2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

2007. május 22., délelőtt

2007. május 22.
A mai napon 8 órától az olasz nyelvi írásbeli érettségi vizsgákra került sor.

Olasz nyelvből középszinten 709-en, míg emelt szinten 292-en vizsgáznak.

Az olasz nyelv írásbeli érettségi vizsgája mindkét szinten négy elkülönülő részből áll.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. A vizsgázók először a 60 perces "Olvasott szöveg értése" vizsgarészt oldják meg, majd a 30 perc időtartamú "Nyelvhelyesség" vizsgarész feladatsora következik. Ezt rövid szünet követi. A szünet után a 30 perces "Hallott szöveg értése" vizsgarész következik, végül az "Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsorával fejeződik be az írásbeli vizsga. Az elérhető maximális pontszám 117 pont.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben felsorolt vizsgarészek ugyanabban a sorrendben szerepelnek, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc. Az elérhető maximális pontszám 120 pont.

Mindkét szinten az egyes vizsgarészek értékelése egymástól független, és a feladatok megoldása központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

14 órától közép- és emelt szinten a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint emelt szinten a dráma vizsgatárgyak írásbeli vizsgájára kerül sor.
(Drámából középszinten nincs írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsga van.)

Mozgóképkultúra és médiaismeret vizsgatárgyból középszinten 962- en, emelt szinten 32-en vizsgáznak.

A mozgóképkultúra és médiaismeret írásbeli vizsgája szerkezeti felépítését tekintve közép- és emelt szinten megegyezik. Az írásbeli vizsga 180 percig tart. A feladatsor minden esetben tartalmaz egy videokazettára rögzített, 5-15 perc hosszúságú filmrészletet vagy televíziós műsorrészletet. A vizsga három elkülöníthető feladattípusból áll: fogalom- és tárgyismeret; mozgóképi szövegértés; média miniesszé. Az elérhető maximális pontszám középszinten (10 + 25 + 15) 50 pont, emelt szinten (15 + 30 + 15) 60 pont.

Dráma vizsgatárgyból emelt szinten 45-en vizsgáznak.

A dráma emelt szintű írásbelije 120 percig tart. A vizsgán a feladat egy esszé megírása. A vizsgázónak három megadott téma közül kell egyet kidolgoznia. A témák a következők lehetnek: egy drámai mű színházi megvalósításának elemző bemutatása; egy dráma- vagy színházelméleti kérdés kifejtése; alkotói portré. Az elérhető maximális pontszám 50 pont.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok