2023. szeptember 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az oktatási miniszter felhívása

2003. október 29.
Az oktatási miniszter felhívja a tantervi fejlesztésben járatos szakmai műhelyeket a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési feladatok megvalósítását elősegítő, a közoktatás tartalmi modernizációját támogató kerettantervek kidolgozására.


A közoktatás modernizációs stratégiája jegyében befejeződött a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata. Az Országos Közoktatási Tanács egyetértését adta a megújított tantervi dokumentumhoz. A Nemzeti alaptantervet kihirdető kormányrendelet megjelenése 2003 novemberében várható. Ezzel életbe lép az oktatási miniszter törvény által előírt kötelezettsége arra vonatkozóan, hogy kerettantervekkínálatát bocsássa az alkalmazó iskolák, nevelőtestületek rendelkezésére.

Az oktatási miniszter felhívja a tantervi fejlesztésben járatos szakmai műhelyeket a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési feladatok megvalósítását elősegítő, a közoktatás tartalmi modernizációját támogató kerettantervek kidolgozására. A kínálat gazdagítása érdekében az Oktatási Minisztérium gyorsított és ingyenes akkreditációs eljárásban bírálja el azokat a kerettantervi javaslatokat, amelyeket szerzőik a Nemzeti alaptanterv kiadását követő harminc napon belül benyújtanak.

Az Oktatási Minisztérium ezzel is elő kívánja segíteni, hogy magas szakmai színvonalú kerettantervek szülessenek, amelyek iránt várható közoktatási kereslet mutatkozik, alapkoncepciójuk a közoktatás-fejlesztési stratégia irányába mutat, igazolhatóan alternatívát képviselnek más kerettantervekhez képest és így valóban sokszínűvé, ténylegesen választhatóvá teszik a tantervkínálatot. A miniszter az akkreditáció során érvényesíteni kívánja azon felelősségét, hogy a közoktatás valamennyi területére biztosítson igényes kerettantervi választékot. Természetesen kerettantervek a jövőben is benyújthatók akkreditációra.

Az akkreditációhoz be kell nyújtani az OM honlapjáról a Nat kiadásáról szóló kormányrendelet megjelenése után felkerülő, letölthető adatlapot és a közoktatásról szóló törvény alábbi előírásainak megfelelő kerettantervet:

“A kerettanterv ajánlást tartalmaz:

  1. a nevelés és oktatás céljára, a tantárgyak rendszerére, az egyes tantárgyak témaköreire, a témakörök tartalmára, a tantárgyak évfolyamonkénti követelményeire, a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló időkeretre, az iskolai egészségfejlesztéssel, fogyasztóvédelemmel, környezetvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtására,
  2. szakiskolában a pályaorientációra, a szakmai előkészítő, szakmai alapozó oktatásra, továbbá az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás és a pályaorientáció, a szakmai előkészítő, szakmai alapozó oktatás, illetve a szakmai elméleti és gyakorlati képzés időbeli tagolására, időkereteire, arányaira,
  3. szakközépiskolában a szakmai orientációra, az elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatásra, továbbá az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás és a szakmai orientáció, az elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás, illetve a szakmai elméleti és gyakorlati képzés időbeli tagolására, időkereteire, arányaira.” (1993. évi LXXIX. törvény 8/A. § (1) bek.)

Az Oktatási Minisztérium a kerettantervi választék biztosítása mellett a jövőben programfejlesztési munkálatokat indít, illetve támogat. A programfejlesztés új fogalom a hazai közoktatás-fejlesztésben, elsődleges célja összegezni és felhasználóbarát formában az iskolák rendelkezésére bocsátani az elmúlt másfél-két évtized legjobb tapasztalatait. Ezzel is az iskolák tervező munkáját, szakmai feladataik pontos felismerését s az ebből adódó hatékony feladat-meghatározást s folyamatos feladatteljesítést kívánja segíteni a tárca.

Az első programfejlesztési pályázat kihirdetése 2004 első negyedévében várható. A programfejlesztési pályázatoknak lényegi eleme lesz, hogy a fejlesztendő oktatási programoknak, programcsomagoknak, pedagógiai rendszereknek akkreditált, a miniszter által kihirdetett vagy kiadott kerettantervekre kell épülniük.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok