2022. december 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére

2009. október 16.
a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. taggyűlése
pályázatot hirdet a
 
Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. (1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.)
vezetői (ügyvezető igazgatói) munkakörének betöltésére.
 
A Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. (1065 Budapest, Nagymező u. 22-24., továbbiakban: Társaság/színház) sajátos művészeti arculattal rendelkező szórakoztató színház. Az orfeum kabarétól a közéleti-politikai kabaré műfajáig terjedő széles spektrumon keresztül reagál a repertoár összeállításánál a társadalmi-közéleti eseményekre. A színház célkitűzései között szerepel a magyar kabaré hagyományainak továbbvitele és megújítása. A szakmai célok megvalósítása érdekében olyan szerzőket foglalkoztat, akik színházi érzékenységükből fakadóan a színház társulatában gondolkodva, sajátosan a Mikroszkóp Színpad számára írják műveiket. A színház feladata, hogy az igényes szórakoztatás jegyében próbáljon meg nyitni a nézők minél szélesebb rétegei felé, és műsorpolitikájában tükröződjön a magyar kabaréjátszás sajátosságainak megőrzésére való törekvés.
 
A Társaság tagjainak üzletrészei:
Fővárosi Önkormányzat: 51%
Sas József: 49%.
 
Az ügyvezető igazgató feladata: a Társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja. Ennek keretében az ügyvezető igazgató feladata elsősorban:
 • a társasági szerződésben, közszolgáltatási szerződésben és az alapítói határozatokban rögzített feladatok ellátása,
 • a Társaság eredményes működtetése,
 • részletes színházszakmai és üzleti terv kidolgozása,
 • beszámolás a társaság működtetéséről a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően éves mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés keretében,
 • külső források, szponzorok bevonása a Társaság működtetésébe,
 • eredményes marketing tevékenység folytatása
A közhasznú feladatok ellátása érdekében a Fővárosi Önkormányzat a Társasággal közszolgáltatási szerződést köt, amely meghatározza a konkrét feladatokat és az ehhez rendelt pénzeszközöket.
 
A Társaság 2009. évi költségvetésének előirányzatai:
 
2009. évi bevételi terv: 204.597 eFt
2009. évi kiadási terv: 213.806 eFt
 
Közszolgáltatási szerződés alapján nyújtott önkormányzati támogatás:115.010 e Ft.
 
A Társaság besorolása: Színház I. kategória, az Előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) 10.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Teljesítménymutatók: a nézőszám, évente legalább 180 előadás megtartása, saját társulattal legalább 2 bemutató létrehozása, a megtartott előadások legalább 75%-ban saját előadásként történő színrevitele.
 
A vezetői (ügyvezető igazgatói) munkakör betöltésének feltételei:
 
Az Emtv. 40. § (1)-(2) bekezdése alapján:
 • a Társaság alaptevékenységének megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség és
 • legalább öt éves szakmai gyakorlat.
Előnyt jelent a szakterületen szerzett vezetői gyakorlat és legalább egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a Társaság 2010. január 1-jétől 2015. január 31-ig terjedő időszakra vonatkozó részletes üzleti tervét,
 • a pályázó által megvalósítandó kívánt művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, évadtervet, produkciós tervet,
 • a pályázó személyes motivációját, a színház jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit,
 • a színház adottságainak figyelembe vételével a játszóhelyre vonatkozó konkrét elképzelését,
 • az alkotótársak felsorolását, az adott szervezeti felépítésre és személyi feltételekre reflektálva,
 • gazdasági stratégiát, a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához,
 • marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzeléseket,
 • belföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét,
 • a külső források, szponzorok bevonására vonatkozó elképzeléseket.
Csatolni kell egy szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló okiratokmásolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, továbbá a Munka Törvénykönyve 191. § bekezdése értelmében az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatot, a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról szóló nyilatkozatot, továbbá hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik.
 
Az ügyvezetői megbízás esetén a kinevezés 2010. január 1.-től 2014. december 31-igterjedő időtartamraszól. A munkába lépés napja 2010. január 1.
Az igazgató a feladatokat munkaszerződés keretében látja el.
Munkabér megegyezés szerint,a Munka Törvénykönyve díjazásra vonatkozó rendelkezései alapján.
 
Benyújtási határidő: az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján való megjelentetését követő 30 napon belül.
 
A benyújtás helye: a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályának címezve személyesen vagy postai úton (1052 Budapest, Városház u. 9-11., levélcím: 1840 Budapest). A borítékra kérjük ráírni: "Pályázat ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére".
 
Az elbírálás határideje: a pályázat benyújtását követő 45. nap.
A pályázatokat - az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bek. alapján létrehozott szakmai bizottság véleményének kikérésével - a Fővárosi Közgyűlés előzetes döntését követően, a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. Taggyűlése bírálja el és dönt a munkakör betöltéséről.
 
A pályázati dokumentáció (SZMSZ, 2009. évi költségvetés előirányzatai, foglalkoztatottak létszáma) a www.budapest.hu honlapon, illetve a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályán megtekinthető.
 
További felvilágosítás a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályán, a 327-1435-ös telefonszámon kérhető.
 
Gy. Németh Erzsébet
Sas József
Fővárosi Önkormányzat
tag
tag képviseletében
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok