2021. december 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az alapképzési szakok szakcsoportok szerinti beosztása és a hozzájuk tartozó 2005-ben és 2006-ban érvényes érettségi vizsgatárgyak

2005. január 12.
A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően - a felsőoktatási intézményekkel konzultálva - szakcsoportonként közöljük azokat az érettségi vizsgatárgyakat és szintjüket, amelyek alapján 2005-ben és 2006-ban - a külön jogszabályokban meghatározott módon - rangsorolni fogják az egyetemek és főiskolák a jelentkezőiket.
Az egyes szakcsoportoknál különbözőképpen került meghatározásra az érettségi vizsgatárgyak köre. Vannak szakcsoportok, ahol a vizsgatárgyak meghatározott köréből kell választani, illetve vannak olyanok is, ahol nincs választási lehetőség.
Az alapképzési szakok szakcsoporti besorolása, bizonyos esetekben a neve is változott az elmúlt időszakban. Az itt közölt besorolás az érvényes a 2005. és 2006. évi felvételi eljárásra.


Agrár szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: biológia, fizika, kémia, matematika, a szaknak megfelelő egy szakmai előkészítő tárgy.
Két középszintű érettségi tárgyat kell választani a jelentkezőnek. Az alkalmazott zoológus szakon a biológia és kémia kötelező. A költségtérítéses esti és levelező tagozatos, valamint távoktatásos formában egy vizsgatárgyat kell választani.

Egyetemi szint
Főiskolai szint
agrárkémikus agrármérnöki
agrár szakoktató
agrármérnöki
állattenyésztő mérnöki
alkalmazott zoológus
élelmiszeripari gépészmérnöki
élelmiszermérnöki
élelmiszer-technológus mérnöki
élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki
földmérő mérnöki
erdőmérnöki
földrendező mérnöki
gazdasági agrármérnöki
gazdasági mérnöki
kertészmérnöki
kertészmérnöki
informatikus agrármérnök
környezetgazdálkodási agrármérnöki
környezetgazdálkodási agrármérnöki
meliorációs mérnöki
mérnöktanári (agrár)
mérnöktanári (agrár)
mezőgazdasági gépészmérnöki
mezőgazdasági gépészmérnöki
mezőgazdasági gépészmérnöki, páncélos és gépjármű-technikai mérnöktiszti
mezőgazdasági mérnöki
növényorvosi
mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki
tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési
növénytermesztési mérnöki
vidékfejlesztési agrármérnöki
repülőmérnöki

szőlész-borász
tájgazdálkodási
természetvédelmi mérnöki
vadgazda mérnöki
vidékfejlesztési agrármérnöki


Bölcsész szakcsoportok

Bölcsész-1 szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: magyar és történelem
Középszintű érettségi vizsgatárgyak kötelezőek, a lábjegyzetben meghatározott szakoknál eltérőek a vizsgatárgyak.

Egyetemi szinten egyszakos képzésben általában egy tárgyat kell választani, kétszakos képzésben kettőt. Főiskolai szinten a kétszakos képzésben, ha mindkét szak ebbe a szakcsoportba tartozik egy tárgyat kell választani, a vegyes szakpároknál általában kettőt (szakcsoportonként egyet-egyet).

Egyetemi szint
Főiskolai szint
alkalmazott nyelvészet
fotóriporter- és képszerkesztői
egyiptológia
informatikus könyvtáros
elméleti nyelvészet
kommunikáció
esztétika
magyar nyelv és irodalom
etika, ember- és társadalomismeret
munkavállalási tanácsadó
filmelmélet és filmtörténet
művelődésszervező
filozófia
pedagógia
finnugor
pszichológia
humán szervező
személyügyi szervező
informatikus könyvtáros
történelem
kommunikáció
ügyviteli
kulturális antropológia

levéltár
magyar mint idegen nyelv
magyar nyelv és irodalom
művelődésszervező
művészettörténet
néprajz
összehasonlító irodalomtudomány
pedagógia
pszichológia
régészet
romológia
szociológia
színháztörténet
történelem
vallástudomány
új- és legújabb kori történeti muzeológia

informatikus könyvtáros szak esetén: középszintű magyar vagy történelem vagy informatika;
kulturális antropológia szak esetén: középszintű történelem vagy magyar vagy földrajz;
pszichológia szak esetén: középszintű történelem vagy biológia vagy magyar;
régészet szak esetén: középszintű történelem vagy magyar vagy földrajz;
szociológia szak esetén: középszintű történelem vagy magyar vagy matematika.

Bölcsész-2 szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: a szaknak megfelelő nyelv.
A szaknak megfelelő nyelvből emelt szintű érettségi kötelező.
 
Egyetemi szinten egyszakos képzésben általában egy tárgyat kell választani, kétszakos képzésben kettőt. Főiskolai szinten a kétszakos képzésben, ha mindkét szak ebbe a szakcsoportba tartozik két tárgyat kell választani, a vegyes szakpároknál általában kettőt (szakcsoportonként egyet-egyet), a szaknak megfelelő nyelv kötelező.
 
Egyetemi szint
Főiskolai szint
angol nyelv és irodalom
angol nyelv és irodalom
amerikanisztika
francia nyelv és irodalom
francia nyelv és irodalom
német nyelv és irodalom*
német nemzetiségi nyelv és irodalom*
olasz nyelv és irodalom
német nyelv és irodalom*
spanyol nyelv és irodalom
olasz nyelv és irodalom
 
spanyol nyelv és irodalom

*Elfogadható a német nyelvből, a német nemzetiségi nyelv és irodalomból, illetve a német nemzetiségi nyelvből tett emelt szintű érettségi vizsga.

Bölcsész-3 szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: magyar vagy történelem és a szaknak megfelelő nyelv vagy angol vagy német.
A magyar vagy történelem tárgyakból egyet, illetve egy nyelvet kell választani. Minden vizsgatárgyból középszintű érettségit kell tenni.
 
Egyetemi szinten egyszakos képzésben általában egy tárgyat kell választani, kétszakos képzésben kettőt. Főiskolai szinten a kétszakos képzésben, ha mindkét szak ebbe a szakcsoportba tartozik egy tárgyat kell választani, a vegyes szakpároknál általában kettőt (szakcsoportonként egyet-egyet).
 
Egyetemi szint
Főiskolai szint
altajisztika
eszperantó nyelvtanár
arab
horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
assziriológia
latin nyelv és irodalom
bolgár nyelv és irodalom
német nemzetiségi nyelv és irodalom
cseh nyelv és irodalom
orosz nyelv és irodalom
észt
román nemzetiségi nyelv és irodalom
finn nyelv és irodalom
szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
hebraisztika
szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom
horvát nyelv és irodalom
ukrán nyelv és irodalom
indológia

iranisztika
japán
kínai
latin nyelv és irodalom
lengyel nyelv és irodalom
mongol
néderlandisztika
orosz nyelv és irodalom
ógörög
portugál nyelv és irodalom
román nyelv és irodalom
skandinavisztika
szerb nyelv és irodalom
szlovák nyelv és irodalom
szlovén nyelv és irodalom
tibeti
török
ukrán nyelv és irodalom
újgörög nyelv és irodalom

Egészségügyi szakcsoport
 
Érettségi vizsgatárgyak egyetemi szinten: biológia és fizika vagy kémia.
Két középszintű érettségi vizsgatárgy kötelező. Az állatorvosi szak esetében a fizika nem választható.
 
Érettségi vizsgatárgyak: főiskolai szinten: biológia, informatika, fizika, kémia, magyar, a szaknak megfelelő szakmai előkészítő tárgyak.
A felsoroltak közül egy középszintű érettségi tárgy választható.
 
Egyetemi szint
Főiskolai szint
állatorvosi
ápoló
általános orvostudományi
dietetikus
ápoló
egészségbiztosítási
informatikus egészségügyi menedzser
egészségügyi szakoktató
egészségügyi-tanár
egészségügyi ügyvitelszervező
fogorvostudományi
gyógytornász
gyógyszerésztudományi
diagnosztikai képalkotó
népegészségügyi felügyelő
közegészségügyi járványügyi felügyelő
védőnő
mentőtiszt

optometrista
orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus
védőnő

Gazdasági szakcsoport
 
Érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek, idegen nyelv, matematika, történelem, a szaknak megfelelő egy szakmai előkészítő tárgy.
Két középszintű érettségi vizsgatárgy választása kötelező.
 
Egyetemi szint
Főiskolai szint
gazdálkodási
agrármenedzser
gazdaságmatematikai elemző
általános közgazdasági
gazdálkodási szakos közgazdász tanári
európai közszolgálati és üzleti szervező
katonai logisztikai
gazdasági szakoktató
közgazdasági
gazdálkodási
közgazdasági szakos közgazdász tanári
gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment
műszaki menedzser
gazdaságismeret
nemzetközi kapcsolatok
humán erőforrás menedzser
nemzetközi tanulmányok
idegenforgalmi és szálloda
pénzügyi
idegenforgalmi- szállodai közgazdász tanári
politológus-közgazdász
informatikus közgazdász
szociálpolitikus-közgazdász
kereskedelmi
szociológus-közgazdász
kereskedelmi közgazdász tanári

közszolgáltatási közgazdász
külgazdasági
műszaki menedzser
nemzetközi kapcsolatok
nemzetközi kommunikáció
nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás (TQM)
non-profit gazdálkodási
pénzügyi
sportmenedzser
számviteli
üzleti kommunikáció
vállalkozásszervező
vállalkozó-menedzser
vendéglátó és szálloda
vendéglátó- szállodai közgazdász tanári

Gyógypedagógiai szakcsoport
 
Érettségi vizsgatárgy: biológia vagy magyar nyelv és irodalom
Egy középszintű érettségi vizsgatárgy választása kötelező.
 
Egyetemi szint
Főiskolai szint
gyógypedagógia értelmileg akadályozottak pedagógiája
gyógypedagógia szakos tanár hallássérültek pedagógiája
  látássérültek pedagógiája
logopédia
pszichopedagógia
szomatopedagógia
tanulásban akadályozottak pedagógiája

Informatikai szakcsoport
 
Érettségi vizsgatárgyak: matematika és fizika vagy informatika vagy a szaknak megfelelő szakmai előkészítő tárgy.
 
Két középszintű vizsgatárgyat kell választani. A matematika kötelező, a másik vizsgatárgyat a felsoroltakból kell választani. A költségtérítéses esti és levelező tagozatos, valamint távoktatásos formában egy vizsgatárgyat kell választani
 
Egyetemi szint
Főiskolai szint
gazdasági informatika
műszaki informatikai
informatikatanári
programozó matematikus
közgazdasági programozó matematikus
számítástechnika-tanári
műszaki informatikai
 
programtervező matematikus
 
műszaki informatika (BSc)
programtervező informatikus (BSc)

Jogi és szociális igazgatási szakcsoport
 
Érettségi vizsgatárgyak: magyar és történelem
Mindkét vizsgatárgyból középszintű vizsga kötelező.
 
Egyetemi szint
Főiskolai szint
biztonság- és védelempolitikai
igazságügyi ügyintéző
jogász
igazgatásszervező
közigazgatási
ingatlan-nyilvántartási szervező
politológia
munkaügyi kapcsolatok
védelmi igazgatási
társadalombiztosítási

Katonai szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: katonai alapismeretek vagy magyar nyelv és irodalom és matematika.
Két középszintű érettségi vizsgatárgy kötelező.

Egyetemi szint
Főiskolai szint
határrendészeti és -védelmi vezetői
határrendészeti és -védelmi vezetői
katonai vezetői
katonai vezetői

Műszaki szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy a szaknak megfelelő szakmai előkészítő tárgy.
 
Két középszintű vizsgatárgyat kell választani. A matematika kötelező, a másik vizsgatárgyat a felsoroltakból kell választani. A költségtérítéses esti és levelező tagozatos, valamint távoktatásos formában egy vizsgatárgyat kell választani

Egyetemi szint
Főiskolai szint
anyagmérnöki
anyagmérnöki
bánya- és geotechnikai
bánya- és geotechnikai
biomérnöki
biomérnöki
egészségügyi mérnöki
biztonságtechnikai
előkészítés-technikai
energetikai
energetikai
építészmérnöki
építészmérnöki
építőmérnöki
építőmérnöki
faipari mérnöki
faipari mérnöki
gépészmérnöki
folyamatszabályozó mérnöki
kohómérnöki
földmérő és térinformatikai
könnyűipari
gépészmérnöki
kommunikáció technikai mérnöki
haditechnikai menedzser
környezetmérnöki
ipari termék- és formatervezői
közlekedésmérnöki
könnyűipari mérnöki
mérnöktanári (műszaki)
kohómérnöki
műszaki szakoktató
környezetmérnöki
településmérnöki
közlekedésmérnöki
tűzvédelmi
mérnök-fizikus
vegyészmérnöki
mérnöktanári (műszaki)
villamosmérnöki
műszaki földtudományi

olaj- és gázmérnöki
papíripari mérnöki
településmérnöki
vegyészmérnöki
villamosmérnöki
 
Művészeti szakcsoport
Vizsgatárgyak: gyakorlati
 
Egyetemi szint
Főiskolai szint
design menedzser
adásrendező
egyházzene, tanár
balettművész
építész
blockflőte
énekművész, -tanár
egyházzene, tanár
ének-zenetanár, karvezetés
ének-zene, -népzenetanár
festő
ének-zenetanár
film- és televízióoperatőr
ének-zenetanár, egyházzene
film- és televízióproducer
ének-zenetanár, karvezetés
film- és televíziórendező
fúvószenekari karnagy
formatervező
gyártásszervező
hangszerművész, tanár
hangmesteri
intermédia
hangszertanár, kamaraművész
karmesterképző
jazzének előadóművész tanár
képgrafika
jazzhangszer előadóművész, tanár
koreográfus
jazz-zeneszerzés és hangszerelés, jazzelmélet tanár
látványtervező
kameraman
mozgóképtudományi
koreográfus
multimédia programszerkesztő-rendező
látványtervező
operaénekes, magánénektanár
magánénektanár, ének-kamaraművész
rádiós és televíziós zenei rendező
néptánc-színházitánc
restaurátor
rajztanári
szilikátipari tervező
régizenetanár, kamaraművész
színész
színész
színházrendező
szolfézstanár
színháztudományi
táncelméleti szakíró
szolfézstanár
táncpedagógus
szobrász
vágó
televíziós műsorvezető, rendező
vizuális kommunikáció tanári
tervezőgrafika
zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés
textiltervező
zongorakísérő-korrepetitor
vizuális és környezetkultúra-tanári

vizuális kommunikáció
vizuális nevelőtanár
zeneelmélet-tanár
zenei menedzser
zeneszerzés, tanár
zenetudományi tanár
zongorakísérő-korrepetitor
 
Rendvédelmi szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: rendészeti alapismeretek, magyar, matematika, történelem,
Két középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani. A gazdaságvédelmi szakon a matematika tárgy választása kötelező.

Főiskolai szint
büntetés-végrehajtási
bűnügyi
gazdaságvédelmi
határrendészeti
igazgatásrendészeti
katasztrófavédelmi
közlekedésrendészeti
közrendvédelmi
pénzügynyomozói
vámigazgatási

Szociális szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: magyar, társadalomismeret, történelem, a szaknak megfelelő szakmai előkészítő tárgyak.
A felsoroltak közül egy középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani.

Egyetemi szint
Főiskolai szint
szociálpolitikai
általános szociális munkás
szociális munkás
szociálpedagógus

Tanító és óvodapedagógus szakcsoport
 
Érettségi vizsgatárgy: magyar.
A magyar középszintű érettségi vizsgatárgy kötelező

Főiskolai szint
konduktor-óvodapedagógus
konduktor-tanító
nemzetiségi (cigány/roma) óvodapedagógus
nemzetiségi (cigány/roma) tanító
nemzetiségi óvodapedagógus
nemzetiségi tanító
óvodapedagógus
tanító

Természettudományos szakcsoport
 
Vizsgatárgyak: biológia, földrajz, fizika, kémia, matematika, a szaknak megfelelő egy szakmai előkészítő tárgy.
Középszintű érettségi vizsgatárgyakat kell választani.

Egyetemi szinten nem tanári szakokon egy tárgyat kell választani, kétszakos tanári szakokon kettőt. Főiskolai szinten a kétszakos képzésben, ha mindkét szak ebbe a szakcsoportba tartozik egy tárgyat kell választani, a vegyes szakpároknál általában kettőt (szakcsoportonként egyet-egyet).

Egyetemi szint
Főiskolai szint
alkalmazott matematikus
alkalmazott fizikus
alkalmazott növénybiológus
biológiatanári
ábrázológeometria-tanári
biológus laboratóriumi operátor
biofizikus
fizikatanári
biológiatanári
földrajztanári
biológus
háztartásökonómia-életvitel szakos tanár
csillagász
kémiatanári
fizikatanári
környezetvédelem-tanári
fizikus
matematikatanári
informatikus fizika
technikatanári
fizikus-mérnök
vegyész-fizikus laboratóriumi operátor
földrajztanári

geofizikus
geográfus
geológus
humánkineziológia
informatikus vegyész
kémiatanári
klinikai kémikus
környezettan-tanári
környezettudományi
matematikatanári
matematikus
meteorológus
molekuláris biológus
technikatanári
térképész
vegyész

Testkulturális szakcsoport
Vizsgatárgyak: gyakorlati
 
Egyetemi szint
Főiskolai szint
egészségtantanár
egészségtantanár
gyógytestnevelő tanár
szakedző
testnevelő tanár
testnevelő tanár

rekreáció
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok