2023. június 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

2007. május 21., délelőtt

2007. május 21.
A mai napon 8 órától a francia nyelvi írásbeli érettségire kerül sor.

Francia nyelvből középszinten 1391-en, míg emelt szinten 648-an vizsgáznak.

A francia nyelv írásbeli érettségi vizsgája mindkét szinten négy elkülönülő részből áll.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. A vizsgázók először a 60 perces "Olvasott szöveg értése" vizsgarészt oldják meg, majd a 30 perc időtartamú "Nyelvhelyesség" vizsgarész feladatsora következik. Ezt rövid szünet követi. A szünet után a 30 perces "Hallott szöveg értése" vizsgarész következik, végül az "Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsorával fejeződik be az írásbeli vizsga. Az elérhető maximális pontszám 117 pont.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben felsorolt vizsgarészek ugyanabban a sorrendben szerepelnek, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc. Az elérhető maximális pontszám 120 pont.

Mindkét szinten az egyes vizsgarészek értékelése egymástól független, és a feladatok megoldása központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

14 órától a közép-és emelt szintű nemzetiségi népismeret, valamint az emelt szintű célnyelvi civilizáció és filozófia írásbeli vizsgáira kerül sor.

(Filozófiából és célnyelvi civilizáció tárgyakból középszinten nincs írásbeli vizsga.)

Középszinten horvát (15 fő), román (41 fő), szerb (6 fő) és szlovák (7 fő) népismeretből, cigány kisebbségi népismeretből (149 fő), és német nemzetiségi népismeretből (244 fő) vizsgáznak. Emelt szinten cigány nemzetiségi népismeretből 2 fő vizsgázik

A nemzetiségi népismeret középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. Az írásbeli vizsga témája a tanulmányok alatt elkészített projekt bemutatása és értékelése az irányított standard kérdések alapján, amelyeket a vizsgázók a vizsga napján kapnak kézhez. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

A nemzetiségi népismeret emelt szintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. A vizsgázóknak központi feladatok alapján (három megadott témából egyet kiválasztva) 600 - 700 szavas esszét kell írniuk. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Emelt szinten angol (3 fő) és olasz (1 fő) célnyelvi civilizációból vizsgáznak.

A célnyelvi civilizáció emelt szintű írásbelije 180 percig tart. A vizsgán a tanulóknak egy 450-500 szó terjedelmű esszé jellegű fogalmazást kell írniuk. A vizsgán három megadott cím közül egyet kell kiválasztani az alábbi témakörök közül: célnyelvi irodalom vagy művészet; célnyelvi országok történelme, társadalmi, gazdasági vagy politikai élete; általános, összehasonlító jellegű civilizációs téma. Az elérhető maximális pontszám 80 pont.

Filozófiából emelt szinten 1 vizsgázó van.

A filozófia emelt szintű írásbelije 240 percig tart. A vizsga három elkülöníthető feladattípusból áll: feleletválasztós kérdéssor (20 pont); szövegértelmezés, probléma-meghatározás (30 pont); esszé, ahol a vizsgázó három megadott téma közül egyet választhat (50 pont). Az elérhető maximális pontszám 100 pont.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok