2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Esélyt a jövőnek! program

2003. január 31.
Az "Esélyt a jövőnek!" program keretében megvalósuló vizsgadíj támogatásról.

 

A digitális írásbeliség fejlesztése mind európai, mind nemzetközi szinten egyre dinamikusabb kormányzati stratégiákat igényel. Az információs, és kommunikációs technológia (ICT) fejlesztése az Európai Bizottság innovációs programjaiban is kiemelt hangsúllyal szerepel, különösen az oktatás területén. Ennek figyelembevételével a magyar kormány egyrészről a hazai, másrészről az európai innovációs célokat is szem előtt tartva határozott arról, hogy kormányprogramban rögzít olyan programokat, amelyek lehetővé teszik a digitális írásbeliség fejlesztését a közoktatás területén is.

A Kormány az "Esélyt a jövőnek!" program megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1167/2002. (X. 10.) Kormányhatározatában döntött arról, hogy:

 • "az érintett tárcák vezetői haladéktalanul tegyenek intézkedéseket arra, hogy az utolsó éves középiskolások számára a sikeres számítógép-kezelői vizsgát tevők vizsga díját a költségvetés fedezze."

Az Oktatási Minisztérium költségvetésében szereplő 120 millió forintos támogatás célja, hogy hozzájáruljon a 2002/2003-es tanévben utolsó évfolyamos gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók sikeres ECDL (European Computer Driving Licence: az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, mely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket hivatott igazolni.) bizonyítványának ingyenes megszerzéséhez, illetőleg az Országos Képzési Jegyzékben szereplő számítógép-kezelő (-használó) szakképesítés bizonyítványának ingyenes megszerzéséhez.

Az iskolai rendszerű középfokú oktatásban résztvevő utolsó éves tanulók számának alapján, az önkéntesen szakmai vizsgára jelentkezők száma várhatóan 12 ezer tanuló lesz, de a minisztérium a nagyobb számú érdeklődésre is felkészült.

Az ECDL vizsgadíj-támogatás felhasználható minden olyan 2002/2003-es tanév utolsó évfolyamos gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulója esetében, aki vállalja, hogy ECDL bizonyítvány megszerzésére vizsgát kíván tenni. A vizsgára jelentkező tanulók 2003. január 1-től 2003. október 25-ig regisztráltathatják magukat.

Hasonlóan az ECDL vizsgadíj-támogatáshoz, a számítógép-kezelő (-használó) szakképesítés megszerzésére a vizsgadíj-támogatás szintén felhasználható minden olyan 2002/2003-es tanév utolsó (befejező) évfolyamos gimnáziumi, szakközépiskolai (beleértve a középiskola 13-14., és a kéttannyelvű iskola befejező évfolyama) és szakiskolai tanulója esetében, aki vállalja, hogy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő számítógép-kezelő (-használó) szakképesítés megszerzésére vizsgát kíván tenni. A vizsgára a tanulók 2003. január 31-től 2003. október 31-ig jelentkezhetnek a vizsgaszervező intézményeknél.

Az ECDL vizsga, illetve az államilag elismert számítógép-kezelő (-használó) vizsga közötti átjárhatóság a szakmai tartalom beszámításával biztosított. A középiskolák és szakiskolák végzősei számára mind az államilag elismert, mind az ECDL vizsga elérhető. A két vizsga követelményrendszerében eltérés az adatbázis-kezelő rendszerek, a bemutató-készítés és grafikai ismeretek, valamint az információs hálózati szolgáltatások használatában van.

Amennyiben ECDL vizsgával rendelkezik a tanuló, az államilag elismert vizsga az előzetesen tanult tananyag beszámításával egyszerűsített vizsga lesz.

Azoknak a tanulóknak, akik ECDL vizsgát tettek, lehetőségük van az Országos Képzési Jegyzékben szereplő számítógép-kezelő (-használó) szakképesítés megszerzésére is és erre újabb állami támogatást vehetnek igénybe. A tanuló a sikeres szakmai vizsga letételével állam által elismert bizonyítványhoz jut. A számítógép-kezelő (-használó) bizonyítvány megszerzéséhez - az előzetesen tanult, megegyező tartalmú tananyag beszámítási lehetőségét kérve - írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgát kell tenni.

Az ECDL vizsgák esetében a vizsgadíj támogatással kapcsolatos feladat lebonyolítására a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságot, illetőleg a számítógép-kezelő (-használó) vizsga esetében a Nemzeti Szakképzési Intézetet - támogatási szerződés alapján - bízta meg az Oktatási Minisztérium.

Az ECDL (European Computer Driving Licence) az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, mely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket hivatott igazolni. Megszerzéséhez a jelölteknek egy elméleti és 6 gyakorlati vizsgán kell számot adni tudásukról.

Mára több mint 75 országban vezették be, 2004-re várhatóan több mint ötmillióan rendelkeznek majd ECDL bizonyítvánnyal. Európai projektként indult, ám hamarosan a kontinensen túli országok közül is többen csatlakoztak a mozgalomhoz: Kanada, Ausztrália és Dél-Afrika mellett jövőre az Egyesült Államokban is bevezetik a vizsgarendszert ICDL, azaz International Computer Driving Licence néven.  

Magyarországon az ECDL minősített köztisztviselői képzés, és része a kormány pedagógus-továbbképzési programjának, valamint a kulturális szakemberek továbbképzési programjának is.

Hazánkban 2003 januárjáig több mint 80 ezren regisztráltatták magukat, és több mint 46 ezren pedig már a bizonyítványt is megszerezték. A vizsgarendszer felelőse és jogtulajdonosa Magyarországon a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság. 

A vizsgarendszert egy 1988-ban született ötlet alapján először Finnországban vezették be, 1994-ben. 1997-ben az EU, valamint a CEPIS (Council of European Professional Informatics Society) támogatásával létrejött a nemzetközi ECDL Alapítvány, amely máig több mint 20 országban vezette be és felügyeli az ECDL rendszert.

Az EU az ECDL-t számos projektjének keretén belül támogatja:

- 1996-ban Prágában az ECDL része a Közép-kelet-európai országok felzárkóztatási stratégiájának

- 1998-99-ben az ESPRIT és LEONARDO, valamint az ESAS projektek segítik az ECDL fejlesztését és terjedését, és rövidesen várható az EU hivatalos ajánlása is.

- 2000-ben az Európai Bizottság E-EUROPE programjában egységes - az informatikai írástudást igazoló bizonyítvány bevezetését irányozta elő.

- 2001-ben az Európai Bizottság ESDIS ajánlás.

Magyarország képviseletében a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 1997 júniusában csatlakozott a mozgalomhoz. Az NJSZT ügyvezető igazgatójának személyében tagja a nemzetközi ECDL Alapítvány igazgatóságának, és aktívan részt vesz a vizsgarendszer európai minőségbiztosítási standardjának kialakításában.

Magyarországon jelenleg több mint 250 akkreditált vizsgaközpont működik, több mint 80.000-en kezdték meg a vizsgákat, és több, mint 46 000-en szerezték meg a bizonyítványt.

Az ECDL és előnyei

Az ECDL bizonyítvány a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni. Megszerzéséhez a jelölteknek egy elméleti és 6 gyakorlati vizsgán kell számot adni tudásukról.

Az ECDL előnyt jelent mind a munkavállalók és munkáltatók, mind pedig a munkanélküliek, illetve pályakezdők számára.

A munkavállalók szempontjait az alábbiakban foglalhatjuk össze:

 • A vizsga moduláris jellegű: adott esetben nem szükséges valamennyi modulból vizsgázni, elegendő a munkakör betöltéséhez alapvetően szükséges modulvizsgákat letenni (például elegendő lehet a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő és az információs hálózati szolgáltatások ismerete), ugyanakkor lehetőség van a tanulás folytatására is.

 • A megszerzett tudás konvertálható, azaz a tanulttól eltérő hardver és szoftverkörnyezetben is egyaránt alkalmazható: a számítógép funkcióit a hallgatók készségszinten sajátítják el.

 • Egyszerű, konkrét követelményrendszere révén az ECDL ismeretek könnyen elsajátíthatók munka melletti önálló vagy tanfolyami keretek között történő tanulással is.

 • Nemzetközileg elismert bizonyítványról van szó, amely jelentősen növeli a bel- és külföldi munkaerő-piaci esélyeket.

Pályakezdők és munkanélküliek hasonló előnyöket élveznek:

 • Az ECDL széles körű, megalapozott tudással felkészít a várható munkaerő-piaci kihívásokra.

 • A megszerzett tudás készségszintű ismereteket jelent, tehát specializálható, azaz a leendő munkaadó bármilyen hardver-, ill. szoftver-környezetében könnyűszerrel alkalmazható.

 • Moduláris jellegénél és konkrét követelményrendszerénél fogva az ECDL megszerzése történhet akár más, önálló szakma elsajátításával párhuzamosan.

 • Az információs társadalom elvárásai alapján munkaerő-piaci esélyeket teremt.

Végül, de nem utolsósorban vizsgáljuk meg a munkáltatók ECDL-ből származó előnyeit:

 • Mivel az ECDL (vagy annak egyes modulvizsgái) garantálják a számítógép használatát igénylő munkakör betöltéséhez szükséges ismereteket, ily módon a dolgozók munkája hatékonyabbá válik, ami elősegíti az IT beruházások gyorsabb megtérülését is.

 • A munkáltató maga határozhatja meg, mely modulokból kell a dolgozóknak vizsgát tenni (vagy felvételkor mely modulvizsgákat várja el): a feladatokhoz igazodva a tudás folyamatosan bővíthető.

 • Új munkavállaló nem igényel külön betanítást, a már sokszor említett felhasználói szintű ismeretek meglétének köszönhetően, amely lehetővé teszi az ismeretek alkalmazását bármilyen hardver-, ill. szoftver-környezetben: ez a munkáltatónak jelentős idő- és pénzmegtakarítást jelent.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ITT

Az ECDL vizsgákkal kapcsolatos további információk beszerezhetők a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ECDL Irodájának ügyfélszolgálatán (1054 Budapest, Báthori u. 16., telefon: 472-2710, 472-2720) és a www.ecdl.hu honlapon. E-mail: recepcio@njszt.hu

Az államilag elismert (OKJ-s) számítógép-kezelő (-használó) vizsgával kapcsolatban a Nemzeti Szakképzési Intézetben (1087 Budapest, berzsenyi u. 6.) lehet érdeklődni a 303-6006 és a 303-6007-es közvetlen, valamint a 210-1065/171, 173, 174-es mellékes telefonszámokon és a következő e-mail címen: vizsgakozpont@nive.hu Honlap: www.nive.huBudapest, 2003. január 28.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok