2022. augusztus 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Kaposvári Egyetem

2002. október 8.

A Kaposvári EgyetemA kormányzat integrációs törekvéseinek megfelelően a kilencvenes évek második felében Kaposváron is megindult a felsőoktatási intézmények működésének összehangolása, majd, az évtized végére megvalósult az összeolvadás is. Ennek keretében a Pannon Agrártudományi Egyetem Kaposváron működö Állattudományi Kara, a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, az Iragszemecsi Takarmánytermesztő Kutató Intézet és a Műszaki Kémiai Kutató Intézet 2000. január 1-től a Kaposvári Egyetem részeként folytatja az oktatást.

A Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola elődjét, a Kaposvári Felsőfokú Tanítóképző Intézetet 1958-ban hozták létre, de csak 1975-től kapott főiskolai rangot. A folyamatos fejlődés során fokozatosan bővítették a képzést, így ma már óvodapedagógusokat, hitoktatókat, könyvtárosokat és újságírókat is képeznek.

Az Ekler Dezső tervei alapján 1988-ban épült oktatási épület

A Somogy megye székhelyének központjában elhelyezkedő intézmény legrégibb, eklektikus stílusban elékészült épületét 1925-ben Kappéter István elképzelései alapján, Ungár Nándor vállalkozó vezetésével építették. Az akkor még egy leánygimnáziumnak helyet adó létesítményt többször átalakították, majd 1952-53-ban közvetlen mellette, Karsai Tibor és Bálint János tervei szerint hozták létre a mai Pedagógiai Kar főépületét. A hetvenes években a növekvő hallgatói létszám miatt új kollégiumot kapott a főiskola, melynek terveit Egyed Tibor készítette el. Az utolsó jelentős bővítés a nyolcvanas években történt, amikor az egyik szomszédos lakóházat alakították át az 1989-ben Csokonai Vitéz Mihály nevét felvevő intézmény könyvtárává.

A Kaposvári Egyetem Állattudományi Karának elődjét 1961-ben a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum néven alapították. A kétéves képzést hét évvel később már a hároméves tanterv váltotta fel, majd 1971-ben az intézmény már, mint Mezőgazdasági Főiskola működött tovább, ahol az agrárismeretek mellett az igényeknek megfelelően egy időre üzemmérnököket is képeztek. A nyolcvanas évek végén az intézmény - több lépcsőben - a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Karaként folytatta működését, melynek fő célja a környék agrár- és üzemmérnökeinek alap- és továbbképzése mellett mezőgazdasági kutatások elvégzése.

Igazgatási Épület

Az étterem épulete

Az Állattudományi Kar épületeit 1962-től kezdve folyamatosan építették a város határában fekvő mintegy nyolc hektáros területen. A negyven év alatt számos létesítménnyel gyarapodott az intézmény, amelyek közül külön említést érdemel az Ekker Dezső által tervezet jellegzetes épület. A nagy kiterjedésű területnek köszönhetően a telek beépítettsége továbbra is alacsony szintű, mindössze tíz százalékos, ezért ide tervezik összvonni a Kaposvári Egyetem két legnagyobb karát, az Állattudományit és a Pedagógiait.

1936-ban Mauthner Ödön alapította a Magkereskedő és Magnemesítő Rt.-t, mely az ötvenes évektől már kutatói-kísérleti intézményként működött tovább. Ebből alakult ki a jogelőd Takarmánytermesztési Kutató Intézet, melyet 1970-ben hoztak létre, és amelynek fő feladata a növénynemesítés és -fejlesztés volt. Profilja miatt az Iragszemecsi Takarmánytermesztő Kutató Intézet a Kaposvári Egyetem keretein belül jól tudja majd kiegészíteni és segíteni az Állattudományi Kar munkáját.

Kapurészlet

Az összeolvadástól több eredményt is várnak az intézmény vezetői. Elsősorban egy nyitottabb, rugalmasabb, a kor kihívásainak és elvárásainak jobban megfelelő képzési rendszert szeretnének létrehozni. Célként szerepel a térség számára szükséges szakemberek, tanácsadók képzése, és hogy a kutatási tevékenységben is előrelépés történjen.

Ezen célokat szolgálja majd az Oktatási Minisztérium felsőoktatási beruházási programjának keretében megépülő új oktatási épület. A mintegy 8510 négyzetméter alapterületű létesítményben egy kétszázötven fős előadó mellett több, kisebb befogadóképességű szemináriumi terem is megépül majd. A diákok sportolási lehetőségeinek javítása érdekében kialakítanak egy négyszáz négyzetméter alapterületű tornatermet, és az épületben helyet kapnak még az egyetem, illetve az egyes karok irányításáért felelős hivatalok is.

A Csukás Zoltán kollégium

A hallgatók életkörülményeinek javítása érdekében tervezték a Hallgatói Multifunkcionális Központ megépítését. A 8200 alapterületű épület elsősorban kollégiumként fog működni, hiszen itt háromszázötven diák jut majd szálláshoz. Emellett azonban egyéb, az itt "lakók" igényeit kielégítő szolgáltatásokat is fog nyújtani: itt alakítják majd ki a hallgatói önkormányzat irodáit, egy százötven fős nagytermet és a számítástechnikai központot is.

Az integrációnak és a beruházásoknak köszönhetően így remélhetőleg az oktatási és kutatási munka színvonala mellett a hallgatók életkörülményei is javulhatnak.

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok