2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM pályázatot hirdet a 2008. évre szóló Klebelsberg Kunó ösztöndíjra

2007. szeptember 21.
Pályázati felhívás

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet
A Klebelsberg Kunó ösztöndíjról szóló
27/2007. (VI.15.) OKM rendelet alapján
a 2008. évre szóló

KLEBELSBERG KUNÓ ÖSZTÖNDÍJRA

A pályázati kiírás célja: az ösztöndíj névadójának szellemiségét követendő, elsősorban a külföldi kulturális intézetekben, valamint kivételes esetben egyéb helyszíneken:
 • a magyar nyelv és irodalom, történelem és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozása;
 • a feltárásukat, megóvásukat, és forráskiadásukat szolgáló könyvtári, kézirat-, illetve levéltári, valamint múzeumi kutatások, illetve kulturális és tudományos célú külföldi szakmai tanulmányutak támogatása,
 • a külföldi kulturális intézetekben folyó kultúrdiplomáciai és szakmai munka sikeres megvalósításának elősegítése,
 • a fogadó ország kulturális intézményrendszere állami irányításának, valamint a kultúra finanszírozási rendszerének tanulmányozását célzó kutatások, különösen a kultúra magánszféra általi finanszírozásának vizsgálata,
 • a nemzeti közművelődési intézetek, közgyűjtemények és egyéb művészeti intézetek munkatársai esetében az EU-normákkal összhangban, a kultúrafinanszírozással-, és művészetfinanszírozással, a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység modernizálásával összefüggő kérdések tanulmányozásának támogatása (különös tekintettel az állományvédelmi rendszerek és módszerek tanulmányozására).
Pályázni lehet a magyar kultúra szempontjából fontos külföldi helyszínekre irányuló, a pályázati célokban meghatározott bölcsészettudományi, társadalomtudományi és kulturális célú kutatásokra, illetve kultúrdiplomáciai tevékenység fejlesztését szolgáló, és a kulturális igazgatás korszerűsítésére irányuló tanulmányokra, különösen:
 • Rómába, a Vatikánba és Velencébe a központi gyűjteményekben végzendő levéltári és könyvtári kutatásokra a régészet, az egyház-, a művelődés-, az irodalom-, az eszme- és a művészettörténet témakörében;
 • Bécsbe a levél-, kézirat- és könyvtárakban, illetve múzeumokban a magyar történelemre vonatkozó forráskutatások végzésére;
 • Moszkvába kézirat-, levél-, illetve könyvtárban, múzeumokban végzendő hungarológiai kutatásokra, kiemelten a XX. századi és kortárs magyar-orosz kapcsolatok feltárását és dokumentálását célzó utakra és nemzetközi együttműködéssel megvalósítandó projektek előkészítésére;
 • Franciaországba audiovizuális ún. "oral history" kutatásra (a technikai felszerelés biztosítása a pályázó kötelezettsége), valamint kézirat-, levél-, könyvtári-, illetve múzeumi hungarika-feltárásra, a magyar-francia kapcsolatok forrásainak kutatására, a korszerű kulturális finanszírozási modellek megismerésére;
 • Németországba (Berlinbe, Münchenbe, Halléba, Drezdába, Lipcsébe) a berlini CH második világháború utáni törtenetének feldolgozására, levél-, kézirat-, és könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárásra, hungarológiai kutatások folytatására;
 • Isztambulba a magyar-török történelmi kapcsolatok kutatására;
 • Lengyelországba (Krakkó) a magyar-lengyel történelmi kapcsolatok forrásainak feltárására,
A forráskutatásokra irányuló pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a hungarika-feltárások, amelyek során a kutatók egy meghatározott gyűjtemény (levéltár, könyvtár, múzeum) vagy gyűjtemény-rész magyar vonatkozású forrásanyagának teljes körű számbavételére vállalkoznak és az áttekintett dokumentumokról tételes jegyzéket készítenek.
Az ösztöndíj időtartama: 1 - 5 hónap. A kinntartózkodás időtartamának megbontására csak kivételesen indokolt esetben van lehetőség (Moszkva esetében az ösztöndíj megbontása nem lehetséges).

Az ösztöndíj tartalma:

a.) Rómában, Bécsben, Moszkvában, Párizsban és Berlinben ingyenes szállás, másutt szállásköltség-hozzájárulás;
b.) országonként eltérő mértékű, átlagosan havi 200.000 forintnak megfelelő összegű pénzbeli hozzájárulás;
c.) egyszeri útiköltség-térítés;
d.) utasbiztosítás.
Az ösztöndíjra az pályázhat, aki

a.) egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezik. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a PhD tanulmányokat folytató hallgatók és a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók,
b.) amennyiben előzőleg már részesült Klebelsberg ösztöndíjban, beszámolási kötelezettségének eleget tett; levéltári, könyvtári kutató-, forrásfeltáró munkájáról szóló jelentéséhez mellékelte az átnézett forrásanyagok tételes jegyzékét, és azt az Országos Széchényi Könyvtárnak, a Magyar Országos Levéltárnak, illetve a Magyar Nemzeti Múzeumnak megküldte.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázati kiírás mellékletét képező adatlapot (letölthető itt);
 2. a pályázó személyi adatait és szakmai pályafutását részletesen tartalmazó életrajzát;
 3. egyetemi vagy főiskolai oklevelének, a nyelvtudását és a tudományos fokozatának megszerzését igazoló okmányoknak a másolatát;
 4. a pályázó publikációinak jegyzékét;
 5. korábbi tevékenységével, teljesítményével összhangban álló - a tervezett kutatások témáját, célját, helyét, formáját és idejét tartalmazó - kutatási tervet;
 6. két, a kutatási terület elismert szakemberétől kapott ajánlólevelet, melyek közül az egyik - amennyiben szükséges - a külföldi fogadókészséget igazolja (a pályázó - hivatali összeférhetetlenség miatt - a külföldi kulturális intézetek munkatársaitól nem kaphat ajánlólevelet).
Hungarológiai kutatási célokat szolgáló pályázat esetében ezen kívül csatolni kell:
 1. a Magyar Országos Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár és/vagy a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójától kapott igazolást arról, hogy a tervezett téma új eredményeket hozhat a hungarológiai kutatások terén.
(Kérjük a pályázati anyagot egy példányban, a leírt sorrendben, a mellékletek betűjeleit feltüntetve, és a sokszorosítás megkönnyítése érdekében kapcsok és fűzés nélkül összeállítani és borítékolni.)
A pályázatok benyújtási határideje: 2007. október 31.

A pályázatokat postai úton kell benyújtani a Balassi Intézet címére (1016 Budapest, Somlói út 51.). A mellékelt pályázati adatlap a pályázat részét képezi, kitöltése hiányában a pályázat érvénytelen. A pályázati adatlap beszerezhető az OKM Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), valamint letölthető a www.okm.gov.hu, www.magyarintezet.hu internetes honlapokról.
Az oktatási és kulturális miniszter - a Bíráló Bizottság javaslata alapján - a pályázatokat 2007. november 30-ig bírálja el, és a pályázókat 2007. december 15-ig értesíti a pályázat eredményéről. Az ösztöndíjasok 2008. február 1-jétől utazhatnak ki.

A Klebelsberg Kunó Ösztöndíj
Bíráló Bizottsága
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok