2020. szeptember 23.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2007. évi költségvetés egyik nyertese

2006. november 6.
2007-ben is folytatódik a közoktatás és a felsőoktatás reformja. Az oktatási és kulturális tárca a jövő évi költségvetéssel jó alapokat kapott ahhoz, hogy a reform eredményeként a mainál ésszerűbben és gazdaságosabban működő oktatási rendszerek alakuljanak ki, amelyek képesek magasabb színvonalon tanítani és felkészíteni gyermekeinket az óvodától az egyetemekig. A sok területen érezhető megszorítások mellett a közös jövő iránt érzett kormányzati felelősséget mutatja, hogy az oktatási és kulturális tárca költségvetési támogatása az idei 397 és fél milliárd forintról majdnem 402 milliárd forintra nő 2007-ben. A minisztérium, illetve a területhez tartozó intézmények ezzel együtt az ideinél több bevételre is számíthatnak, összesen több mint 223 milliárd forintra.

Ezen belül a tárca oktatási célú kiadásai a közel 286 milliárd forintos idei kerethez képest 303 milliárdra emelkednek. A hat százalékos oktatási kiadásnövekedést elsősorban az egyetemek és főiskolák támogatási többlete, valamint a nem állami közoktatás támogatásának emelkedése eredményezi.

Az oktatási és kulturális minisztérium a 18 milliárd forinttal megemelt felsőoktatási keretből elsősorban a képzés színvonalának emelkedését kívánja elősegíteni. Az állami intézmények jövőre arányaiban még ennél is többel, hét százalékkal kapnak többet, mint az idén, ami 12 milliárd forintos pluszbevételt jelent a számukra. A nem állami intézmények másfél milliárddal kapnak többet. A 2007. évi költségvetésben már az idén szeptembertől jelentősen megemelt hallgatói támogatásokkal kell számolni: jól ismert, hogy a hallgatói normatíva 91 ezer forintról 116.500 forintra nőtt, a kollégiumi támogatás a tavalyi 80 ezerről szintén 116.500 forintra, a jegyzettámogatás is másfélszeresére emelkedett, majdnem 12 ezer forintra. Ez a növekedés összességében 5,4 milliárd forintos többletkiadást jelent az államnak.

A közoktatás jövőre több mint 2 százalékkal kevesebb állami támogatást kap, mint az idén. A korábbi évekhez hasonlóan ugyanis tovább csökken a közoktatásban tanuló diákok száma. A szaktárca adatai alapján most 307.800 gyermek jár óvodába, 2007-ben már csak 306 ezren lesznek. Általános iskolában most 749.300 diák tanul, jövőre 731.100 várható. A középiskolákban a mostani adatok szerint nem változik a létszám: megmarad a jelenlegi 360 ezres tanulólétszám. Kisebb mértékű kiadáscsökkenést eredményez az is, hogy az ECDL számítógép-kezelői vizsgák beépültek a középiskolai tananyagba, a külön szervezett vizsgák díjának visszatérítése ezért nem terheli a tárca költségvetését.

Az oktatásért felelő minisztérium kiemelkedően fontosnak tartja a közoktatási reform megvalósítását és biztos abban, hogy a héten benyújtott 2007. évi költségvetés megfelelő keretet ad a reformlépések folytatásához. Ez a költségvetés ugyanis ösztönzi az oktatási célú kistérségi társulások működést, amivel elérhető, hogy a csökkenő gyerekszám ellenére se kelljen bezárni egyetlen kistelepülési iskolát sem. Miközben ugyanis 488,9 milliárd forintról 477,62 milliárd forintra csökken a közoktatási célú támogatások és hozzájárulások főösszege, addig majdnem 10 milliárd forintra emelkedik a többcélú kistérségi társulásokon keresztül oktatásra fordítható normatív összeg. A 158 többcélú kistérségi társulás túlnyomó részében működik már valamilyen oktatási célú összefogás, a minisztérium támogatja további társulások létrehozását is.

A közoktatási célú normatívák eddigi rendszere jelentősen átalakul 2007 szeptemberétől. Megkezdődik a közoktatási teljesítménymutató alkalmazása, amely lehetővé teszi, hogy a közoktatás valamennyi intézményében egységes elvek alapján számolják ki, hogy a feladatok elvégzése mennyibe kerül. Az új számítási mód alkalmazásakor figyelembe kell venni intézménytípusonként a csoport átlaglétszámát, a pedagógusok foglalkoztatási időkeretét, a heti kötelező óraszámokat. Az új finanszírozási rendszer bevezetése 2011-re fejeződik be.

A közoktatási törvény idén júliusban elfogadott módosítása kötelezi arra a gimnáziumokat, hogy 2010-től tegyék lehetővé az angol nyelv tanulását a diákok számára. A közoktatás kiegészítő hozzájárulásai emelkednek azzal, hogy jövőre nő a nemzetiségi és kisebbségi oktatásban résztvevők létszáma mellett a nyelvi előkészítő évfolyamokon tanuló diákok száma is. A sajátos pedagógiai programokra fordítható összeg is emelkedik, így összesen 67 milliárd forinttal nő a kiegészítő hozzájárulások mértéke az idei évhez képest.

A kulturális terület költségvetése a lehető legkisebb mértékben csökken. A kulturális terület finanszírozásában az érdekeltségnövelő támogatások előtérbe helyezése a cél. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyították, hogy az érdekeltségnövelő támogatás a leghatékonyabb módja az önkormányzati közgyűjteményi és közművelődési feladatellátás ösztönzésének, mivel az önkormányzatok kulturális kiadásaik arányában részesülnek az állami támogatásban. A közművelődési és könyvtári hálózat, az önkormányzati múzeumok a látogatóbarát fejlesztésekre, a könyvtári állományok bővítésére fordítják ezeket az összegeket.

A kulturális közhasznú társaságok és a kulturális gazdasági társaságok működésének racionalizálásával, az egymást átfedő feladatkörök kiküszöbölésével több, mint 250 millió forintot sikerül megtakarítani az oktatási és kulturális tárcának. Több forráshoz jutnak a Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás templom). Az elengedhetetlenül szükséges felújításokra 2007-ben 763 millió forintot fordít az állam, 460 millió forinttal többet, mint 2006-ban. Változatlan összeggel fennmarad a színházak és az önkormányzati zenekarok központi támogatása 2007-ben is, 11 milliárd forint jut erre a célra.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok