2023. június 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a határon túli magyar hivatásos színházi intézmények 2007. évi művészeti tevékenységének költségvetési támogatására

2007. július 31.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) pályázatot hirdet a pályázati felhívás 1. sz. mellékletében felsorolt határon túli magyar hivatásos színházak (kőszínházak), ifjúsági-, gyermek- és bábszínházak, alapítványi fenntartású társulatok és színművészeti egyetemek számára.
Pályázatot csak azon meghívott intézmények/szervezetek nyújthatnak be, amelyek a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből (állami támogatás) az előző év(ek)ben biztosított, lejárt határidejű támogatással elszámoltak. Nem részesülhet támogatásban az az intézmény/szervezet, amely a korábbi év(ek)ben a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai hiányosságok miatt nem fogadta el.

A pályázat célja a határon túli magyar hivatásos színházak tevékenységének támogatása. A támogatások elsődleges célkitűzése a magyar anyanyelvű kultúra értékeinek megőrzése és ápolása, valamint új alkotások megvalósításával a nemzeti kulturális örökség gyarapítása.

Pályázni lehet:
  1. új színházi produkciók megvalósításának,
  2. szakmai továbbképzéseknek a támogatására és ösztöndíjakra.
Pályázni olyan művészi programokkal lehet, amelyek megvalósulása a 2007. szeptember 1.- 2008. május 15. közötti időszakban várható. Támogatási kérelmet több programra is be lehet nyújtani. Ebben az esetben minden egyes programmal kapcsolatos támogatási kérelemnek tartalmaznia kell a produkció vagy a rendezvény ismertetését, megvalósításának időszakát, a megvalósításban részt vevő alkotó művészek névsorát, a teljes és részletes költségvetési tervet, a meglévő saját forrásokat, a más forrásból elnyert vagy megpályázott támogatásokat, valamint a megvalósításhoz igényelt támogatás összegét. Ha egy pályázó több támogatási kérelmet nyújt be, azokat rövid indoklással rangsorolnia kell.

A pályázat pénzügyi forrása: XX OKM fejezet 117/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása c. fejezeti kezelésű előirányzatból erre a célra elkülönített 35.000.000 Ft.

Új színházi produkció megvalósítása esetén egy produkcióra legalább 200.000 Ft és legfeljebb 1.000.000 Ft támogatás igényelhető és nyerhető el.

A minisztérium az elnyert támogatást előfinanszírozással, egyszeri, nem visszatérítendő támogatásként nyújtja a pályázónak.

A beérkező pályázatokat a pályázat kiírója által kijelölt szakértőkből álló Értékelő Bizottság véleményezi és bírálja el. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a művészi programok, amelyek a pályázat célját kiemelt módon szolgálják. A pályázatokról az Értékelő Bizottság által előterjesztett javaslat figyelembe vételével, a pályázatok benyújtási határidejét követő 65 napon belül az oktatási és kulturális miniszter dönt.

A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményeiről a minisztérium írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket és a támogatás célját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu honlapon is közzéteszi.

A nyertes pályázókkal a minisztérium háttérintézménye, a Hungarofest Kht. köt támogatási szerződést.

Az űrlap nélküli, a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli. A hiányos vagy pontatlanul kitöltött pályázatok hiánypótlására a beadási határidőt követő 20 napon belül a minisztérium Közművelődési Főosztálya által megjelölt feltételek szerint van lehetőség.

A pályázók a pályázattal és a hiánypótlással kapcsolatban felvilágosítást a minisztérium Közművelődési Főosztálya munkatársánál, Elekes Botond szakmai tanácsadónál (tel.: +36-1-4737590) kaphatnak.

A pályázati dokumentáció elkészítése során kötelező használatra előírt pályázati űrlap (pályázati felhívás 2. sz. melléklete) valamint a jelen pályázati felhívás kötelezően csatolandó mellékletek 8. pont szerinti nyilatkozat (pályázati felhívás 3. sz. melléklete) mintái jelen pályázati felhívás mellékleteit képezik.

A pályázatokat írásos formában 2 db példányban 2007. augusztus 31-ig beérkezően postai úton vagy személyesen lehet benyújtani az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Közművelődési Főosztálya részére 1884 Budapest, Pf. 1. címre "Határon túli színházak támogatása - 2007. évi produkciók" megnevezéssel.

A pályázati felhívás teljes dokumentumanyaga megjelenik az interneten a www.okm.gov.hu honlapon (az űrlap és a nyilatkozat innen is letölthető).

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:
  1. A színházi intézmény 2006/2007-es évadja szakmai tevékenységének ismertetője (max. 3 oldal), kapcsolódó iratok (műsorfüzetek, plakátok, szórólapok egyéb aprónyomtatványok, színikritikák, a színházi sajtó, éves programok, színházi rendezvények műsorai, jubileumi kiadványok, stb).
  2. A színházi intézmény 2007/2008-as évadjának műsorterve.
  3. Hatályos létesítő okirat (különösen alapító okirat, alapszabály) egyszerű másolata. Továbbá a pályázó létezését igazoló, eredeti vagy hitelesített, 30 napnál nem régebbi okirat (különösen cégkivonat, vagy a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről szóló, 30 napnál nem régebbi, a bíróság által hitelesített igazolás). Amennyiben a pályázó nyilatkozik arról, hogy a létezést igazoló okiratot rajta kívül álló okból nem képes csatolni, indokolt esetben a pályázó létezését igazoló más dokumentum is elfogadható.
  4. Gazdálkodó szervezetek esetében a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, a létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a gazdálkodó szervezet pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló hiteles okirat.
  5. A pályázó bankszámláját vezető hitelintézet/ek 30 napnál nem régebbi igazolása - a pontos számlaszám megjelölésével - a pályázó bankszámlavezetéséről, fizetőképességéről.
  6. Ha a pályázó az általa elnyert támogatással kapcsolatos adminisztratív feladatokat a pályázó színház mellett működő, annak tevékenységét segítő szakmai alapítvánnyal (közvetítő szervezeten keresztül) kívánja lebonyolíttatni (támogatási szerződés megkötése, elszámolás stb.), erről külön nyilatkoznia kell. Ebben az esetben csatolandók a szakmai alapítványra vonatkozó, a 3-5. pontokban felsorolt dokumentumok és a pályázati felhívás 3. számú mellékletét képező - a közvetítő szervezetre kitöltött - nyilatkozat.
  7. A 3., 4., 5. és 6. pontokban felsorolt dokumentumok magyar nyelvű fordításai (nem szükséges hivatalos fordítás).
  8. Nyilatkozat a XX Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól szóló 28/2007. (VI. 15.) OKM rendelet 5.§ (1) bekezdés e) pontja alapján (3. sz. melléklet).

Budapest, 2007. július 31.
Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok