2023. június 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Kitüntetések 2004. augusztus 20-a alkalmából

2004. augusztus 16.
A Magyar Köztársaság Elnöke a Miniszterelnök előterjesztésére, augusztus 20-a, az Államalapító Szent István ünnep alkalmából, kimagasló szakmai munkája elismeréseként a
 
Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje
 
kitüntetést adományozza:
 
Dr. Hideg Kálmánnak,
a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárának,
a kémiai tudomány doktorának,
Dr. Horváth Attilának,
a Semmelweis Egyetem intézeti igazgatójának, egyetemi tanárának, az orvostudomány kandidátusának,
Dr. Németh Károlynak,
a Nyugat-Magyarországi Egyetem egyetemi tanárának, a műszaki tudomány doktorának,
Dr. Schipp Ferencnek,
az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárának, a matematikai tudomány doktorának,
Dr. Solti Lászlónak,
a Szent István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárnak, dékánnak,
Dr. Szabó Bélának,
az Eszterházy Károly Főiskola tanszékvezető egyetemi tanárának;
 
 
A Magyar Köztársaság Elnöke a Miniszterelnök előterjesztésére augusztus 20-a alkalmából, kimagasló szakmai munkája elismeréseként a
 
Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje
 
kitüntetést adományozza:
 
Dr. Bodnár Lászlónak,
a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárának, az állam- és jogtudomány kandidátusának,
Dr. Bora Gyulának,
a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem professor emeritusának,
Dr. Buday Józsefnek,
az ELTE tanszékvezető főiskolai tanárának, a biológiai tudomány kandidátusának,
Dr. Dimény Juditnak,
a Szent István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának, dékánnak, a mezőgazdasági tudomány kandidátusának,
Esztergályos Jenőnek,
a celldömölki Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatójának,
Dr. Hevesi Imrének,
a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusának,
Dr. Kanyár Bélának,
a Veszprémi Egyetem egyetemi tanárának, a biológiai tudomány kandidátusának,
Dr. Láng Ferencnek,
az ELTE egyetemi tanárának, a biológiai tudomány doktorának, dékánnak,
Nyírő Andrásnak,
a Nyírő Consulting ügyvezetőjének,
Dr. Pomázi Lajosnak,
a Budapesti Műszaki Főiskola főiskolai tanárának, a műszaki tudomány kandidátusának,
Ruttkay Kálmán
nyugalmazott egyetemi docensnek,
Dr. Sámsondi Kiss Györgynek,
a Szent István Egyetem főiskolai tanárának,
Dr. Somfai Attilának,
a Miskolci Egyetem egyetemi tanárának, a földtudomány kandidátusának;
Dr. Ujfaludi Lászlónak,
a Tessedik Sámuel Főiskola főigazgató-helyettes, főiskolai docensének;
 
 
A Magyar Köztársaság Elnöke az Oktatási Miniszter előterjesztésére, augusztus 20-a alkalmából, kimagasló szakmai munkája elismeréseként a
 
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
 
kitüntetést adományozza:
 
Horváth Tibornak,
az Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányi Információs Központja igazgatójának,
Dr. Kovácsné Dr. Papp Máriának,
a budapesti Raoul Wallenberg Szakképző Iskola és Gimnázium igazgatójának,
Dr. Köpeczi Bócz Tamásnak,
az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága főigazgató-helyettesének,
Dr. Menyhért Zoltánnak,
a Szent István Egyetem egyetemi tanárának,
Dr. Papp Zsigmondnak,
a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem főiskolai docensének,
Dr. Rathmann Jánosnak,
a Szent István Egyetem egyetemi tanárának, a filozófiatudomány doktorának,
Dr. Zelles Tivadarnak,
a Semmelweis Egyetem egyetemi tanárnak, dékánnak;
 
 
a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
 
kitüntetést adományozza:
 
Dr. Agg Gézának,
az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Főosztálya szakmai tanácsadójának,
Almási Vendelnének,
a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanítójának,
Dr. Árendás Veronikának,
a tatai Eötvös József Gimnázium tagozatvezető tanárának,
Báthory Zsuzsannának,
a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya vezető főtanácsosának, gyógypedagógiai szakreferensnek,
Békei Lászlónénak,
a budapesti Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium általános igazgató-helyettesének,
Dr. Csonka Csabánénak,
az Oktatási Minisztérium Közoktatás-fejlesztési Főosztálya vezető főtanácsosának,
Dandó Péternének,
a budapesti Baross Gábor Általános Iskola igazgató-helyettesének,
Falussy Józsefnénak,
a bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatika-Matematika Tagozatos Általános Iskola tanárának,
Fehérvári Győzőnének,
a budapesti Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szakközépiskola vezetőtanárának, munkaközösség-vezetőnek,
Ferencz Gyulánénak,
a budapesti IV. kerületi Liget Óvoda vezetőjének,
Ifj. Fogarasi László
zenésznek,
Gál Józsefnénak,
a kaposvári Táncsis Mihály Gimnázium igazgató-helyettesének,
Gulyás Nagy Zoltánnak,
a Magyar Táncművészeti Főiskola zenepedagógusának,
Gyalai Pálnénak,
a szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola gazdasági igazgató-helyettesének,
Haas Juditnak,
a budapesti Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános, Közép- és Szakiskola óvodavezetőjének,
Hegedűs Károlynénak,
a székesfehérvári Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola igazgató-helyettesének,
Horváth Gézának,
a kaposvári Kinizsi Pál Élelmiszeripari, Szakképző Iskola és Gimnázium igazgató-helyettesének,
Horváth Jánosnak,
a budapesti Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola igazgató-helyettesének,
Jankovics Istvánnak,
a ceglédi Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola igazgatójának,
Károssy Ágnesnek,,
a budapesti Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola igazgató-helyettesének,
Kárpáti Bélának,
a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság nyugalmazott rendőr alezredeséndek,
Kiss Erikának,
a tápiószentmártoni Általános Művelődési Központ igazgatójának,
Klenyán Lászlónak,
az acsai Petőfi Sándor Általános Iskola tanárának,
Kókayné Lányi Mariettának,
a budapesti Gyermekek Háza pedagógiai vezetőjének,
Kulcsár Albertnek,
a tiszaújvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának,
Lakatosné Reha Mártának,
a szolnoki Ruhaipari Szakközépiskola igazgató-helyettesének,
Németh Attilának,
a Veszprémi Egyetem Nyelviskolája igazgatójának,
egyetemi adjunktusnak,
Németh Györgynének,
a soproni Jegenye sori Óvoda tagóvoda vezetőjének,
Dr. Novák Istvánnak,
az egri OKKER Oktatási Iroda alapító ügyvezetőjének,
Ogonovszky Istvánnénak,
a budapesti Szent László Gimnázium nyugalmazott vezető tanárának, szaktanácsadónak,
Dr. Pálffyné Tárnoky Évának,
a Belváros-Lipótváros Pedagógiai Szolgáltató Központ igazgatójának,
Patakné dr. Félegyházi Enikőnek,
a Debreceni Egyetem tudományos munkatársának,
Dr. Pázmándy Károlynénak,
a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gazdasági referensének,
Rudner Balázsnénak,
a gyomaendrődi Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium gazdasági igazgató-helyettesének,
Somogyi Gyöngyinek,
a budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnázium igazgató-helyettesének,
Sulyok Istvánnénak,
a budapesti Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola általános igazgató-helyettesének,
Szabó Eleknek,
a budapesti Németh László Gimnázium igazgató-helyettesének,
főtanácsosnak,
Szegedi Enikőnek,
a budapesti XIII. kerületi Zeneiskola igazgatójának,
Szili Margitnak,
a győri Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatójának,
Szokolainé Takács Erzsébetnek,
a budapesti Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium igazgató-helyettesének,
Szőke Lászlónénak,
a budapesti Vörösmarty Mihály Ének-Zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium igazgató-helyettesének,
Takács Mária Évának,
a péri Öveges József Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának,
Takácsné Márton Katalinnak,
a gávavencsellői Rakovszky Sámuel Általános és Művészeti Iskola nyugalmazott tanárának,
Tálasné Pandur Rózsának,
a kadarkúti Jálics Ernő Általános és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Diákotthon igazgatójának,
Tárkányiné Dr. Szűcs Katalinnak,
a budapesti II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola tanárának,
Till Ottónak,
a budapesti III. kerületi Állami Zeneiskola nyugalmazott igazgatójának,
Tolnay Bélának,
a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi igazgató-helyettesének,
Turi Zoltánnak,
a budapesti Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Külkereskedelmi Szakközépiskola igazgató-helyettesének,
Ugrin Gábornénak,
az Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet könyvtárostanárának,
Vajdáné Sebestyén Juliannának,
a dunaszentbenedeki Általános Iskola igazgatójának,
Varga Borbálának,
a budapesti Thán Károly Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola tanárának,
Varga Istvánnak,
a mezőszilasi Németh László Általános Iskola igazgatójának,
Várkonyi Jánosnak,
a makói Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium nyugalmazott kollégiumvezető-főtanácsosnak,
Dr. Verebélyi Imrénének,
a Fővárosi Gyakorló Óvoda vezetőjének,
Dr. Vincze Ildikó Mária
ügyvédnek, a Miniszterelnöki Hivatal Koordinációs Politikai Államtitkárság jogi főtanácsadójának,
Vitéz Zsoltnak,
a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola igazgatójának,
Vörös Kálmánnénak,
a veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola igazgató-helyettesének;
 
 
a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt
 
kitüntetést adományozza:
 
Adorján Gyulánénak,
a budapesti Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola tanárának,
Bárdos Adolfnak,
a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium szakoktatójának, épületgépészeti munkaközösség vezetőnek,
Dr. Bertók Sándornénak,
a gyenesdiási Általános és Művészeti Iskola tanárának,
Braun Jánosnénak,
a hatvani 5. Számú Általános Iskola tanítójának,
Fehér Józsefnek,
a székesfehérvári Gorsium Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának,
Fejes Ferencnének,
a rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola óraadó tanárának,
Gooz Istvánnak,
a kisbéri Petőfi Sándor Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának,
Hargitai Kálmánnénak,
a veszprémi Táncsics Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium tanárának,
Hímer Bélánénak,
a kompolti Általános Iskola tanárának,
Horváth Árpádnénak,
a budapesti Kossuth Zsuzsa Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola nyugalmazott tanárának,
Dr. Jarosievitz Beátának,
a budapesti Ady Endre Közgazdasági Szakkollégium csoportvezető nevelőtanárának,
Kis Károlynak,
az iskaszentgyörgyi Általános Iskola igazgatójának,
Klein Imrénének,
a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola tanárának, munkaközösség vezetőnek,
Koszorúsné Tóth Katalinnak,
a budapesti Hófehérke Napköziotthonos Óvoda vezetőjének, közoktatási szakértőnek,,
Kotzián Tamásnak,
az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziuma nyugalmazott vezetőtanárának,
Dr. Kovácsné Okler Editnek,
a szolnoki Liget Úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgató-helyettesének, gyógypedagógusnak,
Lengyák Istvánnak,
a nagykanizsai Hevesi Sándor Általános Iskola tanárának,
Lipovits Gyuláné dr.-nak,
a szombathelyi Közgazdasági Szakközépiskola tanárának, szaktanácsadónak,
Marton Gézánénak,
a nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium igazgató-helyettesének,
Matula Ilonának,
a Fővárosi Pedagógiai Intézet vezető szaktanácsadójának,
Nagyné Rápli Györgyinek,
a Fővárosi Pedagógiai Intézet vezető szaktanácsadójának,
Németh Pálnak,
a sárospataki Városi Vay Miklós Szakképző Iskola tanárának,
Pacsai Norbertnek,
az abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola tanárának,
Dr. Pál Lászlónénak,
a budapesti Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanárának,
Péter Mihálynak,
a szekszárdi I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola tanárának, főtanácsosnak,
Schlosserné Jurcsek Katalinnak,
a budapesti Ady Endre Gimnázium tanárának,
Szabóné Kiss Zsuzsannának,
az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézete intézeti koordinátorának,
Szelestey Lászlónak,
a Magyar Táncművészeti Főiskola gondnokának,
Szöllősi Kálmánnénak,
a Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont tanítójának,
Terényiné Szabó Mónikának,
a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Középiskola főmunkatársának,
Tóth Lászlónak,
a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgató-helyettesének,
Ungvári Jánosnak,
a Hajdu-Bihar Megyei Önkormányzat nyugalmazott osztályvezetőjének,
Dr. Vajda Istvánnak,
a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanárának,
Varga Ernőnének,
a pákai Öveges József Általános Iskola és Óvoda iskolatitkárának.
 
 
A Magyar Köztársaság oktatási minisztere augusztus 20-a alkalmából az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végző minisztériumi, önkormányzati és intézményi dolgozók részére
 
TREFORT ÁGOSTON-DÍJAT
 
adományoz:
 
Dr. Balogh Lászlónénak,
az Oktatási Minisztérium vezető-főtanácsosának,
Czimer Lászlónak,
az Oktatási Minisztérium hivatalvezetőjének,
Fehér Józsefnénak,
a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott gazdasági vezetőjének,
Fetser Ignácnénak,
az Oktatási Minisztérium TÜK-Iroda vezetőjének,
Dr. Hardiné Farkas Évának,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdasági főigazgató-helyettesének,
Dr. Horányi Györgynének,
a Fővárosi Pedagógiai Intézet nyugalmazott vezető szaktanácsadójának,
Dr. Józsa Györgynek,
az ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatala vezetőjének,
Juhász Józsefnek,
az Oktatási Minisztérium vezető-főtanácsosának,
Nagyné Kelemen Évának,
a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatala vezetőjének,
Nixné Bartal Eszternek,
az Újpesti Önkormányzat osztályvezetőjének,
Pataki Józsefnek,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat művelődési és ifjúsági osztályvezetőjének,
Rétesi Róbertnénak,
az Oktatási Minisztérium osztályvezetőjének,
Simon Gábornénak,
az Oktatási Minisztérium osztályvezetőjének,
Szalai Józsefnénak,
az Oktatási Minisztérium főosztályvezető-helyettesének,
Szántó Gabriellának,
az Oktatási Minisztérium sajtófőnökének.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok