2021. május 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre a 2006/2007-es tanévre

2005. november 22.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Irodája és a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében magyar állami ösztöndíjra, (nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára

magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre a 2006/2007-es tanévre

A pályázattal kapcsolatos általános tudnivalók:
 • Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre, valamint a magyar nyelvi és hungarológiai képzésre meghirdetett ösztöndíj pályázati kategóriák között nincs átjelentkezési lehetőség! Az ösztöndíj elnyerése után nem lehet kérelmezni a másik ösztöndíj kategóriába való átsorolást.
 • A pályázaton való részvétel ingyenes, pályázati díj nincs!
 • Egy pályázó egyidejűleg csak az egyik ösztöndíj kategóriára pályázhat!
A magyar állami ösztöndíj célja: felkészítés magyarországi felsőfokú tanulmányokra.

Az ösztöndíjban részesülő hallgatók az előkészítő évet a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézetben végzik. A hallgató a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézetben elvégzett egyéves felkészítést követően tett sikeres magyar nyelvi, illetőleg magyar nyelvi és szaktárgyi záróvizsga eredményével is bizonyíthatja alkalmasságát a magyar felsőoktatási intézményben magyar nyelven való tanulásra, és ezáltal felvételt nyerhet a megjelölt magyarországi felsőfokú intézménybe, ahol tanulmányai alatt magyar állami ösztöndíjban részesül.
 
A magyar nyelv ismerete nem kötelező a pályázaton való részvételhez. Az ösztöndíjasok kiválasztását pályázati úton az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Irodája és a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet közösen végzi, az ösztöndíj odaítéléséről az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Irodája és a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet közösen dönt. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
 
Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet szerződést köt, amelyben rögzíti a támogatott jogait és kötelezettségeit. A megítélt támogatás időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen megszüntethető, illetve a támogatott a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésben foglalt feltételek mellett, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban, a támogatási szerződésben, a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet tanulmányi, fegyelmi és vizsgaszabályzatában, vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 
A képzés leírása:
 
Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek igazolatlan mulasztása, valamint a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet tanulmányi, fegyelmi és vizsgaszabályzatának megszegése esetén az ösztöndíjra való jogosultság azonnal megszűnik.
 
Az oktatás a magyar nyelvtudás szintjének meghatározása után kis csoportokban történik.
 • A nem kielégítő nyelvtudással rendelkező hallgatók egyéves intenzív magyar nyelvoktatásban és párhuzamosan féléves szakmai előkészítésben vesznek részt.
 • A kiváló nyelvtudással rendelkező hallgatók egyéves szakmai előkészítésben részesülnek.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a BME Építész karán kizáró jellegű rajz alkalmassági vizsgát, valamint a zenei, képzőművészeti és iparművészeti egyetemeken a sikeres záróvizsga mellett emeltszintű felvételi vizsgát írnak elő a felsőoktatási intézmények. A zene, képzőművészeti, iparművészeti szakmai előkészítő tanfolyamai nem a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézetben kerülnek megtartásra és nem ingyenesek.
 
Az ösztöndíj tartalma:
 • ingyenes előkészítő képzés
 • 16 000 Ft/hó ösztöndíj
 • kollégiumi elhelyezés (2 ágyas szobákban)
 • diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)
 • ingyenes egészségügyi ellátás (kivéve fogszabályozás, fogpótlás, plasztikai műtétek)
A pályázót érintő költségek:
 • utaztatás költségei
 • étkezés költségei
 • személyes költségek
 • diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz)
 • javasolt havi költőpénz (az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére): kb. 150-200 USD / hó
 • tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten!
Az ösztöndíj elnyerésének feltételei és a csatolandó mellékletek és igazolások:
 1. Külföldi állampolgárság (szlovák, ukrán, román, szerbia és montenegrói, horvát és szlovén állampolgárság kivételével)
 2. A nyugati magyar közösségekben (egyesületek, cserkészet stb.) végzett eredményes munka és a szülőföldi magyar szervezetek, országos szövetségek, illetve országos tanácsok vezetőjének írásbeli támogatása. (Nem kötelező feltétele a pályázat beadásának! A támogatási nyilatkozattal rendelkező pályázók előnyben részesülnek az elbírálás során.)
 3. A választott tanulmányi terület megnevezése. (A választott szak esetleges pontosításával, a személyes elképzelésekhez és a magyarországi felsőoktatási rendszerhez való igazításával kapcsolatban a beiratkozáskor a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet munkatársai adnak részletes tájékoztatást.)
 4. Zeneművészeti és képzőművészeti terület esetén írásbeli ajánlás a pályázó tehetségéről és szakmai tudásának fokozatáról.
 5. Érettségi bizonyítvány másolata (ezt utólag is el lehet küldeni, ebben az esetben a középiskolai éves bizonyítványok másolata).
 6. Kézzel írott önéletrajz.
 7. Jelentkezési lap kitöltése.
 8. Egyoldalas rövid beszámoló: Miért szeretnék Magyarországon tanulni? (a beszámolót bármilyen nyelven be lehet adni).
A meghirdetett ösztöndíjas keretszám a 2006/2007-es tanévben: 40 fő
 
A pályázat beküldési - postai beérkezési - határideje: 2006. február 15.
 
A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2006. március 15., amelyet követően 30 napon belül értesítést küldünk a pályázat eredményéről.
 
Az Oktatási Minisztérium a határidő után beérkezett, illetve a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.
 
A tanév 2006 szeptemberének első napjaiban kezdődik, a pontos kezdési időpontról és egyéb praktikus tudnivalókról minden nyertes pályázó az értesítéssel együtt kap tájékoztatást.
 
Az érdeklődők az alábbi telefonszámon kaphatnak további részletes információkat az ösztöndíjjal kapcsolatban:
Wurst Erzsébet
Ausztria, Tel/fax: 00-43-1-887-3908
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük, határidőre 1 példányban elküldeni:
Wurst Elisabeth
A-1230 Wien Ketzergasse 376-382-/2/2
Austria
Mobil: 00-43-6644649505
Fax: 00-43-18873908
 
A pályázati kiírás és a jelentkezési lapok letölthetők a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma (www.om.hu) és a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet honlapjáról (www.bbi.hu).
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok