2021. május 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás határon túli magyar hallgatói tevékenység támogatására

2005. május 24.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet határon túli magyar hallgatói tevékenység támogatására.

1. A pályázat célja: a határon túli magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek hatékony működésének támogatása, hozzájárulás működésük pénzügyi alapjainak és szakmai feltételeinek megteremtéséhez, valamint a határon túli felsőoktatásban tanuló magyar hallgatók által szerkesztett kulturális folyóiratok megjelentetésének támogatása.

2. A pályázati felhívás címzettjei: romániai, szerbia és montenegró államközösségi, szlovákiai és ukrajnai országos vagy regionális magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek, valamint határon túli magyar hallgatók által szerkesztett, magyar nyelvű kulturális folyóiratok kiadását végző szervezetek.

3. A pályázatok elbírálása során a 2005. évben támogatott célok, tevékenységek és programok:
 • Szülőföldi felsőoktatási felvételi tájékoztató készítése (szedés-, tördelés-, nyomdaköltség; szervezési költség)
 • Vezetőképző, állásbörze, diákfórum, konferencia és egyéb szakmai rendezvények szervezése (útiköltség; szállás-, étkezés-, szervezési költségek, bérleti- és megbízási díjak)
 • TDK, nyári egyetem szervezése (útiköltség; napidíjak; szállás-, étkezés-, nyomda-, szervezési költségek; bérleti- és megbízási díjak)
 • Középiskolai és hallgatói szervezeti tájékoztató körutak (útiköltség; szállás-, étkezési, szervezési költség)
 • Felsőoktatásban tanuló hallgatók által szerkesztett folyóiratok, kiadványok megjelentetése (szedés-, tördelés-, nyomdaköltség, szerzői honorárium)
 • Működési költség (irodafenntartás; telefon-, posta-, szervezési, utazási költség)
 • Gólyabál és egyéb társasági események szervezése (étkezési költség, bérleti- és megbízási díjak)
4. Általános tudnivalók: A pályázati felhívás forrása: XX. fejezet, 11/7/13/4, Határon túli magyar értelmiségi és anyanyelvi programok. A rendelkezésre álló összeg: 12.700.000 forint. A finanszírozás módja: vissza nem térítendő támogatás.

Az elnyerhető támogatás

legalacsonyabb összege
50.000 Ft
legmagasabb összege
6.000.000 Ft

A határidő után beérkezett, illetve a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat a Határon Túli Magyarok Főosztálya és Márton Áron Szakkollégium nem veszi figyelembe, hiánypótlásra lehetőség nincs. A pályázati adatlapok letölthetők az Oktatási Minisztérium és a Márton Áron Szakkollégium honlapjáról. (www.om.hu és www.martonaron.hu).

A pályázatokat két példányban, magyar nyelven, postai úton vagy személyesen kérjük eljuttatni a Márton Áron Szakkollégiumba (1037 Budapest, Kunigunda u. 35.), továbbá a kitöltött adatlapot, a 2005. évre vonatkozó működési és programtervet, és költségvetést elektronikus formátumban az agora@mad.hu e-mail címre kérjük megküldeni. A pályázat beküldésével a pályázó elfogadja a pályázati feltételeket.

A pályázat postai beérkezésének, személyes benyújtásának (továbbá elektronikus úton történő megküldésének) határideje: 2005. június 27.

5. A pályázatok értékelése, döntéshozatal: a pályázatok értékelése a pályázó szervezetek 2005. évre vonatkozó működési és programterve, költségvetése, továbbá a 2004. évi szakmai beszámolója alapján történik.

A pályázatokról a döntést a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztályának vezetője, dr. Zilahi László, és a Márton Áron Szakkollégium főigazgatója, Dr. Drescher J. Attila közös javaslatára az előirányzat felett kötelezettségvállalási jogkört gyakorló személy hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 15 munkanapon belül. A pályázatok eredménye ezt követően megtekinthető a Márton Áron Szakkollégium és az Oktatási Minisztérium honlapján. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

A pályázó szervezeteket írásban értesítjük a döntés meghozatalától számított 8 napon belül. Az elnyert támogatás nem folyósítható, amennyiben a nyertes szervezet előző évi pályázati támogatásának szerződéséről még nem érkezett elszámolás.

A pályázaton nyertes szervezetekkel a Márton Áron Szakkollégium köt támogatási szerződést, amely tartalmazza a támogatás kiutalásának jogi és pénzügyi feltételeit. A megkötött támogatási szerződések alapján a kedvezményezettek a Márton Áron Szakkollégium irányába számolnak el. A támogatás folyósítása egy összegben történik, a felhasználás végső határidejét a támogatási szerződések tartalmazzák majd.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítással az alábbi címeken és telefonszámokon szolgálnak:

Oktatási Minisztérium
Határon Túli Magyarok Főosztálya
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Kulisity István
tel.: 473-7757
Márton Áron Szakkollégium
1037 Budapest, Kunigunda u. 35.
Mihály Erzsébet
tel.: 368-8860/216. mellék

Csatolandó mellékletek (a pályázat kizárólag az alábbi mellékletekkel együtt érvényes):
 • A pályázó szervezet a 2004. évre vonatkozó szakmai beszámolója. (Különös tekintettel az ideihez hasonló támogatási kategóriákra.)
 • A pályázó szervezet a 2005. évre vonatkozó részletes működési és programterve
 • A pályázó szervezet a 2005. évre vonatkozó költségvetése
 • A támogatásért megpályázott egyes célok, tevékenységek és programok részletes leírása és költségvetésterve (ebben külön feltüntetve a saját és más forrásból származó pénzügyi eszközöket).
 • A pályázó szervezet szervezeti és működési szabályzatának és alapító okiratának másolata
Budapest, 2005. május 24.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok