2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Munkavállalóként számíthatok-e arra, hogy az egész életen át tartó tanulás jegyében több lehetőségem lesz a munka melletti tanulásra?

Uniós munkavállalóként ugyanolyan jogok és kötelességek illetik meg a munka melletti tanulás esetében, mint annak az országnak a polgárait, ahol munkát szeretne vállalni. A tanulás tekintetében az adott ország állampolgárával azonos elbírálás alá esik. Ugyanakkor a munkavállalás nem lehet ürügy a tanulásra, tehát pusztán azért, hogy tanulhasson nem vállalhat munkát.

Tanárként vállalhatok-e munkát más EU-s tagállamban, ha igen, mik ennek a feltételei?

A pedagógus ugyanolyan munkavállalónak minősül, mint az iparban vagy a szolgáltatásokban dolgozó munkavállaló, következésképpen ugyanolyan elbánásban kell részesíteni, mint a többi munkavállalót. Magától értetődően a pedagógus munkavállalásának is előfeltétele, hogy szakképesítését a befogadó államban elismertesse. Ugyancsak lényeges: a pedagógus munkavállalásának előfeltétele, hogy a fogadó ország hivatalos nyelvét olyan szinten ismerje, ami munkájának ellátáshoz észszerűen megkövetelhető.

Vannak-e az EU-ban olyan programok, amelyek a munkanélküliek átképzésére irányulnak?

Igen, az Európai Unióban a gazdasági versenyképesség növelésének és az egyes területek közti különbségek csökkentésének egyik legfontosabb eszköze a foglalkoztatási problémák, köztük a foglalkoztatottsági arány növelése és a munkanélküliség kezelése. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia a hosszú távon is eredményekkel szolgáló aktív munkaerő-piaci politikákra, többek között az átképzésre helyezi a hangsúlyt. Számos közösségi programon keresztül van lehetőség a munkanélküliek átképzésére mozgósítható források igénybevételére. Ezek közé tartozik az EMPLOYMENT program. Az EQUAL közösségi kezdeményezés a tagállamok közti együttműködést támogatva járul hozzá újszerű, kísérleti programok megvalósításához, melyek a munkaerőpiacra jutás elősegítésével - többek között képzési, átképzési programokkal - segítik a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemhez és az esélyegyenlőség megteremtését. Ez a program kísérleti jelleggel már a csatlakozást megelőző években is elérhető Magyarország számára. Jelentős nagyságrendű vissza nem térítendő támogatás segítheti Magyarországot a csatlakozás után a munkanélküliek átképzésére irányuló programok megvalósításában a Strukturális Alapok, azon belül is elsősorban az Európai Szociális Alap finanszírozása által. A források majdani igénybevételének eszközéül szolgáló Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmazza az erre vonatkozó konkrét elképzeléseket. A Terv keretei között kidolgozásra kerülő programok pályázatait 2004 januárjától kezdik kiírni.

Okleveles pszichológusként dolgozom, katonai főiskolai diplomám megszerzése után posztgraduális képzés keretében végeztem el az egyetem pszichológiai szakát. Középfokon ("C") beszélek angolul, néhány hónapon belül szakvizsgázom, illetve hamarosan PhD fokozattal is fogok rendelkezni. A végzettségem mennyire kompatibilis az uniós elvárásokkal, milyen további képzéseken kell részt vennem a külföldi munkavállalás reményében?

Az oklevelek és a bizonyítványok elismerését szabályozó európai közösségi jog az Európai Unió Tanácsa és a Parlament által kibocsátott irányelveken nyugszik, amelyeket az egyes tagállamok átültettek saját jogrendjükbe. Az okleveles pszichológus végzettségre nem vonatkozik speciális irányelv, az ilyen oklevél elismerése a szakmai oktatás és képzés elismerésének általános rendszerébe tartozik. Főszabályként elmondható, hogy a szakképzettség elismerését valamely hatóság (például minisztérium) vagy szakmai szervezet (kamara) végzi. Szakképzettsége elismerése esetében könnyített elismerési eljárás lefolytatására van lehetőség. A jogszerűen kiállított oklevél elismerését - arra hivatkozva, hogy nem megfelelő képzés után szerezték - nem lehet elutasítani, legfeljebb kiegészítő feltételként szakmai gyakorlat igazolását, alkalmazkodási időszak teljesítését vagy alkalmassági/különbözeti vizsga letételét lehet előírni. Az alkalmazkodási időszak lényegében szakmai felügyelet alatt történő munkavégzést jelent. A nyelvvizsgák kölcsönös elfogadása nem tárgya az európai közösségi jognak, azonban az alkalmazkodási időszak teljesítésének a nyelvtudás fejlesztése is része lehet. Minden tagállam létrehozott egy információs központot annak érdekében, hogy az elismerést kérők minél könnyebben és gyorsabban tájékozódhassanak arról, hogy az országon belül hová kell fordulniuk az elismerésért. A nemzeti tájékoztató központok címét és az információ nyújtásért felelős vezető nevét megtalálhatja az alábbi honlapon: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/qualifications/contact.htm.

Szlovákiában élő, magyar nemzetiségű szülész-nőgyógyász szakorvos vagyok. Szeretném Magyarországon űzni a hivatásomat. Az egyik kórház konkrét állás ígéretével is rendelkezem. Hol és milyen feltételekkel ismertethetem el a diplomámat?

Az általános orvos szakképzettség az Európai Unióban egyike azon hét szabályozott szakmának, amely esetében a tagállamok a képzést is összehangolták, lehetővé téve ezáltal, hogy az okleveleket automatikus eljárás keretében tudják elismerni. Az egészségügyi szakképzettségek elismerésére irányuló eljárást az Egészségügyi Minisztérium illetékes szerve folytatja le.

Szlovák állampolgár és matematika-fizika szakos tanár vagyok, doktori (PhD) végzettséggel, és szeretnék Magyarországon munkát, tanári állást vállalni. Szeretném megtudni, hogy mindkét állam (Magyarország ill. Szlovákia) EU-tagállammá válásával hogyan változtak a magyarországi munkavállalás feltételei, azaz: elismerik-e Magyarországon a végzettségemet, vállalhatok e vele tanári állást, ha igen, akkor melyek a munkavállalás feltételei (munkavállalási engedély, stb.) ha nem, akkor melyek végzettségem elismerésének feltételei?

Az Európai Unió tagállamai állampolgárainak a tagállamokban jogszerűen szerzett diplomáit - az Európai Tanács 89/48/EGK irányelve szellemében - nem csak az Unióban, hanem Svájcban, Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben is elfogadják, amennyiben az legalább 3 éves képzésről tanúskodnak. A fogadó ország eljáró hatósága nem utasíthatja vissza e diplomák elismerését, viszont - amennyiben azt állapítja meg, hogy a képzés időtartamában, vagy tartalmában a hazaihoz viszonyítva lényeges különbség fedezhető fel - kiegészítő feltételek (szakmai gyakorlat igazolása, alkalmazkodási időszak letöltése, esetleg alkalmassági vizsga letétele) teljesítését írhatja elő. Az egyes szakmák betöltéséhez szükséges feltételek közösségi szinten szabályozatlanok, ezeket minden tagország önállóan határozza meg. Ez esetünkben azt jelenti, hogy Önnek, amennyiben Magyarországon szeretne munkát vállalni - tehát középiskolában, illetve felsőoktatási intézményben tanítani - ugyanúgy, mint eddig el kell ismertetnie a végzettségéről és szakképzettségéről tanúskodó diplomáját, illetve honosíttatnia kell a tudományos fokozatáról tanúskodó oklevelét. A korábbiakhoz viszonyítva lényeges könnyebbség viszont, hogy a MEIK-től (Magyar Ekvivalencia és Információs Központ)- a középiskolai munkavállalás érdekében - csupán szakképzettsége elismertetését kell kérelmeznie, végzettségéét már nem. Tudományos fokozata honosításának felsőoktatási intézményben történő munkavállalás esetén van jelentősége. A honosítás azon magyarországi egyetem, illetve egyetemek hatásköre, amelyek a külföldi tudományos fokozat által tanúsított tudományterületen, illetve azon belül azonosítható tudományágban a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján jogosultak doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére. Az elismerési eljárás részletes szabályairól a www.ekvivalencia.hu honlapon tájékozódhat. Ami munkavállalási lehetőségeit illeti, javasoljuk, hogy keresse meg valamelyik magyarországi munkaügyi központot, ahol a legfrissebb információk birtokába juthat.

Hogyan ismerik el a "mérnöktanár" szakképzettséget az Egyesült Királyságban?

Ahhoz, hogy az Egyesült Királyságban tanárként munkát vállalhasson oklevele elismertetése szükséges. Az oklevelek és a bizonyítványok elismerését szabályozó európai közösségi jog az Európai Unió Tanácsa és a Parlament által kibocsátott irányelveken nyugszik, amelyeket az egyes tagállamok átültettek a saját belső jogukba. Ezen irányelvek közül a Tanács 89/ 48/EGK irányelve a legalább hároméves felsőoktatási képzésben szerzett oklevelek kölcsönös elismerésének általános rendszeréről rendelkezik, oly módon, hogy a tagállamoknak a legalább hároméves felsőoktatási képzésben szerzett okleveleket el kell ismerniük. Fenti irányelv alapján ismerheti el tehát a brit eljáró hatóság az Ön Magyarországon szerzett oklevelét. Mivel a mérnöktanári szakképzettség nem tartozik a tagállamok által egységesen szabályozott és automatikusan elismerendő szakmák közé, így minden tagállam, ideértve az Egyesült Királyságot is saját hatáskörében határozhatja meg, hogy milyen feltételekkel hajlandó elismerni az ilyen jellegű külföldi szakképesítést. Az egyéb szabályozott szakmák tekintetében (ilyen a tanár is) könnyített elismerésre van mód, ami annyit jelent, hogy a külföldön szerzett szakképzettség elismerésekor a hatóságok legfeljebb a szakma meghatározott ideig történő gyakorlásáról kérhetnek igazolást, vagy alkalmazkodási időszak letöltését, esetleg kiegészítő szakmai vizsga letételét írhatják elő, amennyiben a képzés időtartamának és tartalmának vizsgálata után azt szükségesnek tartják. A külföldi tanári diplomák Angliában történő elismeréséről a következő web címen részletesen tájékozódhat: http://citizens.eu.int Az Ön ügyében illetékes hatóság elérhetőségei: England and Wales Mr S. J. Erskine Teacher Supply, Training and Qualification Division Department for Education and Employment Modwen Hall Staindorp Road Darlington DL3 9BG Tel. No: 44-1325-392116; Fax: 44-1325-392199
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok