2023. március 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény az Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyekről

2002. november 19.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi VersenyekrőlAz Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek, azaz az OKTV nagy hagyományokra épülő versenysorozat Magyarországon. Ezen a versenyen a magyarországi középiskolákba járó 11. és 12. évfolyamos tanulók vehetnek részt. (Kivételes esetben azok a 10. évfolyamos versenyzők is, akiknél az iskolájuk igazgatója igazolja, hogy az adott tantárgyból előrehozott vizsgát tettek.)

A versenyzők közül azok, akik az országos döntőbe bejutnak, és azon részt is vesznek, az adott tantárgyból jeles érettségit kapnak. A felsőfokú intézmények azzal jutalmazzák a sikeres szereplőket, hogy felvételi mentességet adnak (ennek feltételeiről az adott tanévi felvételi tájékoztatóban olvashatunk.)

A hosszú évtizedek alatt egyre bővülő verseny ma már 24 tantárgyból összesen 33 kategóriában szerveződik, tantárgyanként két-három fordulóval. Az első fordulókon a jelentkezések száma évente több mint 40 ezer. A második fordulók létszáma jóval kevesebb, legfeljebb az indulók 20%-a a versenykiírás szabályai szerint. A döntőkön az egyes tantárgyakból 30-50 versenyző vesz részt.

Az egyes fordulók szakanyagainak elkészítése, a zsűrizés megszervezése és lebonyolítása a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Pedagógiai Központja (KÁOKSZI PK) által működtetett szaktárgyi bizottságoknak és a KÁOKSZI PK ügyvezető elnökeinek a feladata.

Az első fordulók versenytételei titkosítva, futárpostával jutnak el az iskolákba, kivéve a matematika és a fizika tételeit. Ez utóbbi két tantárgy esetében már második éve elektronikus úton jutnak el versenyanyagok az iskolákba. Ebben a tanévben már az összes OKTV verseny első fordulójának megoldási-pontozási útmutatója elektronikus úton, a versenyt követő napon az Internetről tölthető le.

A kifejlesztett OKTV programok jól kihasználható interaktív számítógépes kapcsolatot biztosítanak a középiskolák és a KÁOKSZI PK között. Ez a kapcsolat - úgy látjuk - sokat segít a számítógépek eddig nem megszokott iskolai felhasználási módjának gyakorlásában. Természetesen ezt a kapcsolattartást folyamatosan fejlesztjük, hiszen a KÁOKSZI PK, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) - mint a logisztikai feladatok egy részének lebonyolítója -, és az iskolák gyors és pontos üzenetváltása egyik alapvető feltétele a versenyek sikerességének.

A KÁOKSZI PK szeptemberben minden iskolának a rendelkezésére bocsát egy Interneten keresztül kommunikáló számítógépes nyilvántartó programot, amelynek négy alapvető funkciója van:

- a jelentkezések rögzítése iskolánként (a tanulók neve, osztálya, a verseny megjelölése a megfelelő kategóriával, a felkészítő tanárok neve), és az Interneten keresztül történő továbbítása a KÁOKSZI PK-ban lévő központi adatbázisba,

- a versenyeredményeknek, az egyes fordulókban szerzett pontszámoknak és a továbbjutási adatoknak az eljuttatása az iskolákba,

- a feladatlapok elektronikus úton - az iskolai OKTV programon keresztül - történő közzététele a matematika és a fizika versenyek esetében,

- belső üzenetváltás a programon keresztül a verseny szervezésével kapcsolatos szöveges információk közvetítésére.

A KÁOKSZI PK-ban működő központi program fogadja, visszaigazolja, és nyilvántartja az iskolákból érkező adatokat, közvetíti a versenyeredményeket, és a feladatlapokat, valamint a belső üzenetközvetítő rendszeren keresztül küldött tájékoztatókkal segíti az aktuális szervezési feladatok lebonyolítását. A központi programnak nagyon fontos eleme egy statisztikai követő rendszer, amellyel percre pontosan figyelemmel lehet kísérni az adatok és az üzenetek cseréjét - mikor küldtek adatot vagy üzenetet az iskolák a központi programnak, illetve mikor fogadták a központi programtól érkező adatokat, üzeneteket, és legfőképpen a feladatlapokat. Ez a rendszer biztosítja, hogy a lehető leggyorsabban segítségére legyünk azoknak az iskoláknak, amelyekben valamilyen fennakadás mutatkozik.

A fenti két program csak arra az időre kapcsolódik az Internethez, amíg a küldés/fogadás lebonyolódik, az Interneten nem tárolódnak adatok.

Az iskolák és a tanulók adatait, eredményeit az adatvédelmi törvénynek megfelelő titkossággal kezeli a rendszer. A programon keresztül minden iskola csak a saját tanulóinak adataihoz férhet hozzá.

A számítógépes programok alkalmazásán túl három másik csatornán tartjuk a kapcsolatot az iskolákkal:

- a KÁOKSZI honlapjára folyamatosan fölkerülnek és onnan letölthetőek az OKTV szervezéséhez tartozó, mindenki számára hozzáférhető nyilvános információk (tájékoztató levelek, űrlapok, megoldási útmutatók, továbbjutási ponthatárok, összesítő statisztikák),

- állandó telefonos ügyfélszolgálat keretében, egyrészt a KÁOKSZI PK munkatársai hívhatók bármely szervezési vagy informatikai (a program használatával kapcsolatos) kérdéssel, felvetéssel, másrészt a programfejlesztő kereshető fel a mélyebb technikai - például a program naplóállományából kiolvasható - problémák felderítésére és gyors megoldására,

- hagyományos e-mail keretében is el lehet juttatni a kérdéseket, jelzéseket, javaslatokat a KÁOKSZI PK munkatársaihoz és a fejlesztőkhöz.

A jelenlegi rendszer előnye például a nagyon gyors és biztonságos elektronikus adatközlés és feldolgozás, az igen jelentős papír- és nyomdaköltség megtakarítása.

Az első fordulóban a verseny-dolgozatok nagy részét az iskola tanárai javítják. Az adott ponthatárt elért dolgozatokat beküldve a KÁOKSZI PK-ba, a bizottságok egységesítik a javításokat, hogy az esetleges árnyalatnyi pontatlanságok, eltérések senkinek ne jelenthessenek hátrányt. A javítások és a javítási korrekciók után dönti el az adott OKTV Bizottság, hogy mi lesz a következő fordulóba jutás pontszám-határa. (A beküldési és továbbjutási ponthatár nem feltétlenül azonos!)

A második fordulóktól mind a javítások, mind a zsűrizés közvetlenül a bizottsági tagok részvételével, felügyeletével történik, a döntő fordulók pedig egy-egy adott helyszínen, az Országos OKTV Bizottságok teljes szakmai részvételével szerveződnek.

Az adott évi eredményekről több mint tíz éve rendszeresen kiadványt készítünk, amely tartalmazza a helyezettek névsorát, iskolájuk nevét, települését, és a felkészítő tanáraik nevét.

A 2001/2002-es tanévben először, éppen a számítógép alkalmazása következtében több szempontú vizsgálatot tükröző grafikonok, táblázatok egészítették ki a szokásos jelentést. A kiadványunkat évenként eljuttatjuk minden középiskolának, az Oktatási Minisztériumnak, az OKÉV országos és területi központjainak, a Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézményeknek.

Bízunk benne, hogy ezzel sok olvasó számára a saját területén jól hasznosítható információkat adtunk!

A KÁOKSZI PK tantárgyi referensei és ügyvezető elnökei valamint az OKTV Bizottságok számára az egyik legnagyobb esemény az OKTV Díjkiosztó Ünnepség, amely az adott tanév vége felé szerveződik. Ekkor ünnepélyes körülmények között, a mindenkori miniszter adja át a díjakat az egyes tantárgyak első három helyezettje, valamint a több éve eredményesen dolgozó felkészítő tanárok részére a szakma jelentős képviselői és a média jelenlétében.

Ezt az ünnepséget baráti hangulatú fogadás zárja, ahol alkalom nyílik személyesen is elbeszélgetni a versenyzőkkel, megismerni a felkészítő tanárokat. Ezek az alkalmak is hozzájárulnak ahhoz, hogy később a bizottságaink tagjai lesznek a valamikori versenyzőink, akikre akkor is, és most is nagyon büszkék vagyunk!

Azon kedves Olvasóknak, akik mélyebben érdeklődnek az OKTV versenyek szervezési illetve eredményei iránt, szíves figyelmébe ajánljuk az Oktatási Közlöny ez évi 16/II. számát illetve a KÁOKSZI PK könyvtári állományában lévő "Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredményei 2002" című kiadványunkat.

Budapest, 2002. november 15.

Lajos Józsefné

KÁOKSZI PK
Ódor Zsuzsanna

KÁOKSZI PK

 

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok