2021. május 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Magyarországi továbbképzési lehetőségek (akkreditált)

2005. február 3.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 11.§-a értelmében 2005. év II. félévére magyarországi, a továbbképzési jegyzékben szereplő, indítási engedéllyel rendelkező akkreditált pedagógus-továbbképzéseken való részvételre biztosít lehetőséget.

A jelentkezéseket a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett szakmai tanácsadó testület, az Oktatási Tanács megbízásából Romániában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiában a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországban a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma közösen, Ukrajnában a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovéniában a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Szerbia és Montenegróban a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete közösen gyűjti össze.

Általános tudnivalók:
 • Jelentkezhetnek:
  1. azok a határon túli magyar pedagógusok, akik rendelkeznek érvényes Magyar igazolvánnyal vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal és Pedagógusigazolvánnyal, illetve beadták igényüket ezen igazolványok kiváltására,
  2. nemzetközi szerződés alapján a szomszédos állam alap-középfokú intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktató pedagógusok, akiknek jogosultságát a külképviselet által kiállított igazolás, valamint a személyazonosításukra alkalmas okmány együttesen igazolja,
  3. a szakfőosztály támogatása alapján a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó országok azon határon túli magyar pedagógusai, akik kettős állampolgárságuk miatt nem jogosultak a Magyar igazolvány vagy a Magyar hozzátartozói igazolvány és a Pedagógusigazolvány kiváltására, amennyiben igazolják, hogy pedagógus munkakörben dolgoznak.
 • A továbbképzések jegyzéke megtalálható a www.sulinova.hu honlapon, illetve az Oktatási Közlöny 2004. július 30-ai, illetve 2004. december 30-ai számában.
 • A magyarországi továbbképzés beiratkozási költségének legfeljebb 10 %-a a jelentkezőt terheli, a kötelezettség vállalásáról a pályázó a jelentkezési lapon aláírásával nyilatkozik. A beiratkozási költség előreláthatólag a 2000-2500.- Ft közötti összeget nem haladja meg.
 • A 30 órás magyarországi továbbképzés egyéb költségei (szállás, étkezés) nem terhelik a résztvevőt. Amennyiben a jelentkező igényli, úgy a továbbképzés szervezője, a suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. (továbbiakban suliNova) megtéríti részére a továbbképzés során felmerült utazási költségét, mely nem lehet több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti 2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.
 • A több képzésre történő jelentkezés külön-külön jelentkezési lapon történik.
 • A jelentkezés benyújtásának határideje 2005. március 15. A jelentkezéseket a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumához, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséghez, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületéhez, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületéhez kell eljuttatni.
 • Az oktatási miniszter által meghatározott, a határon túli magyar pedagógusok továbbképzésére rendelkezésre álló éves keretszám elosztása a beérkezett kérelmek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembe vételével az oktatási miniszter szakmai tanácsadó szervezete, az Oktatási Tanács javaslata alapján történik 2005 áprilisában.
 • Az a) b) pont alapján jelentkezésre jogosultak közül az elbírálásnál előnyben részesül az, aki
  1. még nem vett részt magyarországi továbbképzésben,
  2. aki régebben vett részt magyarországi pedagógus továbbképzésben.
  3. A jelentkezések elbírálásáról a továbbképzések szervezője, a suliNova a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete közreműködésével 2005. május 31-ig értesíti a jelentkezőt.
  4. A továbbképzés elvégzéséről a képző intézet igazoló iratot ad ki, amennyiben a résztvevő eleget tesz az előírt tartalmi követelményeknek.
A részvételből való kizáró általános feltételek:
 • A határidőn túl benyújtott, valamint a tartalmilag hiányos pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
Az érdeklődők az alábbi címeken és telefonszámokon kaphatnak további részletes felvilágosítást a továbbképzésekről:

suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.
2097 Pilisborosjenő, Fő út 1.
Láng Krisztina, e-mail: krisztina.lang@sulinova.hu
Tel: 36-26-537-500
Fax: 36-26-537-510

A jelentkezési lapok beszerezhetők az alábbi címeken, és letölthetők az Internetről (www.om.hu):

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
530241 Csíkszereda, Toplitei 20. 594501 Komárno, P. O. Box 49.
Tel: 402-66-371-377 Tel/Fax:421-357-713-572
Fax: 402-66-312-852
E-mail: rmpsz@rmpsz.ro

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége
31000 Eszék, Drinska, 12/A 31106 Eszék, P.P.620
T/F: +385-31-275-480 T/F: + 385-31-377-509
Fax: + 385-31-275-481

Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
90200 Beregszász, Olga Kobiljanszka 17 9220 Lendva, Fő u. 124.
Tel/Fax:380-3141-22729 Tel: + 386-2575-1449
Fax: + 386-2575-1419

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
21 000 Újvidék, Cirpanov 54. 24000 Szabadka, Djura Djakovica 23.
Tel: + 381-21-548-259 T/Fax: +381-24-754-556
Fax: + 381-21-400-268

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok