2024. február 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény a közoktatást érintő aktuális feladatokról

2004. március 10.

A felülvizsgált Nemzeti alaptanterv kiadását követően az Oktatási Minisztérium (OM) megbízásából sor került a 2001-ben bevezetett kerettanterv átdolgozására, illetve a meghirdetett pályázat keretében 20 kerettantervet nyújtottak be. Mindezek eredményeként március közepéig az OM honlapon közzé tesszük azoknak a kerettantervi ajánlásoknak a tervezetét, amelyeket az Országos Köznevelési Tanács (OKNT) által működtetett szakértői bizottság az egyetértési joggal rendelkező OKNT-nek miniszteri jóváhagyásra, illetve kihirdetésre javasolt, és amelyek a tavasz folyamán – várhatóan kevés változtatással – jogszabályban is megjelennek.

Folyamatosan jelentek, illetve jelennek meg a pedagógiaiprogramok felülvizsgálatát segítő, az OM által készíttetett szakmai segédanyagok.

2004. február 20-án honlapra került a Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez, március 9-én megjelent a fogyasztóvédelmi feladatok értelmezését segítő útmutató. Néhány napon belül olvasható lesz az egészségneveléssel kapcsolatos ajánlás.

A közoktatásról szóló törvény értelmében a nevelési-oktatási intézmények 2004. június 30-ig kötelesek felülvizsgálni és megküldeni pedagógiai programjukat a fenntartó részére jóváhagyás céljából.

A közoktatásról szóló törvény alapján lehetőség van arra, hogy amennyiben a fenntartó ötnél több közoktatási intézményt működtet, ütemtervet készítsen, amelyben meghatározza, hogy melyik intézménynek mikorra kell benyújtania a pedagógiai programját. Az ütemtervben az előzőekben ismertetett időpont előre hozható, legfeljebb 2004. április 15-re.

Az oktatási tárca elkészítette javaslatait a 2004/2005-ös tanévben tanulmányaikat az első évfolyamon megkezdő általános iskolások szöveges értékeléséhez szükséges iskolai nyomtatványokról, az értékelési eljárásról. A beérkezett szakmai vélemények figyelembevételével az értékelési útmutató rövidített változata a honlapon megjelenik márciusban. Ezt kiegészítve a tavasz folyamán valamennyi érintett iskola és pedagógus tájékoztató füzetet kap, amely még részletesebb eljárási és módszertani útmutatást ad a szöveges értékelések elkészítéséhez és a nyomtatványok kitöltéséhez.

Az intézményi minőségirányítási program elkészítéséhez 2003 decembere óta a www.kozokos.hu honlapon találnak konkrét intézményi mintákat, amelyek 2003 őszén az OM által támogatott Junior Önfejlesztő (JÖN) programban születtek.

A tanulók számára 500 középiskolában meghirdetett, nyelvi előkészítő évfolyammal kezdődő képzési forma keretében zajló idegen nyelvi oktatáshoz készült részletes szakmai ajánlás 2004. március 9-től olvasható az OM honlapján. A nyelvi előkészítő (9.) évfolyamra az OM által korában ajánlott évi 37 óra anyanyelvi beszédkultúra oktatásához digitális tananyag készült, amelyet a napokban elektronikusan kiküldünk a középiskoláknak.

Ezúton hívjuk fel figyelmüket, hogy a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003.(12.17.) kormányrendelet megjelent a honlapon, és az Oktatási Közlöny 2004. február 11-i számában is. (A www.om.hu honlap közoktatás/jogszabályok rovatában a közoktatást érintő legfontosabb jogszabályok folyamatosan frissítve megtalálhatók.) A felülvizsgált Nemzeti alaptanterv implementációját segítő kiadvány várhatóan 2004. áprilisában jelenik meg.

Kérjük, figyeljék a honlapon folyamatosan megjelenő információkat! Türelmüket és együttműködésüket köszönjük!

2004. március 10.

Sipos János
közoktatási helyettes államtitkár

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok