2023. február 6.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Iskolaigazgatóként kérhetek-e tandíjat az iskolámba jelentkezett külföldi tanulóktól?

Az Európai Unió állampolgárainak magyarországi tanulmányaira a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXlX. tv. 110. § vonatkozik. Az általános szabály a következő:   110. § (1) A nem magyar állampolgár akkor tanköteles Magyarországon, ha a magyar jogszabályok szerint menedékjogot kérő, menekült, menedékes, bevándorolt, letelepedett, humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező kísérő nélküli kiskorú, illetve szülőjével együtt tartózkodási engedéllyel vagy humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező kiskorú. A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.   (2) Ha a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás ideje az egy évet nem haladja meg, a szülő kérésére, az egy évet meghaladja, e törvény erejénél fogva válik a gyermek tankötelessé. Az a) pontban foglaltakat a tartózkodási vízummal rendelkezők esetében is alkalmazni kell. (3) A nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, az óvodai nevelést, az iskolai nevelést és oktatást, a kollégiumi nevelést, a pedagógiai szakszolgálatokat a tankötelezettség fennállása, továbbá a tankötelezettség ideje alatt megkezdett és a tankötelezettség megszűnése után folytatott tanulmányok alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe. Amennyiben tehát a kiskorú tanuló nem szülőjével együtt tartózkodik Magyarországon, a törvény szerint részére normatíva nem igényelhető. (A diplomáciai testületek esetében vannak bizonyos, a törvényben szabályozott kivételek.) Megjegyezzük, hogy a közoktatási intézmény vezetője a díjat a fenntartó által megszabott szabályok szerint csökkentheti ill. elengedheti, ebben az esetben a finanszírozást a fenntartónak kell biztosítania.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok