltoztathatják. A feladatsor 8-10 feladatból (ezen belül 80 részfeladatból) áll. A feladatsor hangsúlyai: biológiai tények és elvek felidézése, a jelenségek közti kapcsolatok felismerése, a biológiai megfigyelések és kísérletek értelmezése, szakmai szövegek és ábrák értelmezése. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.
Az emelt szintű biológia írásbeli 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatokat is tetszőleges sorrendben oldhatják meg. A vizsgázóknak egy 8-10 feladatot tartalmazó feladatsort (80 pont), valamint egy választható esszé- vagy problémafeladatot (20 pont) kell megoldaniuk. Az esszé, illetve problémafeladatok az alábbi témakörből kerülnek ki: az ember élettana és szervezettana, egészséges életmód és ökológia, környezet- és természetvédelem, növényélettan. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

14 órától az emelt szintű társadalomismeret, valamint az emelt szintű emberismeret és etika írásbeli vizsgáira kerül sor.
(Középszinten ezekből a tárgyakból, továbbá az ember- és társadalomismeret, etika vizsgatárgyból nincs írásbeli; helyettük projektvizsga van. Az ember- és társadalomismeret, etika tárgyból ezúttal nincs emelt szinten vizsgázó, így nem kerül sor írásbelire.)
Társadalomismeretből emelt szinten 81-en vizsgáznak.
A társadalomismeret emelt szintű írásbelije 240 percig tart. A feladatok 50 %-ban a társadalomismeret, 25 %-ban a pszichológia vagy a gazdaságismeretek, 25 %-ban a jelenismeret témaköreiből kerülnek ki. A vizsgázó két feladatsor közül választhat. Mindkét feladatsor tartalmaz társadalomismeretre és jelenismeretre vonatkozó feladatokat. A továbbiakban az egyik feladatsor gazdaságismerettel, a másik pszichológiával kapcsolatos feladatokkal bővül. Az elérhető maximális pontszám 75 pont.

Emberismeret és etikából emelt szinten 1 vizsgázó van.
Az emberismeret és etika emelt szintű írásbelije 240 percig tart. A vizsga két elkülöníthető feladattípusból áll, legfeljebb három esszékérdés megválaszolása, valamint egy esetelemzés megoldása. Az elérhető maximális pontszám 75 pont.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok