2023. december 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Hiller István: az UNESCO-nak tovább kell erősítenie az ENSZ-ben betöltött szellemi-intellektuális iránymutató szerepét

2009. október 8.
Hiller István oktatási és kulturális miniszter szerint fel kell vázolni azt, milyen jövőképet szánunk az UNESCO-nak a következő években: fontos, hogy a szervezet tovább erősítse az ENSZ-rendszerben betöltött szellemi-intellektuális iránymutató szerepét. Ezt a tárcavezető az UNESCO Általános Konferenciájának 35. ülésszakán mondta csütörtökön Párizsban.
Mint arra Hiller István rámutatott, az ENSZ-rendszer és ezen belül az UNESCO átalakulása fontos periódusának vagyunk tanúi és részesei napjainkban. Az elmúlt időszak vitathatatlan eredménye a Koichiro Matsuura főigazgató által az elmúlt évtizedben elindított reformfolyamat, az UNESCO szerepvállalásának megerősítése, illetve újrafogalmazása annak érdekében, hogy mind a szervezet, mind a megújuló ENSZ egésze képessé váljon korunk feladatainak hatékony és folyamatos kezelésére. Az UNESCO egyedülálló missziójának alapja a konszenzusteremtés, a humanista megközelítés, az emberi méltóság és az emberi jogok, valamint a közös gyökerekből táplálkozó sokszínűség – emelte ki.
 
A szakminiszter hangsúlyozta, hogy az elkövetkező időszakban az UNESCO előtt sajátos kettős feladat áll: egyrészt a több mint 6 évtizeddel ezelőtt megfogalmazott, de még ma is érvényes egyetemes értékek megőrzése, másrészt a naponta megjelenő új társadalmi, etikai és gazdasági kihívások hatékony kezelése. Mindezek megvalósításához Hiller István sok sikert kívánt a szervezet rövidesen hivatalba lépő új főigazgatójának.
 
Beszédében kitért arra is, hogy Magyarország UNESCO-tevékenységének meghatározó eleme az elmúlt években a Végrehajtó Tanács munkájában történő részvétel volt. Az UNESCO kiemelt prioritása az oktatáshoz való jog biztosításának elősegítése – folytatta az oktatási és kulturális miniszter, hozzáfűzve, hogy a magyar kormány is osztja azt az alapelvet, hogy a minőségi oktatás keretében mindenkinek joga van ahhoz, hogy megkapja a lehetőséget egyéni képességei kiteljesítésére.
 
Felhívta a figyelmet arra, a magyar kormány szükségesnek tartja és szorgalmazza, hogy a többnyelvű tanítás támogatása és további erősítése kiemelt figyelmet kapjon. Az egyes közösségek számára megfelelő, elsősorban anyanyelvi oktatás lehetőségét biztosító nyelvi politika elengedhetetlen az Oktatás Mindenkinek (Education for All) célok eléréséhez.
 
Tájékoztatott arról is, hogy 2009 novemberében az UNESCO támogatásával immár hagyományosan Budapesten megrendezendő negyedik Tudományos Világfórum az első Tudományos Világkonferencia 10 éves jubileumi eseménye lesz („Ten years after”). A „Tudás és jövő” mottó alatt tartandó rendezvényen a résztvevők áttekintik a tudomány és a fejlődés terén elért eredményeit, megvitatják a világ tudósainak 21. századi stratégiai szerepét, a tudományos és oktatási intézmények, a politikai döntéshozók és a civil társadalom közötti együttműködés jövőbeni feladatait. Idén is kiemelt hangsúlyt kap a fejlődő országok részvétele.
 
A tárcavezető rendkívüli jelentőségűnek nevezte azt, hogy az UNESCO a fenntartható fejlődés fontos pillérének tekinti a kultúrát. A magyar kormány bátorítja és szorgalmazza a hat kulturális egyezmény egymást kiegészítő, hatékony működtetését, mert csak ilyen módon látja csökkenthetőnek a kulturális gyökerű feszültségeket a népek és társadalmi csoportok között – mondta.
 
Hiller István megemlítette azt is, hogy Magyarország kiemelt fontosságú feladatként kezeli nemzeti dokumentum-örökségének megőrzését is, s ezért igen fontosnak tartja az UNESCO Világemlékezet Programját. A 2009. évi nemzetközi listára felkerült a matematikai irodalom kiemelkedő alkotása, a Bolyai-Appendix és a világhírű orientalista, Kőrösi Csoma Sándor Archívuma – fűzte hozzá.
  
Az UNESCO az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete. A létrehozásáról szóló megállapodást 1945. november 4-én 20 állam írta alá.
 
Az UNESCO Alkotmánya (I. cikkely) értelmében tevékenysége céljául azt tűzte ki, hogy a béke és biztonság fenntartását azáltal segíti elő, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra révén szorosabbra fűzi a nemzetek közötti együttműködést a célból, hogy faji, nemi, nyelvi vagy vallási megkülönböztetés nélkül mindenki számára világszerte biztosítsa az igazság, a törvény és ama emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását, amelyeket az Egyesült Nemzetek Alapokmánya az összes népek javára elismer”.
 
Az UNESCO-nak jelenleg 193 tagállama és 6 társult állama van. Magyarország 1948. szeptember 14. óta tagja az UNESCO-nak.
 
Az UNESCO mandátuma szerint intellektuális és etikai műhelyként, referenciaközpontként, nemzetközi etikai normák kidolgozójaként és konszenzusteremtő fórumként kíván működni. A szervezet fő feladatai a globalizáció negatív társadalmi következményei elleni küzdelem szervezése, az oktatás, kultúra, tudomány és kommunikáció etikai aspektusainak vizsgálata, a pluralizmus erősítése, a kisebbségek jogainak elismertetése, az interdiszciplináris probléma-megközelítés „népszerűsítése” a döntéshozók körében, a regionális együttműködés erősítése, ugyanakkor a normatív-jogi, az információs-dokumentációs és tájékoztatási, a „gondolat-laboratóriumi” és világfórum típusú funkciók megtartása.
 
Az UNESCO partnerei: a 190 tagállam kormányzati és nem-kormányzati szervezetei, amelyeket a párizsi UNESCO Titkárság a tagországokban működő nemzeti bizottságokon keresztül ér el. A konkrét projektek döntő része a tagállamok és a párizsi szervezet közötti folyamatos egyeztetés alapján születik meg. A tagállamok jelzik a párizsi titkárság felé, hogy az UNESCO éves munkatervén belül, mely programokban, projektekben kívánnak részt venni: elsősorban nemzetközi, több tagország által közösen támogatott akciókról lehet szó, de jelentős nemzeti programokhoz is lehet támogatást kapni. Tipikus támogatott akciók: konferenciák, kutatások, kiadványok, képzési programok, ösztöndíjak, civil szervezetek támogatása, szakértői munka finanszírozása. 
 
Az UNESCO Statisztikai Intézete (UIS) 1999 júliusában jött létre, hogy kielégítse a tagállamok és a nemzetközi közösség növekvő igényeit megbízható adatok iránt az oktatás, a technológia, a kultúra és kommunikáció területén.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok