2023. szeptember 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a középiskolák 2004. januári, egységes központi, a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgájának feladatsorairól

2003. október 15.
Az egységes középiskolai felvételikre kétféle típusú, anyanyelvi és matematikai feladatsorok készülnek. Az írásbeli felvételi célja elsősorban nem a tantárgyi ismeretek, hanem a középiskolában való eredményes tanuláshoz szükséges alapkészségek és képességek felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt. A magasabb évfolyamok feladatsorai ugyan nagyobb arányban építenek a tanult alapismeretek alkalmazására, de a feladatok többsége a készségek és képességek mérését szolgálja.
Az anyanyelvi feladatlapokon a nyelvtani alapismeretek, illetve a helyesírási szabályok alkalmazását igénylő feladatok mellett hasonló arányban szerepelnek az anyanyelvi készségek, például a szövegértés, az írásbeli kifejezőkészség, illetve a gondolkodás, a kreativitás, a fantázia működését vizsgáló feladatok. A feladatsorok sikeres megoldásához a tanult ismeretek mellett megfelelő figyelem, szókincs, kifejezőkészség, absztrakciós képesség, nyelvi ötletgazdagság szükséges.
A matematikai feladatsorokba a matematikai alapfogalmak alkalmazására épülő, szokásos feladatokon kívül főként a tanult szabályok, összefüggések újszerű szituációkban való alkalmazását igénylő feladatok kerülnek, néhány kreativitást, ötleteket feltételező feladattal is kiegészítve. A feladatmegoldás sikerében a tantárgyi ismeretek mellett itt is a megfelelő figyelem, feladatmegoldó készség, problémaérzékenység, logikus gondolkodás és a kreativitás játszhat fontos szerepet.
Az egységes írásbeli felvételiken részt vevő tanulók várható képességeik, felkészültségük szerinti megoszlására való tekintettel a készülő feladatlapok nehézségi mutatóit úgy határozzuk meg, hogy a negyedik és a hatodik osztályosok feladatsorai elsősorban a kiemelkedő és a jó képességű tanulók körében differenciáljanak jól, míg a nyolcadik osztályosok tesztjei ezeken kívül az átlagos felkészültségű felvételizők körében is megfelelően mérjenek.

Budapest, 2003. október 14.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok