2023. december 5.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Arany János Tehetséggondozó Program

2002. október 22.
Az Oktatási Minisztérium pályázati felhívása az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.

Az Oktatási Minisztérium pályázati felhívása

az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre

 

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet - elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén működő - helyi/kerületiönkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok számára a településükön lakó tehetséges, nyolcadik osztályos tanulóiknak az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételére. A program célja, hogy segítse a valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű (a törvényes felügyeletet gyakorló szülő(k) legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik(nek), vagy a gyermek után a szülő kiegészítő családi pótlékra jogosult, vagy az osztályfőnöke által bármilyen más oknál fogva hátrányos helyzetűnek tartott) tehetséges diákok továbbtanulását. (A hátrányos helyzetet az osztályfőnök igazolja.)

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetűtehetséges gyermekek olyan gimnáziumokban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek tovább, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat az Oktatási Minisztérium és a programhoz tartozó gimnáziumok közösen bírálják el. A tanulók - egy nem szaktárgyi jellegű - felvételi elbeszélgetésen vesznek részt, fogalmazást írnak, és egy képességet vizsgáló feladatlapot töltenek ki.

A sikeresen teljesítő tanulók - lehetőség szerint - megyéjük neves gimnáziumába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam és négy gimnáziumi évfolyam elvégzése után tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi képzésben, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A programban tanuló diákok az érettségiig C típusú középfokú nyelvvizsga megszerzésére alkalmas nyelvtudást szereznek angol nyelvből, és leteszik a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgát. A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.

Előnyben részesülnek azok a tanulók

, akiket lakóhelyük helyi/kerületi önkormányzata vagy kisebbségi önkormányzata tanulmányaik idejére - mind az öt tanévben, tanévenként 10 hónapon keresztül - havi 5000 forintos tanulmányi ösztöndíjban vagy szociális támogatásban részesít.

A program első féléve után - korlátozott számban - lehetőség nyílik tanulmányi és szociális alapon ösztöndíj elnyerésére.

Pályázni a pályázati egységcsomag hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban résztvevő gimnáziumokban szerezhetők be, vagy letölthetők az Oktatási Minisztérium honlapjáról (

www.om.hu).

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyi/kerületi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének - lehetőleg anyagi támogatásról is szóló - határozatát, a nevelőtestület és a szülő támogató nyilatkozatát, a személyi adatlapot, az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését, a tanuló kézzel írott önéletrajzát, valamint azt, hogy a programban résztvevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét. A programban résztvevő gimnáziumok és kollégiumok közül kettőt lehet megjelölni, melyek közül elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.

 

A pályázat beadási határideje (a postai bélyegző legutolsó dátuma): 2002. december 23., hétfő.

 

A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat a bizottság nem értékeli.

A pályázatot az Oktatási Minisztérium

Arany János Tehetséggondozó Programiroda címére postán kell eljuttatni (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.).

A borítékra, kérjük, írják rá: "Arany János Tehetséggondozó Program".

A felvételi időpontjáról a gimnáziumok értesítik a jelentkezőket.

A pályázat eredményéről 2003. február 3-ig tájékoztatjuk a jelentkezőket.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban résztvevő gimnáziumok programfelelősétől, vagy az Arany János Tehetséggondozó Programirodán: 06(1) 473-7454, 06(1) 473-7692) 8 és 12 óra között.

 

A program keretében az alábbi középiskolákba és kollégiumokba kérhetik a tanulók felvételüket:A jelölhető iskolák köre 2002 november 27-én bővült a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziummal. A programba a gimnázium három éve részt vesz, októberben még tanterem hiány miatt nem tudtak osztályt meghirdetni, Kaposvár város önkormányzatának új vezetése vállata, hogy a program folytatásához biztosítja a gimnázium számára a tárgyi és a személyi feltételeket.

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

3950 Sárospatak, Arany J. u. 7.

Tel: 47/312-140

http://www.arpad-sp.sulinet.hu

Programfelelős: Tóth Tamás

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium

7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4

Tel: 74/451-719

Programfelelős: Hohlné Probszt Éva

Tóth Árpád Gimnázium

4024 Debrecen, Szombathi u. 12.

Tel: 52/411-225

Http://www.tagdebr.sulinet.hu

Programfelelős: Bánki András

Balassi Bálint Gimnázium

2660 Balassagyarmat, Deák F. u 17.

Tel: 35/300-011

http://www.balassi-bgy.sulinet.hu

Programfelelős: Hodossyné Bereczk Erna

Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium

5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15.

Tel: 66/352-904

http://www.petofi-mbereny.sulinet.hu

Programfelelős: Wéber Károlyné

Jurisich Miklós Gimnázium

9730 Kőszeg, Hunyadi u. 10.

Tel: 94/360-131

Http://jurisich-koszeg.sulinet.hu

Programfelelős:

Horváthné Kutasi Mária

Eötvös József Gimnázium

2890 Tata, Tanoda tér 5.

Tel: 34/58 7-568

http://www.eotvos-tata.sulinet.hu

Programfelelős: Katona Márta

Puskás Tivadar Távközlési Technikum

1097 Budapest IX. Gyáli u. 22.

Tel: 1/280-4500

http://www.puskas.hu

Programfelelős: Tombor László

Türr István Gimnázium

8501 Pápa, Fő u. 10.

Tel: 89/324-394

http://www.turri-papa.sulinet.hu/

Programfelelős: Grőber Attila

Földes Ferenc Gimnázium

3525 Miskolc, Hősök tere 7.

Tel: 46/508-459

http://foldes.uni-miskolc.hu

Programfelelős: Kovács Attiláné

Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.

Tel: 62/420-524

http://pc1.radnoti-szeged.sulinet.hu

Programfelelős: Drevenka Istvánné Lovász Ágnes

Varga Katalin Gimnázium

5001 Szolnok, Szabadság tér 6.

Tel: 56/512-240

http://www.varga-szolnok.sulinet.hu

Programfelelős: Mrenáné dr. Szakálos Ilona

Leöwey Klára Gimnázium

7621 Pécs, Szent István tér 8-10.

Tel: 72/518-462

www.leowey-pecs.sulinet.hu

Programfelelős: Dr. Szolcsányi Jánosné

Lovassy László Gimnázium

8200 Veszprém, Cserhát ltp.11

Tel: 88/566-360

http://www.lovassy.hu

Programfelelős: Schultz Zoltán

Zrínyi Ilona Gimnázium

4400 Nyíregyháza

Széchenyi u. 29-33.

Tel: 42/315-911

http://pc1.zrinyi-nyh.sulinet.hu/

Programfelelős :Dr. Szilágyi László

Bessenyei György Gimnázium és Kollégium

4600 Kisvárda, Iskola tér 2.

Tel: 45/410-045

www.besi.hu

Programfelelős: Szűcs Andrásné

Szilágyi Erzsébet Gimnázium

3300 Eger, Ifjúság u. 2.

Tel: 36/324-808

e-mail: szinta@eszeg-sulinet.hu

Programfelelős: Flaskay Miklós

Teleki Blanka Gimnázium

8000 Székesfehérvár, Budai u. 7.

Tel: 22/506-162

http://pc2.teleki-szfvar.sulinet.hu

Programfelelős: Gajda Péter

Neumann J. Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium

3300 Eger, Rákóczi út 48

Tel: 36/325 - 311

http://www.picasso.nejanet.hu

Programfelelős: Dr. Sipos Mihály

Táncsics Mihály Gimnázium

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs u. 17.

Tel: 82/512-128

reothy@tancsics.hu

Programfelelős: Reőthy Ferenc

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A képviselő-testület határozatának kivonatát (1. sz. melléklet)
 • A nevelőtestületi nyilatkozatot (2. sz. melléklet)
 • A szülő nyilatkozatát (3. sz. melléklet)
 • A személyi adatlapot (4. sz. melléklet)
 • A választott intézmények megjelölését (5. sz. melléklet)
 • Az osztályfőnök jellemzését (6. sz. melléklet)
 • A tanuló kézzel írott önéletrajzát (7. sz. melléklet)
 • (Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; céljait, a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.)

  A programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a gimnáziumoknak kell elküldeni februárban, a hagyományos felvételi eljárás keretében! (A 2003. február 3-ig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is - más tanuló visszalépése esetén - bekerülhetnek az Arany János programba.)

   

  A pályázatokat legkésőbb 2002. december 23-ig kell postára adni az alábbi címre:

  Oktatási Minisztérium

  Sipos János

  közoktatási helyettes államtitkár

  1055 Budapest

  Szalay u. 10-14.

   

  A borítékra, kérjük, írják rá: ?Arany János Tehetséggondozó Program?.

   

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok