2022. szeptember 26.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Pesti Magyar Színház igazgató álláshelyének betöltésére

2009. október 16.
Az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: a miniszter) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX törvény (a továbbiakban Emtv.) előírásainak megfelelően pályázatot hirdet az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alá tartozó Pesti Magyar Színház igazgató álláshelyének betöltésére.
 
A Pesti Magyar Színház önállóan működő és gazdálkodó, közszolgáltató közintézet. Repertoárrendszerben játszó intézmény, amely egyaránt hivatott klasszikus és kortárs, magyar és világirodalmi színpadi művek bemutatására.
 
Az igazgató feladata:
 1. A színház középtávú művészeti programjának kidolgozása:
  • a 2010-2014-ig terjedő időszakra szóló költségvetési támogatás (2009-ben 685,5 millió forint) mértékéhez igazodó működés, létszámgazdálkodás,
  • a közönségnevelő-megtartó tevékenység erősítése, új közönségrétegek megcélzása és megnyerése,
  • a kortárs drámairodalom korszerű tolmácsolására és a színházművészet megújítására törekvő előadások létrehozása,
  • klasszikus drámairodalom értő és korszerű bemutatása valamennyi korosztály számára,
  • tevékeny részvétel a fiatalok színházra nevelésében, gyermek- és ifjúsági programok, drámapedagógiai foglalkozások, valamint beavató színházi előadások megvalósításán keresztül (a színház falain kívüli helyszínek bevonásával is),
  • anyanyelvünk színpadi eszközökkel történő ápolása,
  • a színházművészek szakmai tudásának és képességeinek fejlesztése és kibontakoztatása
  • tulajdonosváltás esetén együttműködés az új tulajdonossal a színház új struktúrájának kialakításában.
 2. A művészeti program menedzselése:
  • új, művészeti értékeket szem előtt tartó és érvényesítő utak keresése a bevétel-növekedés érdekében, az esetleges szabad kapacitás kihasználása.
A Pesti Magyar Színház költségvetésének fő előirányzatai:
 
központi költségvetési támogatás
685 577 ezer forint
saját bevétel:
190 000 ezer forint
kiadás:
875 577 ezer forint
 
Az igazgatói megbízás betöltésének feltételei azEmtv. 40. § (1)-(2) bekezdései alapján.
 • az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség,
 • legalább ötéves szakmai gyakorlat
 • büntetlen előélet,
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tétel.
A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:
 • színházban vagy más művészeti intézményben szerzett vezetői tapasztalattal rendelkezik,
 • egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • A Pesti Magyar Színház szervezeti, vezetési, működési struktúrájára vonatkozó részletes elképzeléseit
 • a pályázó által megvalósítani kívánt művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, évadtervet, produkciós tervet,
 • a pályázó személyes motivációját, a színház jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit,
 • a színház adottságainak figyelembe vételével, a játszóhelyekre vonatkozó konkrét elképzeléseket,
 • az alkotótársak felsorolását, az adott szervezeti felépítésre és személyi feltételekre reflektálva,
 • gazdasági stratégiát, a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához,
 • marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzeléseket, bel és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét.
A pályázathoz csatolni kell:
 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
 • a pályázó iskolai végzettségét és szakmai képesítését igazoló okiratok másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Az igazgatót sikeres pályázati eljárást követően a miniszter bízza meg. Az igazgató feladatait munkaszerződés keretében látja el.A megbízás5 évre szól, 2010. február 1-től 2015. január 31-ig tart.
A munkába lépés napja a megbízás kezdetének első munkanapja. Munkabérének megállapítása a felek közötti megállapodás, illetve a Munka Törvénykönyvének vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alapján történik. A prémiumra jogosultság és kifizetés feltételeit a munkáltató évente állapítja meg.
 
A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt kapnak, mely tartalmazza a társaság:
 • Alapító Okiratát,
 • Szervezeti és Működési Szabályzatát,
 • működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, bemutató- és előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám, létesítményi technikai és műszaki adatok)
A pályázati dokumentáció Pollák Magdolna gazdasági igazgatótól, a 322-1040-es telefonszámon kérhető.
A pályázati kiírással kapcsolatban Szakonyi Zsófiánál lehet érdeklődni a 473-7243 telefonszámon vagy a zsofia.szakonyi@nefmi.gov.hu e-mail címen.
 
A pályázat elbírálásának rendje: pályázatokról a benyújtási határidőt követő 45 napon belül, az Emtv. 39.§ (6) bekezdése alapján létrehozott szakmai bizottság véleményének kikérésével a miniszter dönt. A döntésről az OKM írásban értesíti a pályázókat és döntést közzéteszi a minisztérium honlapján. A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel csak a pályázó előzetes beleegyezésével közöljük. A nem nyertes pályázatokat a döntést követően visszaszolgáltatjuk.
 
A pályázat benyújtásának helye és ideje: a pályázatot egy példányban, zárt borítékban, a kiírás az OKM honlapján való megjelenésétől számított legkésőbb 30. napon, 2009. november 15-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közszolgálati Főosztályára (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), "Pesti Magyar Színház igazgató" jeligére kell benyújtani.
 
Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok