2023. március 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Belvárosi tanoda

2002. december 3.
Az alapítvány tevékenységének célja a 16-22 éves, középiskolákból kimaradt, kallódó fiatalok megkeresése - gondozása - képzése. A Belvárosi Tanoda, személyre figyelo módszerrel dolgozó, érettségit adó, tandíjmentes gimnázium.

B E L V Á R O S I   T A N O D A

Tájékoztató

Az alapítvány tevékenységének célja a 16-22 éves, középiskolákból kimaradt, kallódó fiatalok megkeresése - gondozása - képzése. A Belvárosi Tanoda, személyre figyelő módszerrel dolgozó, érettségit adó, tandíjmentes gimnázium.

A 70 fős diákcsoport (40 fő nappali tagozat, 30 fő egyéni felkészülésű tagozat) tanulmányi és életviteli szempontból egyaránt heterogén összetételű. Egységesen jellemző ugyanakkor: életvezetési zavarok, önismeret hiány, önbizalom vesztett állapot, életesélyeik és céljaik tisztázatlansága, hagyományos iskolákban kudarc, tanulási képességek fejletlensége, szorongás teljesítményt kívánó helyzetektől (pl. vizsgahelyzet), tudásvágy, biztonságos felnőtt kapcsolat/ok hiánya.

Ezekre a problémákra próbál a Tanoda, mint ifjúsági segítő intézmény az 1-3 éves képzési idő alatt, egy helyen reagálni; személyenként megoldást találni.

Három éves működési tapasztalat után elmondható: a Belvárosi Tanoda tevékenységének lényege, hogy a minden más intézményből kiszorult, s ráadásul semmilyen képesítéssel sem rendelkező fiatalok számára személyre szóló életesélyeket fogalmazzon meg, velük közösen, és őket olyan pszichés és fizikai állapotba hozza az érettségi idejére, hogy esélyeikkel élni tudjanak, önállóan is.

E célt eddigi tapasztalataink szerint kizárólag azzal a komplex, az egyénre figyelő működési móddal lehet elérni, amelyben a Tanoda stábja gondolkozik: gondozás/esetkezelés - képzés/tanulás - szabadidős tevékenység - szervezés/lebonyolítás egysége.

Ez a megközelítés természetesen egész napos és éves működést, a tanulás, a szabadidő, az életvezetés egységes átgondolását, szervezését, s hosszú időn át állandó személyzetet kíván meg. Az itt dolgozók elsődlegesen segítő személyek. A segítés a diák életének minden területére kiterjedhet. A tanítási - tanulási folyamatot is ily módon értelmezik és végzik.

A Belvárosi Tanoda működése

Segítő pár rendszer

Folyamatosan figyelemmel kísérjük és közösen feldolgozzuk a hozzánk járó fiatalok egyéni életútját. "Életbajaikra" velük közösen keresünk megoldásokat. Ennek érdekében minden hozzánk járó fiatalért a tanárstáb egy tagja személyes felelősséget vállal. A diákoknak tehát egy segítőjük van, az a tanár, akivel a stábtagok közül leginkább megbíznak, és akit a Tanodába való bekerülésük után kiválasztanak.

Szerződéses rendszer

A Tanoda minden diákjával szerződést köt éves munkájára és a kölcsönös elvárásokra vonatkozóan. A szerződések minden ügyben/esetben biztosítják az elvárások egyértelműségét, s hogy egymástól különálló ügyek nem keverednek.

Tanulási program és mód

Meggyőződésünk szerint nincs "buta diák", vagyis minden ember ért valamihez. Az iskolában dolgozó pedagógusoknak "csak" az a dolguk, hogy diákjaikkal együtt közösen gondolkodva megtalálják, azt, hogy ki miben és hogyan tudja érdeklődését és képességét leginkább fejleszteni. Ehhez a fejlődéshez kell az iskolának biztosítania a diák számára a lehetőséget, a megfelelő légkört.

A Tanodában nincsenek osztályok és évfolyamok. A diákok tantárgyanként kialakított kis létszámú csoportokban (adott esetben ez a kis létszám egy főt is jelenthet) tanulnak. Ez tantárgyanként 8-10 tanulócsoportot jelent. Célunk, hogy mindig minden diák olyan csoportban és módon tanuljon, amely a saját képességeinek a legmegfelelőbb, tehát a leghatékonyabb tanulást teszi lehetővé számára. Természetesen a csoportokat, és az órarendet is évente többször átrendezzük, az alakuló tudásszint függvényében.

A "tanárok" a tanítás tekintetében is elsődlegesen segítő személyek. Folyamatos motiváció mellett tanítanak, nem csak a formális tanórákon. A tudás megszerezhetővé, fontos értékké, elsősorban belső üggyé válik. A hatékonyságot növeli, hogy az ismeretek nemcsak a szaktanártól, hanem egymástól és önképzéssel is megszerezhetők.

Alapszabályok

A Belvárosi Tanoda alapszabálya adja azt a biztonságos keretet, amelyen belül az egyénre figyelés megvalósítható. A stáb tagjai állították össze, s iskolánkban az egyetlen olyan elem, amely a diákok által megkérdőjelezhetetlen.

Az alapszabályok a jelenlétet, s annak állapotát határozzák meg, mint a közös munka alapfeltételeit. Ezek ismeretében a Tanodába járó diák pontosan tudja, hogyan lehet kikerülni az iskolából, illetve azt, hogy más módon nem (pl.: nem lehet személyes ellentétek miatt).

Foglalkozás típusok

A középiskolai tantárgyak tanulásán kívül, a Tanodában a reszocializáció teljessége érdekében mód van egyéb személyiség és készségfejlesztő foglalkozásokon való részvételre: tanulásmódszertan, művészet, fakultációk (félévente kettőt kötelező választani melyek mindig a diákok igényei szerint változnak: pl.: film, fotó, filozófia, rajz, nyelvek, stb.) kirándulások, táborozások.

Spontán szerveződő tevékenységek: filmvetítések, mozi, színház, múzeum, koncertlátogatások, közös játékok. Iskolaidő utáni tanulás a Tanodában, beszélgető csoportok, diák-diák segítő párok szerveződése, működése.

A munkacsoportok kapcsolata

A Tanodában megjelenő érdeklődőt a segítő személyzet (tanárstábok, klubvezetők) egy ÜGYELET-es tagja fogadja. Amennyiben beszélgetésükből az derül ki, hogy erre igény van, az érdeklődő meghívást kaphat a KLUB-ra, és/vagy a felvételire. A szülő esetleg a SZEÁNSZ-ra.

A klubon mindig részt vesznek felvételizni szándékozó fiatalok, és a klubvezetők. Látogatják a Tanoda mindkét tagozatának diákjai és tanárstábjainak tagjai.

A Tanodában évente egyszer van felvételi beszélgetés, amely nem tantárgyi jellegű. A NAPPALI, illetve az EGYÉNI felkészülésű TAGOZAT-ra való felvételről a stáb közösen dönt. A felvett diákok, szüleik, és a Tanodában tanító tanárok rendszeres találkozási módja, a kéthetente megtartott "szeánsz".

Eredmények

A Belvárosi Tanoda munkája három tanéves működés tükrében eredményesnek és hatékonynak tekinthető, több vonatkozásban is.

  • A kimaradás minimális (egy év alatt egy fő).

  • A tudás értékké vált a diákok között.

  • Diákjaink szeretik a Tanodát, otthonuknak tekintik, minden gondjukat, örömüket ide hozzák, s megosztják segítőikkel és egymással.

  • A munka felszabadult, vidám légkörben folyik, az iskola a kellemes, fontos életterek közé tartozik.

  • A mindennapi iskolába járás alapvető változást jelent a velünk dolgozó fiatalok életmódjában. (strukturálja és betölti életüket)

  • További életükre vonatkozóan célok fogalmazódnak meg.

  • Az összes felvett diák sikeres érettségi vizsgát tett.

Az érettségi vizsga egy független bizottság előtt történik. Négy érettségi vizsgaidőszak után úgy látjuk, a Tanodában végzett diákok az iskolába való bekerülési állapotukhoz képest, valóban éretten távoznak. Az érettségi vizsga tudásbeli színvonala egy átlagos magyar középiskola színvonalának megfelelő, az életismeretek és az önismeret tekintetében annál jobbnak mondható.

Munkánk kísérleti fázisa lezárult. Kialakult egy olyan - mennyiségében és minőségében minta értékű - alapstruktúra és működési mód, amelyről úgy véljük, hosszú távon is alkalmazható az adott ifjúsági csoport nagyvárosi keretek közötti kezelésében.

 Ez a működési mód egészében vagy akár elemeiben is átvehető, tanítható, alkalmazható. (Bizonyos elemei hagyományos iskolai keretek között is megvalósíthatóak, pl.: egyéni esetkezelés, tanulócsoportok, tantárgystruktúra, értékelés módja, szerződéses rendszer, stb.)

Győrik Edit (iskolavezető)

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok