2024. február 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató az iskolai tankönyvellátásban adható kedvezményekről

2004. március 12.
A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. §-ának (4)-(6) bekezdése határozza meg, milyen feladatai vannak az iskoláknak a tankönyvekkel kapcsolatos kedvezmények biztosítása terén.

Az iskolának biztosítania kell, hogy a
a) a  tartósan beteg vagy fogyatékos, [minden iskola, valamennyi évfolyamán],
b) a három vagy többgyermekes családban élő [minden iskola, valamennyi évfolyamán],
c) az egyedül álló szülő által nevelt [minden iskola, valamennyi évfolyamán],
d) a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő [az általános iskola első-nyolcadik és a gimnázium negyedik-nyolcadik évfolyamán]

nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók részére a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények).

Ennek formái a következők:
a) az iskolától történő kölcsönzés,
b) a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele,
c) a tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás. 

A normatív kedvezményeken túl az iskola további kedvezményeket állapíthat meg.
A normatív kedvezményre való jogosultságot

a) tartósan beteg, három- vagy többgyermekes családban élő, továbbá az egyedülálló szülő által nevelt gyermek esetén a hasonló jogcímen folyósított családi pótlékról - a családtámogatási kifizetőhely által - kiállított igazolással, illetve, ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt, szakorvosi igazolással, egyedülálló szülő esetén a szülő által tett nyilatkozattal,
b) fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével,
c) rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozattal
kell igazolni.

A családi pótlékról nem kell hivatalos igazolást kérnie az iskolának. Elégséges meggyőződnie a családi pótlék összegéről, mert abból megállapítható, hogy milyen jogcímen folyósították azt. A családi pótlék összege igazolható bármilyen módon: bérjegyzék, számlakivonat, postai utalvány stb. Az igénylés jogszerűségéért a szülő felelős, az iskolának nem kell vizsgálnia a bejelentés valódiságát. Ha a bemutatott utalványból, iratból nem állapítható meg egyértelműen a címzett személye, az iskola írassa rá a szülővel a tanuló nevét és írassa alá a szülővel.

A családi pótlék jogcímei és összegei:

a) egygyermekes család esetén 4 900 Ft,
b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 5 700 Ft,
c) kétgyermekes család esetén (gyermekenként) 5 900 Ft,
d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 6 900 Ft,
e) három- vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként)  7 500 Ft,
f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként)  8 000 Ft,
g)  tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén   13 300 Ft,
h)  tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén, valamint a 7. § (1) bekezdés d) pontja szerinti személynek (ez utóbbi: a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, feltéve, ha utána tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb összegű családi pótlékot folyósítottak)  15 000 Ft,
i)  a 7. § (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti intézményben élő (azaz gyermekotthonban, javítóintézetben, illetve büntetés-végrehajtási  intézetben), továbbá nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett, a g) pont alá nem tartozó, (azaz nem tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos) gyermek esetén  6 900 Ft.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok