2024. február 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közhasznúsági jelentés

2002. augusztus 27.
A "Vezetőképzésért" Alapítvány közhasznúsági jelentése (2001). Elfogadta a Kuratórium 2002. június 27-ei ülésén.

A "Vezetőképzésért" Alapítvány

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I

J E L E N T É S

2001Elfogadta a Kuratórium 2002. június 27-ei ülésén.

Budapest, 2002. májusT a r t a l o m

 1. A szervezet alapadatai
 2. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege
 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 5. A cél szerinti juttatások kimutatása
 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolójaI. A szervezet alapadatai:

 1. Elnevezés: A "Vezetőképzésért" Alapítvány

 2. Képviselő: Dr. Biszterszky Elemér

 3. Székhely: 1087 Budapest, Könyves K. krt. 48-52.

 4. levelezési cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

 5. adószám: 19665188-2-42

 6. TB törzsszám: 19868-2

 7. közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

 8. nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 8. Pk. 65062/2., 1991. február 18.

 9. közhasznúsági végzés száma, hatálya: 12. (14.) Pk. 65062/11., 2001. április 3.

 10. A szervezet céljának rövid leírása:

  • Képessé tenni a magyar vezetőképzési rendszert a gazdaság és közigazgatás átalakításához, modern működéséhez szükséges nagyszámú vezető kiképzésére, illetve átképzésére. Ezzel egyidejűleg elősegíteni a vezetőképzési intézményrendszer fejlesztését, az intézmények közötti koordinációt.

  • A külföldi vezetőképzési tapasztalatok hasznosítása, a korszerű vezetőképzési programok, tananyagok haza adaptálása, az ehhez szükséges segítségnyújtás.

  • A szervezett és kölcsönös információs kapcsolatok kiépítése a hazai vezetőképző intézmények, valamint ezen intézmények és azon külföldi szervezetek között, amelyek magyar vezetőképzési programok fejlesztéséhez pénzalapokkal, illetve szakmai háttérrel rendelkeznek.

  • Képessé tenni a magyar vezetőképzési rendszert, a gazdaság és közigazgatás átalakításához az euroatlanti integráció elősegítése érdekében.

  • Összegezve: Folyamatos anyagi támogatást nyújt a Nemzetközi Vezetőképzési Információs Központ felállításához és azon tevékenységéhez, amely az alapítvány céljaival összhangban van.

II. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

A letölthető beszámoló (MSExcel97 formátumban)

III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A Vezetőképzésért Alapítvány 2001 évben nem részesült költségvetési támogatásban.

IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A letölthető pénzügyi kimutatás (MSExcel97 formátumban)

V. A cél szerinti juttatások kimutatása

A Vezetőképzésért Alapítvány 2001 évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

Rendezvények 74.963.- Ft

Nyomdaköltség 242.592.- Ft

Honlap, szerkesztés 313.777.- Ft

Összesen: 631.332.- Ft

VI. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

A Vezetőképzésért Alapítvány 2001 évben nem részesült támogatásbanköltségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.VII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

A Vezetőképzésért Alapítvány 2001. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

VIII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Klubrendszer fenntartása

A több éve sikeresen működtetett Oktatási és Nonprofit Vezetők Klubja egy-egy aktuális téma kapcsán lehetőséget ad a nonprofit szektor és a gazdasági élet szereplőinek találkozására, a képzést nyújtók és a képzésben résztvevők nézeteinek kifejtésére. A rendezvények helyszíne kezdetben a BKÁE Rektori Tanácsterme majd a BME Oktatói Klub kis tanácsterme. A klubnak 32 regisztrált tagja volt, a rendezvényeken a meghirdetések alapján nemcsak a klub tagjai vehettek részt, változó létszámban. Az előadások elhangzása után a résztvevők kérdéseket tehetnek fel egyes részletekkel kapcsolatban, illetve kötetlen beszélgetés formájában az eltérő vélemények ütköztetésére vagy a tapasztalatok átadására. A rendezvények kiváló alkalmat nyújtanak a kapcsolatépítésre.

Időpont: 2001. március 28., 11:00

Téma: "Vezetési stílus-stratégia".

Előadók:

Dr. Fekete Iván tanszékvezető, Miskolci Egyetem Humánerőforrás Tanszék

Dr. Ternovszky Ferenc tanszékvezető, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar

A Vezetési stílus-stratégia téma előadóinak kiindulási alapja Terry D. Anderson: Az átalakító vezetés cím- könyve, melyet a résztvevők kézhez kaptak a rendezvényen.Időpont: 2001. április 25., 11:00

Téma: "Pályáztató szervezetek"

Előadók:

Dr. Székely Gabriella ügyvezető igazgató, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Kurucz Katalin programvezető, Tempus Közalapítvány SOCRATES

Leskó Tamás szakértő, Gazdasági Minisztérium

A Pályáztató szervezetek témát taglaló klubnapon a résztvevők tájékoztatást kaptak a Gazdasági Minisztérium: Széchenyi terv, az Európai Uniós Socrates és az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által meghirdetett pályázatokkal kapcsolatban. A kiosztott segédanyag tartalmazza a GM Pályázati összefoglaló kiadványát, a Tempus Közalapítvány és az OFA információs anyagait.Időpont: 2001. május 23., 11:00

Téma: "Szponzorációs technikák".

Előadók:

Ungár János ügyvezető igazgató, Art of Sponsorship

Szabó Eszter kommunikációs igazgató, GE Lighting

A Szponzorációs stratégiák című rendezvényen az egyes cégek szponzorációs stratégiáján túlmenően a résztvevők megtudhatták, hogy a cégek számára milyen előnyök származhatnak a szponzorációs szerződés megkötésével, illetve a nonprofit szervezetek mit tudnak nyújtani. A résztvevők a rendezvényen megkapták Angela Rosati: Adománygyűjtési technikák című könyvét.Időpont: 2001. szeptember 26., 11:00

Téma: "Képzésfejlesztés, humánerő fejlesztés, továbbképzési struktúrák".

Előadók:

Gyökér Irén egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Bérces Ágota HR manager, 3M Hungária

Szabóné dr. Berki Éva képzés-fejlesztési igazgató, Mol Rt.

A Képzésfejlesztés, humánerő fejlesztés, továbbképzési struktúrák címet viselő klubnapon az alábbi alcímek kerültek kifejtésre: képzési szükséglet forrásai, képzési rendszerekkel szembeni követelmények, képzés folyamata, képzés értékelése, képzési technikák, menedzsment-fejlesztés szükségessége, fejlesztés sikerességének feltételei. Részletesen megismerhették a résztvevők a 3m Hungária Kft. és a Mol Rt. humánerő-fejlesztési, képzésfejlesztési stratégiáját. Mindkét cég nagy hangsúlyt helyez a munkatársak folyamatos szakmai fejlesztésére.Időpont: 2001. október 17., 11:00

Téma: " Beszéd, kommunikáció, kultúra az üzleti életben".

Előadó:

Schmidtné Balás Eszter igazgató, SENECA Beszéd Stúdió

A Beszéd, kommunikáció, kultúra az üzleti életben témájú klubnapon az előadó a megfelelő kommunikáció fontosságát hangsúlyozta, hogy az eredeti üzenet tartalma a lehető legkisebb torzítással juthasson el a másik félhez. Előadásában többek között kitért a kommunikáció céljaira, a sikeres üzletmenet kommunikációs elemeire, viselkedéskultúrára, metakommunikációra, a beszéd fontosságára.Időpont: 2001. november 28., szerda, 11 óra

Téma: Felnőttképzési törvény

Előadó: Kapuvári Béla, Oktatási Minisztérium

A Felnőttképzési törvény című rendezvényen az Oktatási Minisztérium képviselője tájékoztatta a résztvevőket a törvény változásairól és ezek hatásairól a képzésben résztvevő intézményekben. A téma időszerűségét és fontosságát az előadóhoz intézett kérdések nagy száma is igazolta. A rendezvényen az az igény is megfogalmazódott, hogy folyamatosan tartsunk klubnapot ebben a témában, így 2002-ben újra meghirdetjük.Szakmai konferencia, tanácskozás szervezése

"Quality Education for the 21th Century - The True Value of MBA" konferencia megrendezése meghiúsult előre nem látott akadályok miatt. Erre az alkalomra készült el az alapítvány új arculata: levélpapír és boríték, melyet végül a támogatói pénzekből nem tudtunk kompenzálni.Pályázati kiírás

Az alapítvány pályázatot hirdetett külföldi tanulmányutak támogatására nappali alapképzésben résztvevő hallgatók számára, szeptember 15-i benyújtási határidővel. A pályázatok értékelésébe bevontuk a hallgatói önkormányzatokat, - az alapítvány által megadott szempontrendszer szerint - kialakult egy általuk javasolt rangsor aminek alapján a kuratórium döntött a pályázat nyerteseit illetően. A beérkezett pályázatok száma 30, a kiírásnak megfelelt 19. Pozitív elbírálásban részesült 9 hallgató. Az alapítvány a hallgatókkal szerződést kötött. Az ösztöndíjak kifizetésére várhatóan 2002. második felében kerül sor, a beérkezett elszámolások és beszámolók megérkezése után.I. Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar

Benyújtott pályázat száma: 1 Pályázati kiírásnak megfelel: 1 Nyertes: 1Név: Bréda Zsófia Szak, évfolyam: Nemzetközi Kommunikáció szakirány, 3. évfolyam

Célország: Németország Intézmény: Fachhochshule Pforzheim, University of Applied Sciences

Időtartam: 2002. február - 2002. júniusII. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Gazdasági Kar

Benyújtott pályázat száma: 8 Pályázati kiírásnak megfelel: 6 Nyertes: 3Név: Szilas Roland Szak, évfolyam: Vezetés-Szervezési szakirány, 4. évfolyam

Célország: Dánia Intézmény: CEMS - Coppenhagen Business School

Időtartam: 2002. szeptember - 2003. januárNév: Kincses Attila Szak, évfolyam: Pénzügyi szakirány, 5. évfolyam

Célország: Nagy-Britannia Intézmény: Heriot-Watt University School of Management

Időtartam: A tanulmányok második trimeszterére 2002. január -2002. márciusNév: Grosz Ákos Levente Szak, évfolyam: Pénzügyi szakirány, 5. évfolyam

Célország: Hollandia Intézmény: University of Maastricht

Időtartam: 2002 február - 2002. júniusIII. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Benyújtott pályázat száma: 2 Pályázati kiírásnak megfelel: 1 Nyertes: 1Név: Várkonyi László Szak, évfolyam: Műszaki Menedzser Szak, 5. évfolyam

Célország: Dánia Intézmény: The Engineering College of Horsens

Időtartam: 2002 január - 2002. júniusIV. Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar

Benyújtott pályázat száma: 19 Pályázati kiírásnak megfelel: 11 Nyertes: 4Név: Lóránd Balázs Pál Szak, évfolyam: Gazdálkodási Szak, 5. évfolyam

Célország: Dánia Intézmény: Niels Brock Copenhagen Business College

Időtartam: 2002. január - 2002. júniusNév: Lovász Gabriella Szak, évfolyam: Menedzsment Tanácsadás Szak, 5. évfolyam

Célország: Olaszország Intézmény: University of Sassari

Időtartam: 2002. február - 2002. júniusNév: Tiszberger Mónika Szak, évfolyam: Marketing Szak, 5. évfolyam

Célország: Finnország Intézmény: Turku School of Economics and Business Administration

Időtartam: 2002. január - 2002. májusNév: Palanovics Norbert Szak, évfolyam: Gazdálkodási Szak, 5. évfolyam

Célország: Japán Intézmény: Kansai Gaidai University

Időtartam: 2002. január - 2002. decemberHálózatépítés

Létrejött a Vezetőképzésért Alapítvány új internetes portálja www.edupolis.hu néven. A honlap elkészítéséhez szerettünk volna pályázati forrásokat bevonni, végül saját forrásból valósult meg a fejlesztés. Az interneten közölt információ folyamatosan újul és bővül, az információs központ a hazai és külföldi vezetőképzést, üzleti képzést folytatók friss adatait gyűjti, nyilvántartásba veszi és rendszerezi. A partneri hálózatot továbbra is folyamatosan bővíteni kell, hogy a hazai vezetőképzés keresleti-kínálati oldalának legnagyobb hálózatává váljon a központ adatbázisa és azt a célt szolgálja, hogy a menedzserképző intézményekről, cégekről, az általuk indított programokról alaposabb ismereteket szerezhessenek az érdeklődők. A honlap karbantartását, frissítését a polgári szolgálatos végzi.Az NVIK közvetlen kapcsolatot tart fenn:

 • menedzserképző központokkal, üzletemberképző iskolákkal

 • gazdasági társaságok marketing, oktatási és humánerőforrás osztályaival

 • tanácsadó cégek továbbképzési és tréning szolgáltatásaival

 • állami felsőoktatási intézmények továbbképző központjaival

 • magánalapítású üzleti főiskolákkal

 • az üzleti nyelvet is oktató nyelviskolákkal

 • minisztériumok, kamarák, önkormányzatok oktatási szakembereivel

 • alapítványok, egyesületek, szövetségek vezető munkatársaival

 • önkormányzati és magán közoktatási intézményekkel

 • kulturális intézményekkel, művelődési központokkal, közintézmények szakembereivel

 • külföldi szervezetekkel, intézményekkel, iskolákkalArculat:

Az alapívány új honlapja, levélpapírja és borítékja elkészült.

Külső források bevonása

Pályázatok: A Vezetőképzésért Alapítvány Információs Központja 2001-ben is folyamatosan nyújtott be pályázatokat pályáztató szervezetek által meghirdetett pályázati felhívásokra. A 2001 évben, 9 szervezethez benyújtott 13 pályzati téma közül 3 pályázatot támogattak: EU Grundtvig Preparatory Visit, Arion Study Visit, ACCC PTP Study Visit.

Támogatók: Az alapítványt a meghiúsult MBA konferencia kapcsán több cég pénzügyileg és terméktámogatással segítette volna, mivel a rendezvény elmaradt a támogatásokat nem kaptuk meg.

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok