2024. február 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Van-e lehetőség a nyelvtanárok célnyelvi országokban történő továbbképzésére?

A közoktatásban tanító nyelvtanárok célnyelvi országban történő továbbképzésére jelenleg egyrészt a Socrates program Comenius 2.2. alprogram keretein belül van lehetőség. Az akció célja az oktatók készségeinek fejlesztése, a szakmai kompetenciák javítása nemzetközi környezetben. Az akció 2-4 hetes, az Európai Unió valamely tagállamában tartott intenzív kurzusokon vagy szakmai és módszertani továbbképzési programokon való részvételhez nyújt egyéni ösztöndíjas támogatást pedagógusoknak. Másrészt az Európa Tanács Tanár-továbbképzési szemináriumai esetében rövid külföldi szakmai továbbképzésre lehet pályázni. Az Európa Tanács tanár-továbbképzési szemináriumain való részvétel a 185/1999. (XII. 13.) Kormányrendelet 3 § (2) bekezdés b) pontja alapján beszámít a pedagógusok számára kötelező, hétévenkénti továbbképzésbe. A felnőttképzésben oktató tanárok számára a Grundtvig program keretében nyílik lehetőség a pályázásra. A tanulmányutak legfeljebb 4 hétig tartanak. Az ösztöndíj a tanulmányút utazási és megélhetési költségeihez járul hozzá. A támogatás maximális összege 1.500 euró, amelyből a tanfolyami díj nem haladhatja meg a 750 eurót. Végül, a szaknyelvi oktatók számára a Leonardo da Vinci program keretében nyílik 1-6 hetes külföldi továbbképzésre pályázati lehetőség. További pályázati lehetőségeket az Oktatási Minisztérium Világ - Nyelv pályázati csomagja jelenthet. Az egyes programokról további információ érhető el a Tempus Közalapítvány honlapján: http://www.tka.hu.

Kaphatok-e ösztöndíjat EU-s felsőoktatási intézményben, ha a tanulmányok megkezdése előtt abban az adott országban vállaltam munkát?

Ha a tanulmányok megkezdése előtt valamelyik tagállamban egy magyar állampolgár munkavállalóként dolgozik, akkor felsőoktatási tanulmányai során csakis abban az esetben tarthat igényt a befogadó ország állampolgárait megillető szociális, tanulmányi támogatásokra (ösztöndíj, diákhitel stb.), amennyiben a befogadó ország illetékes hatóságainak megítélése szerint a munkavállalás tényleges célja nem az volt, hogy az adott diák különböző juttatásokhoz hozzáférhessen. Nyilvánvaló például, hogy aki mindössze néhány hét munkavállalás után iratkozik be egy felsőoktatási intézménybe, és különböző juttatások iránti kérelmet terjeszt elő, az kizárólag abból a célból vállalt munkát, hogy igényt támaszthasson a szóban forgó juttatásokra.

Szeretnék információt kapni arról, hogy amennyiben elnyerek egy ERASMUS ösztöndíjat, kaphatok-e, és ha igen, milyen szervezettől, kiegészítő támogatást tanulmányaimhoz? Tudomásom szerint, az ERASMUS ösztöndíj csak a külföldi tanulmányi költségek felét fedezi és saját megtakarításaim nem lennének elegendőek a további költségek fedezésére.

Az Erasmus ösztöndíj valóban csak résztámogatást nyújt a külföldi tanulmányokhoz. A hallgatóknak önerőből, hitelből vagy pályázaton, illetve más úton elnyert ösztöndíjjal kell ezt kiegészíteniük. Általánosságban javasoljuk, hogy aki ösztöndíjat keres, feltétlenül érdeklődjön helyi, kerületi, megyei önkormányzatának oktatásért felelős munkatársánál. Több önkormányzatnál adnak ösztöndíjat (vagy egyszeri támogatást) egyéni kérelem alapján, ezekről helyben tudnak felvilágosítást adni. Javasoljuk továbbá egy volt Erasmus-diák által indított, a témához kapcsolódó fórum megtekintését a Tempus Közalapítvány honlapján: http://www.tpf.iif.hu/pages/forum/viewtopic.php?t=50&postorder=desc A Tempus Közalapítvány továbbra is kiegészítő támogatást biztosít a fogyatékkal élő Erasmus ösztöndíjas diákok számára. A pályázat célja, hogy egyenlő esélyt biztosítson az Erasmus ösztöndíjat elnyert, speciális ellátást igénylő, fogyatékkal élő hallgatók számára. A pályázatot közvetlenül a Tempus Közalapítványnak kell benyújtani minden év május 30-ig. További információ a Tempus Közalapítvány honlapján érhető el: http://www.tka.hu/pages/content/index.php?page_id=214
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok