2023. szeptember 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Kiegészítés és módosítás az oktatási miniszter december 22-én megjelent kerettantervi pályázatához

2004. január 9.

A december 22-én megjelent, "Miniszteri jóváhagyással közzétehető kerettantervek írására" szóló pályázatban előzetesen jeleztük a pályázati adatlap és az elbírálás szempontrendszerének megjelenését.

A pályázati feltételeket az alábbiakkal pontosítjuk:

"A pályázat során benyújtott kerettanterv jóváhagyásának feltétele, hogy

  • a benyújtott kerettanterv adjon útmutatást a helyi tanterv elkészítéséhez, az adaptációhoz.

A pályázat benyújtása és elbírálása c. rész

a) első mondata helyett az alábbi érvényes:

A Közoktatási törvénynek megfelelően a jóváhagyásra irányuló eljárást iskolák, fenntartók, iskolafenntartó egyházi jogi személyek vagy ezek együttesen kezdeményezhetik.

b) az alábbiakkal egészül ki:

Formai hiba esetén a pályázatot 3 napos határidővel a pályázó korrigálhatja, – kivéve, ha a program benyújtója nem felel meg a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 131. § (4), ill. (5) bekezdésében megfogalmazottaknak – ennek megtörténte után a pályázat elbírálásra kerül."

A pályázatok elbírálására az OM szakértői névjegyzékén szereplő tantervfejlesztési képesítéssel rendelkező szakértők közreműködésével kerül sor. Minden pályázatot legalább két szakértő bírál el. Javaslatukra más - az OM szakértői névjegyzékén, illetve a szakképzési szakértői névjegyzéken szereplő - szakértők bevonására is sor kerülhet. A szakértői bírálatban indoklással ellátott javaslatot kell tenni a kerettanterv ajánlott tantervként való kiadására, kihirdetésére, illetve elutasítására. A javaslat a törvényességi előírások megfeleltetésén, és a bírálati szempontok megvalósulásának érdemi mérlegelésén alapul. A szakértő – kihirdetési javaslat esetében –javaslatot tehet kisebb mértékű átdolgozásra

A pályázattal kapcsolatos kérdések kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénynek megfelelően az iskola a Nemzeti alaptanterv alapján helyi tantervet készít, vagy az ilyen módon készített helyi tantervek közül választ, és azt építi be helyi tantervként a pedagógiai programjába. Az iskola az oktatási miniszter által kiadott kerettantervek alapján is elkészítheti helyi tantervét, illetve a kerettantervet is beépítheti helyi tantervként a pedagógiai programjába.

Az iskola helyi tantervének jóváhagyása a fenntartó hatásköre, amihez nem szükséges, hogy a helyi tanterv egyben az oktatási miniszter által kihirdetett kerettanterv is legyen.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre további felvilágosítás az Oktatási Minisztérium Közoktatás-fejlesztési főosztályától kérhető. (telefon 1- 473-7308)

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok