2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A történelem írásbeli érettségi vizsga feladatainak rövid ismertetője

2007. május 9.
Középszintű feladatok

A történelem középszintű írásbeli érettségi vizsga időtartama 180 perc volt, amellyel a vizsgázók a feladatmegoldásban szabadon gazdálkodhattak. Két, eltérő feladattípust kellett megoldani. A feladatlap első felében 12 rövid, úgynevezett tesztjellegű feladat szerepelt, a második rész pedig rövidebb és hosszabb, úgynevezett esszé-feladatokból állt. A 8 esszékérdésből - bizonyos választási szabályok betartásával - hármat kellett kidolgozni. Mindkét feladattípus fontos eleme a jelenismeret, a társadalomismeret (a XX. század második fele és napjaink jelenségei, történései, problémái). A vizsgázók a vizsga egész időtartama alatt használhatták a történelmi atlaszt.

A rövidebb feladatok, amelyek az egyetemes és a magyar történelemre vonatkoznak, időrendben követik egymást. (Például a céhes ipar jellemzői, a magyarországi népmozgások a XVIII. században, a XIX. századi eszmerendszerek, a fejlődő világ problémái, a mai magyar országgyűlési választások szabályai.) A feladatok jellege változatos (pl. térkép-elemzés, igaz és hamis állítások elkülönítése, fogalmak felismerése, karikatúrák értelmezése). A feladatok mindegyikéhez írásos vagy képi forrás, térképvázlat, ábra vagy grafikon, diagram kapcsolódik. A vizsgázónak ezek felhasználásával és saját ismeretei mozgósításával kellett pontos választ adnia. Az esszéfeladatok értékelésében a szakmai tartalom mellett fontos szempont a szöveg megszerkesztettsége, koherenciája, logikája is.

Emelt szintű feladatok

A történelem emelt szintű írásbeli érettségi vizsga időtartama összesen 240 perc volt. Az első rész megoldásának időtartama kötött, 90 perc. Ez alatt rövid (tesztjellegű) feladatokat kellett a vizsgázóknak megoldaniuk. Ebben a vizsgarészben atlasz nem használható. A feladatok között találunk a görög Szólónra, a reformációra, a kiegyezés alternatíváira, vagy az 1956-os forradalomra vonatkozót, és itt is megjelennek a napjainkhoz kapcsolódó kérdések (pl. a környezetszennyezés vagy a magyar gazdaság és a világgazdaság kapcsolata). A második rész megoldására 150 perc állt rendelkezésre. A sokféle forrás mellett a vizsgázót itt már a történelmi atlasz is segítette a megoldásban.

A tíz esszéfeladatból két egyetemes és két magyar történelmi téma megoldása kötelező (pl. az angol alkotmányos monarchia jellemzői, a szocialista világrendszer válsága, Zrínyi Miklós politikusi és hadvezéri szerepe, az életszínvonal alakulása a Kádár-korban). A feladatok mindegyikéhez írásos vagy képi forrás, térképvázlat, ábra vagy grafikon, diagram kapcsolódik. A vizsgázónak ezek felhasználásával és saját ismeretei mozgósításával kellett pontos választ adnia. Az esszéfeladatok értékelésében a szakmai tartalom mellett fontos szempont a szöveg megszerkesztettsége, koherenciája, logikája is.

A mai történelem írásbeli érettségi vizsgák lezajlottak, semmiféle rendkívüli esemény nem történt.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok