2022. augusztus 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Jelentkezés határon túli magyarok számára magyarországi elismert továbbképzési lehetőségekre

2010. április 1.
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága a Balassi Intézet közreműködésével a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 11.§-a értelmében 2010. év nyarára magyarországi elismert továbbképzéseken való részvételre biztosít lehetőséget határon túli magyar pedagógusok számára.
 
A jelentkezéseket a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által működtetett szakmai tanácsadó testület, a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács megbízásából Romániában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiában a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországban a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma közösen, Ukrajnában a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, Szlovéniában a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Szerbiában a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete gyűjti össze.
 
Általános tudnivalók:
 
Jelentkezhetnek:
  1. azok a határon túli magyar pedagógusok, akiknek a pedagóguskedvezmények igénybevételére vonatkozó jogosultságát az érvényesítő matricával ellátott magyar igazolvány igazolja,
  2. nemzetközi szerződés alapján a szomszédos állam alap-középfokú intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktató pedagógusok, akiknek jogosultságát a külképviselet által kiállított igazolás, valamint a személyazonosításukra alkalmas okmány együttesen igazolja,
  3. a titkárság támogatása alapján a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó országok azon határon túli magyar pedagógusai, akik kettős állampolgárságuk miatt nem jogosultak a Magyar igazolvány vagy a Magyar hozzátartozói igazolvány és a pedagógus kedvezményekre való jogosultság hatósági igazolására, amennyiben igazolják, hogy pedagógus munkakörben dolgoznak.
A magyarországi továbbképzés beiratkozási költségének legfeljebb 10%-a a jelentkezőt terheli, a kötelezettség vállalásáról a pályázó a jelentkezési lapon aláírásával nyilatkozik. A díj előreláthatólag a 3000-4000 forint közötti összeget nem haladja meg.
 
A 30 órás magyarországi továbbképzés egyéb költségei (szállás, étkezés) nem terhelik a jelentkezőt. Amennyiben a résztvevő igényli, úgy a továbbképzés szervezője, a Balassi Intézet megtéríti részére a továbbképzés során felmerült utazási költségét, mely nem lehet több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti 2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.
 
A pályázatokat kizárólag az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján lehet benyújtani; a több képzésre történő jelentkezés külön-külön jelentkezési lapon történik.
 
A jelentkezés benyújtásának határideje 2010. április 30.
 
A jelentkezéseket a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumához, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséghez, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséghez, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületéhez, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületéhez kell eljuttatni.
 
Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott, a határon túli magyar pedagógusok továbbképzésére rendelkezésre álló éves keretszám elosztása a beérkezett kérelmek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembe vételével a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács javaslata alapján történik 2010 májusában.
Az a) b) pont alapján jelentkezésre jogosultak közül az elbírálásnál előnyben részesül az, aki
  1. még nem vett részt magyarországi továbbképzésben, de a hazai továbbképzések és /vagy nyári akadémiák résztvevője volt,
  2. aki régebben vett részt magyarországi pedagógus továbbképzésben és szülőföldjén is látogatott továbbképzéseket.
A részvételből való kizárás általános feltételei:
  • a határidőn túl benyújtott, valamint a hiányosan kitöltött jelentkezések érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek,
  • nem támogatja az Oktatási Tanács és a továbbképzés szervezője annak a pedagógusnak a jelentkezését, aki a 2009. évi magyarországi továbbképzésen várható távolmaradásáról semmilyen tájékoztatást nem küldött a szervező intézetnek, illetve a képző intézménynek, s ezzel a várólistán szereplő pedagógusokat megfosztotta a részvétel lehetőségétől.
Az elbírálásról a továbbképzések szervezője, a Balassi Intézet aRomániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete közreműködésével 2010. május 31-ig értesíti a jelentkezőket.
 
A továbbképzés elvégzéséről a képző intézet igazoló iratot ad ki, amennyiben a résztvevő eleget tesz az alábbi követelményeknek: részvétel az előadások legalább 90%-án, a képzés végén egy rövid dolgozat megírása a továbbképzésen elhangzottaknak a saját tanítási gyakorlatban történő felhasználásáról, hasznosításáról.
 
A jelentkezések benyújthatók az alábbi címeken:
 
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
530241 Csíkszereda, Toplitei 20.
594501 Komárno, P. O. Box 49.
Tel: 402-66-371-377
Tel/Fax:421-357-713-572
Fax: 402-66-312-852
 
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége
31000 Eszék, Drinska, 12/A
31000 Beli Manastir, A Cesarca 16.
T/F: +385-31-275-480
T/F: + 385-31-705-324
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
90200 Beregszász, Olga Kobiljanszka 17
9220 Lendva, Fő u. 124.
Tel/Fax:380-3141-432-59
Tel: + 386-2575-1449
Fax: + 386-2575-1419
 
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
21 000 Újvidék, Cirpanov 54.
24000 Szabadka, Djura Djakovica 23.
Tel: + 381-21-548-259
T/Fax: +381-24-557-596
Fax: + 381-21-400-268
 
 
Elismert képzések listája 2010 nyarára
 
Ssz.
Képzés
Képző intézmény
Helyszín,
Időpont
Keretszám (fő)
1.
Drámapedagógiai módszerek alkalmazása az óvodában
Magyar Drámapedagógiai Társaság
Nagykovácsi,
2010. augusztus 9-14.
30
2.
A XXI. század iskolája
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Felnőttképzési Intézet
Hajdúszoboszló és Debrecen, 2010. augusztus 15-21.
30
3.
Adaptív tanulásszervezés - kooperatív tanulás
MIOK Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet
Hajdúszoboszló, 2010. július 4-8.
30
4.
A fejlesztő értékelés a tanulók fejlődésének és tudásának gyakori, interaktív módon történő értékelését jelenti, amelynek célja a tanulási célok meghatározása és a tanítás azokhoz való igazítása (OECD)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet
Miskolc, 2010. augusztus 9-12.
30
5.
Tapasztalati tanulás-élménypedagógia
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
Nagykovácsi, 2010. augusztus 2-6.
30
6.
A konfliktuskezelési készség és a szociális kompetenciák fejlesztése - a szervezeti konfliktusok megelőzésének és megoldásának korszerű gyakorlata
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
Budapest, 2010. július 5-9.
30
7.
Komplex ökológia, környezetvédelem, környezeti nevelés
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
Pécs, 2010. július 5-9.
30
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok