2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Egyházak és tolerancia Magyarországon

2007. november 7.
Az 1947. évi XXXIII. törvény megszületésének 60. évfordulója alkalmából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkársága, valamint a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara által rendezendő tudományos konferencia.
A konferencia időpontja: 2007. december 5. (szerda)

A konferencia helyszíne: MTA Társadalomkutató Központ, Jakobinus Terem (Budapest, Országház u. 30. 1014)

Jelentkezés: miklos.matok@okm.gov.hu; Tel: 473-7481

További információk: Dr. Köbel Szilvia, Tel: 0620/3796161

A konferencia 8.30-tól kb. 17.00 óráig tart.

Az állam és az egyházak kapcsolatának magyarországi történetében kevéssé ismert, ám annál nagyobb jelentősége van a bevett és elismert vallásfelekezetek között az elismert vallásfelekezetek hátrányára fennálló különbségek megszüntetéséről szóló 1947. évi XXXIII. törvény megszületésének. Az idén hatvan évvel ezelőtt, nem sokkal a második világháború után keletkezett ez a jogszabály, mely merőben új helyzetet teremtett a magyarországi egyházak, vallásfelekezetek jogállását illetően. Az egyházakra vonatkozó addigi jogszabályok értelmében a Magyarországon létező vallásfelekezetek jogi státus szerint három kategóriába voltak sorolva: bevett, elismert és tűrt felekezetek. Ez a koordinációs rendszer a második világháborút követően nem volt fenntartható, hiszen a vallás szabad gyakorlásához fűződő állampolgári jog tekintetében különbséget eredményezett polgár és polgár között azáltal, hogy bizonyos felekezetek többletjogokkal rendelkeztek, míg mások hátrányos helyzetben voltak. Az 1947. évi XXXIII. törvény azáltal, hogy a bevett és az elismert felekezetek jogi státusa közötti különbségeket megszüntette, fontos szerepet játszott abban a folyamatban, amely az egyházaknak Magyarországon az 1990. évi IV. törvény által deklarált és megvalósított teljes egyenjogúságához vezetett. Annak ellenére igaz ez, hogy a törvény maga igen ellentmondásos időszakban keletkezett, és a történelem megakadályozta, hogy egy polgári demokratikus közegben fejtse ki hatását.

Időszerűnek tartjuk, hogy az egyenjogúság, a törvény előtti egyenlőség, a tolerancia gondolatát népszerűsítsük az egyházak, vallások vonatkozásában is, és erre kiváló alkalmat nyújt a Magyarország jog-, egyház- és köztörténetében is szerepet játszó 1947. évi XXXIII. törvény megszületésének évfordulója.

8.30 Regisztráció

Levezető elnök: Balogh Margit (történész, igazgató, MTA Társadalomkutató Központ)

9.00 - 9.15. Köszöntő

Előadások:
9.15-10.30
 • Várszegi Asztrik (Pannonhalmi Főapát, történész, Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke) - "Tolerancia és a Katolikus Egyház Magyarországon"
 • Csepregi András (evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem docense, az OKM Egyházi Kapcsolatok Titkársága vezetője) - "A tolerancia lehetőségének teológiai alapjai"
 • Ruzsa Ferenc (filozófus és indológus, az ELTE docense, a Tan Kapuja Buddhista Főiskola rektora) - "Az intolerancia hiánya a buddhizmusban"
 • Hozzászól: Gábor György (vallásfilozófus, a MTA Filozófiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem docense)
10.30-10.45 Kávészünet

10.45-12.15
 • Fazekas Csaba (történész, dékán, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar) - "Az állam és az egyházak kapcsolata Magyarországon - egykor és ma"
 • Szabó Csaba (történész, főigazgató-helyettes, Magyar Országos Levéltár) - "A korszak, amelyben az 1947. évi XXXIII. törvény született"
 • Rajki Zoltán (történész, Kisegyház-kutató Munkacsoport, Adventista Teológiai Főiskola) - "A kisegyházak és az 1947. évi XXXIII. törvény"
 • Hozzászól: Fekete Sándor (politológus, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar)
12.15-13.15 Ebédszünet

13.15-14.30
 • Schweitzer Gábor (tudományos munkatárs, MTA Jogtudományi Intézet) - "A felekezetek egyenjogúságának alkotmányos alapjai Magyarországon a rendszerváltás után"
 • Köbel Szilvia (egyházjogi szakértő, OKM Egyházi Kapcsolatok Titkársága) - ": "Az állam és az egyházak között kötött megállapodások - a pártállamban és a jogállamban"
 • Szathmáry Béla (egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar) - "A református egyház és a felekezeti egyenjogúság - az 1947. évi XXXIII. tv. értékelése református szemmel"
 • Hozzászól: Fedor Tibor (titkárságvezető-helyettes, OKM Egyházi Kapcsolatok Titkársága)
14.30-14.45 Kávészünet

14.45-16.00
 • Sajó András (MTA rendes tagja, kutató professzor, MTA Jogtudományi Intézet) - "Vallási tolerancia és felekezeti egyenjogúság a nemzetközi jogban"
 • Bragyova András (alkotmánybíró, tudományos tanácsadó, MTA Jogtudományi Intézet) - "A konkordátum mint nemzetközi szerződés és jogforrás a nemzeti jogban"
 • Buda Péter (vallástörténész-valláspolitikai szakértő, Global Trends Politikai és Civilizációs Kutatások Központja Alapítvány) - "Vallások, egyházak, tolerancia globális összefüggései napjainkban"
 • Hozzászól: Szent-Iványi Ilona (unitárius lelkész, PhD hallgató, Evangélikus Hittudományi Egyetem)
16.00-17.00 Hozzászólások, beszélgetés, zárszó
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok