2023. február 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Elismerik a mérnöktanári szakképzettséget az Egyesült Királyságban?

Ahhoz, hogy az Egyesült Királyságban tanárként munkát vállalhasson oklevele elismertetése szükséges. Az oklevelek és a bizonyítványok elismerését szabályozó európai közösségi jog az Európai Unió Tanácsa és a Parlament által kibocsátott irányelveken nyugszik, amelyeket az egyes tagállamok átültettek a saját belső jogukba. Ezen irányelvek közül a Tanács 89/48/EGK irányelve a legalább hároméves felsőoktatási képzésben szerzett oklevelek kölcsönös elismerésének általános rendszeréről rendelkezik, oly módon, hogy a tagállamoknak a legalább hároméves felsőoktatási képzésben szerzett okleveleket el kell ismerniük. Fenti irányelv alapján ismerheti el a brit eljáró hatóság az Ön Magyarországon szerzett oklevelét. Mivel a mérnöktanári szakképzettség nem tartozik a tagállamok által egységesen szabályozott és automatikusan elismerendő szakmák közé, így minden tagállam, ideértve az Egyesült Királyságot is saját hatáskörében határozhatja meg, hogy milyen feltételekkel hajlandó elismerni az ilyen jellegű külföldi szakképesítést. Az egyéb szabályozott szakmák tekintetében (ilyen a tanár is) könnyített elismerésre van mód, ami annyit jelent, hogy a külföldön szerzett szakképzettség elismerésekor a hatóságok legfeljebb a szakma meghatározott ideig történő gyakorlásáról kérhetnek igazolást, vagy alkalmazkodási időszak letöltését, esetleg kiegészítő szakmai vizsga letételét írhatják elő, amennyiben a képzés időtartamának és tartalmának vizsgálata után azt szükségesnek tartják. A MEIK a Magyarországon szerzett oklevelek, bizonyítványok - így a mérnöktanári oklevél - külföldön történő elismerése érdekében igazolást állít ki. A kiállított igazolás tanúsítja, hogy a kérelmező számára kiállított bizonyítvány, oklevél érvényes. Az igazolás tartalmazza továbbá, hogy a képzés eredményeképpen a kérelmező milyen szakképesítést, illetve szakképzettséget szerzett, valamint - pedagógus oklevelek esetében - azt, hogy az oklevél milyen évfolyamokon, milyen tantárgyak tanítására jogosítja tulajdonosát. Az igazolás kiterjed arra is, hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 97. § (6) bekezdése szerint a kérelmező a Magyarországon szerzett felsőfokú végzettsége alapján milyen angol nyelvű elnevezést használhat külföldön. Az igazolás tartalmazza azt is, hogy a felsőoktatásban folyó, legalább hároméves időtartamú szakmai képzés eredményeként kiállított oklevelek elismerésének általános rendszeréről szóló 89/48 EGK irányelv 1. cikkének a) pontja szerinti oklevélnek minősül-e az adott okirat. További információ a www.ekvivalencia.hu oldalon található. A külföldi tanári diplomák Angliában történő elismeréséről a következő webcímen részletesen tájékozódhat: http://citizens.eu.int Az Ön ügyében illetékes hatóság elérhetőségei: England and Wales Mr S. J. Erskine Teacher Supply, Training and Qualification Division Department for Education and Employment Modwen Hall Staindorp Road Darlington DL3 9BG Tel. No: 44-1325-392116; Fax: 44-1325-392199
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok