2021. május 10.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM és a Balassi Intézet ösztöndíjpályázata kreditalapú magyar nyelvi és hungarológiai képzésre nem magyar anyanyelvűek számára

2007. december 20.
A
Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma
és a
Balassi Intézet
ösztöndíjpályázata kreditalapú
magyar nyelvi és hungarológiai képzésre
nem magyar anyanyelvűek számára

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet 10 hónapos komplex magyar nyelvi - hungarológiai képzésre olyan külföldi, nem magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók és fiatal, 35 évnél nem idősebb diplomások számára, akik hungarológiai vagy hungarológiával érintkező tanulmányokat folytatnak, ill. folytattak, és a jövőben is a magyar nyelv és kultúra megismertetésével kívánnak foglalkozni.

 • A PROGRAM LEÍRÁSA
A program a Pécsi Tudományegyetemnek a Balassi Intézetbe kihelyezett, kreditrendszerű részképzéseként működik. A hungarológiai kurzusok elvégzését az egyetem tanúsítvánnyal igazolja.

A program egyik fő célja, hogy a hallgatók a magyar nyelv elsajátításában is jelentős lépést tegyenek, ezért - az induló nyelvi szint függvényében - 12-28 nyelvi órán vesznek részt hetente. A nyelvoktatás 8-10 fős csoportokban zajlik, és államilag elismert, közép, illetve felsőfokú nemzetközi ECL nyelvvizsgával zárul. Erről a hallgatók angol és magyar nyelvű bizonyítványt kapnak a magyarországi ECL központtól.

Az induló nyelvi szint határozza meg, hogy a hallgatók milyen mélységben és tantárgystruktúrában tanulnak hungarológiai tárgyakat. A hungarológia oktatás általános célja, hogy a hallgatók olyan orientációs pontokat, ismereteket, illetve tudásszerkezetet kapjanak, amelyek birtokában képesek lesznek átlátni a Magyarországon zajló kulturális, politikai, társadalmi, művészeti történéseket, és lexikális tudásukat a gyakorlatban is alkalmazni tudják.

A hungarológiai szaktárgyak oktatása egyetemi jellegű, előadások és szemináriumok formájában valósul meg. A vizsgák előtt egy hónapos felkészülési idő áll a hallgatók rendelkezésére.

A hungarológiai program tantárgyai között kötelező és választható tárgyak egyaránt találhatók. A tantárgyak összesített listája a következő:

Előadások: A magyar irodalom történetének áttekintése; Bevezetés a magyar művészet- és zenetörténetbe; Bevezetés a magyarság néprajzába; Magyar történelmi alapismeretek; Magyarország természetföldrajza és gazdasága

Szemináriumok: A magyar irodalom kanonikus alkotásai - szövegolvasás és recepciós műveletek; A magyar mint idegen nyelv oktatásának módszertana; A magyar társadalom ma: politikai, szociológiai és etnikai problémák; Bevezetés a magyarság néprajzába; Kortárs irodalom és irodalomkritika; Leíró nyelvészet; Magyarország kulturális élete ma; Magyarország politikai folyamatai a rendszerváltás után; Magyarország történelme a 20. században; Műfordítási gyakorlatok; Történelmi szövegek értelmezésének lehetőségei és módszertana; Színháztudomány; Magyar nyelvi szövegértés és szövegalkotás

A KÉPZÉS SZERKEZETE

"A" programvariáns (Az induló nyelvi szint: kezdő)

1. szemeszter:
heti 28 nyelvóra
2. szemeszter:
heti 14 nyelvóra
heti 16 hungarológiai óra

"B" programvariáns (Az induló nyelvi szint: alapfok)

1. szemeszter:
heti 16 nyelvóra
heti 16 hungarológiai óra
2. szemeszter:
heti 12 nyelvóra
heti 19 hungarológiai óra

"C" programvariáns (Az induló nyelvi szint: középfok)

1. és 2. szemeszter:
heti 12 nyelvóra
1. szemeszter:
heti 18 hungarológiai óra
2. szemeszter:
heti 20 hungarológiai óra

(A programok részletes ismertetése az intézet honlapján található: www.bbi.hu)

HALLGATÓI KERETSZÁM: 30 fő

 • A PÁLYÁZAT MÓDJA
A pályázónak ki kell töltenie a mellékelt Kérdőívet és Jelentkezési lapot.

A kitöltött Kérdőívhez és Jelentkezési laphoz csatolni kell:
 • az egyetemi leckekönyv (index) vagy a diploma másolatát,
 • egy hungarológus szakember vagy a jelentkező érdeklődési területén elismert szakember ajánlását,
 • valamint szakmai tervet: a jelentkező kutatási, illetve érdeklődési területének rövid (maximum két oldalas) leírását.
Az összeállított anyagot az alábbi címre kérjük elküldeni:

Balassi Intézet
Budapest, 1519 Pf. 385.

(A borítékra írja rá: "HUNGAROLÓGIA")

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ: 2008. március 30.

A Balassi Intézet az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:
 • 16.000 Ft/hónap ösztöndíj
 • diákigazolvány
 • egészségbiztosítás (kivéve az EGT és Horvátország állampolgárait.) Az egészségbiztosítás nem vehető igénybe fogszabályozásra, fogpótlásra, plasztikai műtétekre és előre tervezett műtéti beavatkozásokra.).
 • térítésmentes kollégiumi elhelyezés
A hallgatónak vállalnia kell:
 • beiratkozáskor a diákigazolvány elkészítésének költségét: 1.960 HUF (kb. 8 €)
 • a nyelvvizsga költségét, amelynek összege 22.000 HUF (kb. 85 €)
 • az étkezés és a közlekedés költségét. (Ezt az ösztöndíj körülbelül egynegyed részben fedezi.)
 • 1.500 HUF (kb. 6 €) kaució az intézeti belépőkártyáért
 • 5.000 HUF (kb. 20 €) kaució a kollégiumba történő beköltözéskor
A pályázat eredményéről a Balassi Intézet legkésőbb 2008. május 15-ig értesíti a pályázókat.

Amennyiben a pályázó nem nyeri el az ösztöndíjat, lehetősége van a programot önköltséges formában is igénybe venni. Ebben az esetben a térítési díjak a következők:
 • Oktatás, tananyagok: 990.000 HUF (Kb. 4.000 €)
 • Kollégiumi szállás: 220.000 HUF (Kb. 900 €)
Az intézet az önköltséges hallgatókkal is hallgatói jogviszonyt köt a képzés időtartamára, így őket is megilleti a kedvezményekre (közlekedési bérlet, vonatjegy, múzeumi belépők, egyes könyvesboltokban könyvek, egyes mozikban jegyek kedvezményes áron) jogosító diákigazolvány.

Az ösztöndíj csak egyszer vehető igénybe.
Pályázatot faxon és e-mailben nem fogadunk el!

További tájékoztatás a Balassi Intézet Tanulmányi Irodáján (Budapest I. kerület,
Somlói út 51. 243. szoba) kapható, ill. az intézet honlapján olvasható.

Tel.: (+36-1) 381 51 80;
Tel./fax: (+36-1) 381 51 49
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok